Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білімді бағалау критерийлері, %баллдар


Бақылау жұмыстары 30
Өздік жұмыстар (МӨЖ) 30
МӘРЕЛІК ЕМТИХАН 40

 

Баға қою шкаласы:

Әріп жүйесі бойынша баға Баллдардың цифрлы экиваленті %-мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А 4,0 95-100 үздік
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49 қанағаттанарлықсыз
I (Incomplete) - - « Пән аяқталмады» (қорытындылауда GPA ескреілмейді)
P (Pass ) - 0-60 65-100 «Есептелді» (қорытындылауда GPA ескрілмейді)
NP (No Рass) - 0-29 0-64 «Есептелген жоқ» (қорытындылауда GPA ескрілмейді)
W (Withdrawal) - - «Пәннен бас тарту» (қорытындылауда GPA ескрілмейді)
AW (Academic Withdrawal)     Пәннен академиялық себептерге байланысты алып тастау (қорытындылауда GPA ескреілмейді)
AU (Audit) - - «Пән тыңдалды» (қорытындылауда GPA ескреілмейді)        

 

Семестр бойы магистранттың жұмысын бағалауда мына төмендегілер ескріледі:

-Сабаққа қатысуы

- Семинар сабақтарынна белсенді және өнімді қатысуы

- Негізгі және қосымша әдебиеттерді оқып-үйренуі

- Үй тапсырмаларын орындауы

- МӨЖ - ді орындауы

- Барлық тапсырмаларды уақытылы тапсыруы (үш МӨЖ-ді уақытында тапсырмағаны үшін AW бағасы қойылады)

Академиялық тәртіп саясаты және этика

Шыдамды болыңыз, өзге, бөтен пікірді сыйлаңыз. Келіспеушілігіңізді сыпайы жеткізе біліңіз. Плагиат және өзге де жалған жұмыстарға жол берілмейді.МӨЖ тапсыру, аралық бақылау және мәрелік емтихан кезінде сыбырлауға және дайын материалдан көшіруге,басқа магистрант үшін емтихан тапсыруға тиым салынады.Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаған магистрант «F» деген баға алады.Көмек: Өздік жұмыстарды орындау және тапсыру, реферат дайындауда ақыл кеңес, сондай-ақ өткен материалдар, сонымен қатар өтілетін курс бойынша туындаған өзге де сауалдарға, ақпараттарға жауап алу үшін ММӨЖ-дің кезінде оқытушыдан көмек сұраңыз.

Кафедра мәжілісінде қаралды. № хаттама « » ж.

Дәріскер

Кафедра меңгерушісі

 

 

ДӘРІС САБАҚТАРЫ

 

Тақырып 1. Тарихнама ғылымы және оның тарих ғылымдарының арасында алатын орны. 2 сағат. 1-апта.

Дәріс мақсаты :тарихнама ғылымы мен пәнінің негіздерін ұғындыру

Негізгі ұғымдар:тарихнамалық деректер, тарихнамалық факт, тарихнамалық заңдылықтар, тарихнамалық дәстүр, тарихнамалық мектеп, тарихнамалық зерттеу принциптері мен әдістері.

Негізгі мәселелер:

1.Тарихнама ғылымының тарих ғылымдарының арасында алатын орны.

2.Тарихнама ғылымының негізгі ұғымдары және оларға сипаттама.

Қысқаша мазмұны:тарихнама ғылымының тарих ғылымдары ішінде алатын орны, отандық тарих тарихнамасының тарих пәндері жүйесіндегі, тарихи зерттеулер құрылымында алатын орны мен маңызы. Түсінік аппараты. Тарихнаманың аспектлері.Өзін бақылау сұрақтары: тарихнамалық зерттеу үлгісі арнайы курсының пәні, мақсаты мен міндеттері,тарихнама ғылымының тарих ғылымдары арасындағы өзіндік орны.

Ұсынылатын әдебиеттер. Мұхатова О.Х. Тарихнама ғылымының методологиялық ұстанымдары. - Алматы., 2008mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал