:


Контрольні питання


1. озкрийте сутність маркетингової політики комунікацій.

2. Охарактеризуйте складові комплексу маркетингових комунікацій.

3. Поясніть алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.

4. Які є види реклами залежно від цілей?

5. Основні мотиви реклами.

6. Проаналізуйте переваги і недоліки різних носіїв реклами.

7. Як оцінити ефективність реклами?

8. Що відноситься до інструментів PR (Public Relations , або “зв’язків з громадськістю”)? Охарактеризуйте їх.

9. Основні цілі і засоби стимулювання збуту.

10. Процес розроблення програми стимулювання збуту.

 

 

Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій.

Під час вивчення теми необхідно зупинитися на вивченні комплексу маркетингових комунікацій підприємства. Приділити увагу алгоритму формування комплексу маркетингових комунікацій та характеристика його основних етапів.

Далі слід перейти до вивчення методів персональних продаж: сутність, цілі, форми (типи), процес, переваги та недоліки, умови застосування. Основні професійні риси, які повинні бут присутні у персональних продавців. Визначення оптимальної кількості торгових агентів. Системи оплати праці торгових агентів. Основні етапи процесу персонального продажу.

Потребують вивчення форми прямого маркетингу, засоби інформаційного спілкування у прямому маркетингу. Сутність, переваги та недоліки різних засобів прямого маркетингу: а) телемаркетинг; б) маркетинг за каталогами; в) прямі поштові звернення; г) електронні засоби.На заключному етапі вивчення цієї теми студентам треба розглянути особливості проведення та участі у ярмарках та виставках.

екомендована література:[17, с. 485-508], [3, с. 538-548].

Контрольні питання

1. Контроль та оцінювання програми стимулювання збуту?

2. Поясніть сутність та назвіть інструменти персонального продажу.

3. Системи оплати праці торгових агентів.

4. Мотивація покупців у процесі персонального продажу.

5. Інноваційні засоби маркетингових комунікацій.

6. Проаналізуйте переваги і недоліки застосування таких методів комунікацій.

7. Ярмарки та виставки як інструмент маркетингових комунікацій

 mylektsii.su - - 2015-2021 . (0.007 .)