:


Тема 6. Маркетингова цінова політика.


Доцільно розглянути сутність та значення маркетингової цінової політики, її роль в залежності від типу ринку. У рамках розробки програми ціноутворення потрібно розглянути пряме та непряме ціноутворення, форми державного регулювання цін.

Після цього доцільно перейти до вивчення цінової еластичності попиту: сутність поняття, методи визначення, практичне застосування, перехресна еластичність попиту, Закон попиту,«товари Гіффена».

На заключному етапі вивчення цієї теми студентам треба розглянути алгоритм маркетингового розрахунку цін та характеристика його основних етапів, види витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

екомендована література: [17, с. 393-421], [3, с. 431-439], [3, с. 445-451], [3, с. 476-487].

 

Контрольні питання

1. озкрийте сутність маркетингової цінової політики.

2. Поясність алгоритм маркетингового розрахунку цін.

3. Що включає в себе маркетингове управління цінами підприємства?

4. Основні інструменти “непрямого маркетингового ціноутворення”.

5. Цінова еластичність попиту.

 

Тема 7. Методі маркетингового ціноутворення.

озпочинаючи вивчення цієї теми, студенти спочатку повинні з’ясувати витратні методи розрахунку цін: «витрати + прибуток», на основі маржинальних (граничних) витрат, на основі аналізу беззбитковості. Далі необхідно надати їх переваги та недоліки, умови застосування.

Після цього доцільно перейти до вивчення інших методів ціноутворення: методи ціноутворення, орієнтовані на попит, методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентів, встановлення цін за принципом «слідування за лідером», «залежне» встановлення цін. тендерне ціноутворення.Потребують вивчення маркетингові цінові стратегії: для нових товарів, «зняття вершків», «проникнення на ринок», стратегія диференціювання цін, стратегія престижних цін. Маркетингові цінові стратегії: психологічно комфортних цін, шикування цін, стратегія збиткового лідера, гнучких цін, стабільних цін.

На заключному етапі вивчення цієї теми студентам треба розглянути сутність оперативного і тактичного маркетингового ціноутворення. Непряме маркетингове ціноутворення: види цінових знижок, політика кондицій.mylektsii.su - - 2015-2021 . (0.006 .)