:


екомендована література:[3, с. 445-451, с. 476-487].


Контрольні питання

1. Методи прямого ціноутворення

2. Переваги і недоліки методів прямого ціноутворення.

3. Що розуміють під “непрямим маркетинговим ціноутворенням”?

4. Основні інструменти “непрямого маркетингового ціноутворення”.

5. Витратні методи ціноутворення.

6. Методи ціноутворення, орієнтовані на попит.

7. Ціноутворення в межах асортименту товарів.

8. Тендерне ціноутворення.

9. Маркетингові цінові стратегії. Переваги і недоліки, передумови використання

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій.

озпочинаючи вивчення цієї теми, студенти спочатку повинні сутність та значення маркетингової політики комунікацій. Модель процесу комунікацій та характеристика її основних елементів. Далі необхідно дослідити канали зворотного зв'язку в маркетингових комунікаціях, інструменти їх побудови, переваги та недоліки їх використання.

При вивченні основних методів розрахунку бюджету маркетингових комунікацій необхідно розглянути маркетингових цілей підприємства; «попередні асигнування + %»; «певний процент від суми продажу»; конкурентного паритету.

Після цього доцільно перейти до вивчення цілей рекламування та вимоги до їх формування. Алгоритм процесу прийняття рішень з рекламування та характеристика його основних етапів. Методи формування бюджету рекламування. Стильові форми рекламного звернення. Мотиви людини, до яких може апелювати рекламне звернення. Критерії вибору носіїв реклами. Особливості, умови застосування, переваги та недоліки різних носіїв реклами: друковані носії (газети, журнали тощо), телебачення, радіо, зовнішня реклама, Інтернет. Методи тестування реклами. Методи визначення ефективності рекламиНа заключному етапі вивчення цієї теми студентам треба розглянути особливості ефективності використання Паблік рілейшнз, цілі та інструменти, переваги та недоліки. Стимулювання збуту: сутність, основні завдання, інструменти (засоби), переваги та недоліки. Сутність, переваги та недоліки різних інструментів стимулювання збуту: а) знижок; б) зразків товарів; в) купонів. Основні рішення при розробці програми стимулювання збуту.

екомендована література:[17, с. 485-508], [3, с. 497-501].mylektsii.su - - 2015-2021 . (0.01 .)