Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ


№ п/п Та- бель- ний но- мер Стать (ч/ж) П. І. Б., посада Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) Відпрацьовано за місяць Всьо- го нея- вок з причин за місяць Оклад, тарифна ставка, грн.
Х днів годин основна та додат- кова від- пустки від- пустки у зв'язку з нав- чанням, творчі, в обов. порядку та інші від- пустки без збере- ження заро- бітної плати за згодою сторін відпу- стки без збере- ження з/п на період припи- нення вико- нання робіт пере- вод на непов- ний робо- чий день (тиж- день) тим- часо- вий пере- вод на інше під- при- ємство про- стої про- гули страй- ки тим- часова непра- цездат- ність інші  
всього з них:
над- уроч- но ніч- них ве- чір- ніх вихід- них, свят- кових годи-ни коди 8 - 10 коди 11-15, 17, 22 коди 18 коди 19 коди 20 коди 21 коди 23 коди 24 коди 25 коди 26 - 27 коди 28 - 30  
дні дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год. дні/год.
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               

 

 
 

 

                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
                                      Х                                        
                              Х
                                                           
                               
Разом                                        

 

 

Примітка.

 

1. На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному працівнику. При цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати нормальної його тривалості.

 

2. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

 

 

Відповідальна особа     Керівник структурного підрозділу     Працівник кадрової служби  
  (посада)     (посада)     (посада)
 
"__" ________ 20__ р.         "__" ________ 20__ р.         "__" ________ 20__ р.      
  (підпис)   (П. І. Б.)     (підпис)   (П. І. Б.)     (підпис)   (П. І. Б.)
                               

 

 
 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал