Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура наукового дослідження.


Поняття системи та її властивості.

 

1. Поняття «система» характеризується:

А) цілісним характером матеріального об’єкта, явища або процесу; множинністю елементів; зв’язками між елементами системи;

Б) зведенням до простої сукупності елементів і, розчленовуючи її на окремі частини, можливо пізнати всі властивості системи загалом;

В) множинністю елементів та відсутності будь-яких зв’язків між елементами.

 

2. Аналізуючи тлумачення терміна «система», можливо виокремити такі головні групи притаманним системам властивостей, які характеризують:

А) сутність і складність систем; зв’язок систем із зовнішнім середовищем;

Б) цілеспрямованість систем; параметри розвитку та функціонування системи;

В) обидві відповіді вірні.

 

3. Така основна властивість системи, як еквіпотенційність, передбачає:

А) що, систему можна розглядати як підсистему вищого рівня, і навпаки – підсистему можна розглядати як систему зі своєю структурою, функціями, зв’язками між елементами;

Б) що, як система можуть розглядатися всі без винятку об’єкти, предмети, явища, процеси незалежно від їхньої природи;

В) є результатом виникнення між елементами системи так званих синергічних зв’язків, які забезпечують більший загальний ефект елементів системи, що діють незалежно.

 

4. Множинність, як основна властивість системи полягає:

А) одна і та ж сукупність елементів може утворювати різні системи, кожна з яких визначається конкретними системо утворюючими відношеннями та властивостями;

Б) означає наявність у неї цілі (цілей) функціонування та розвитку;

В) у наявності об’єкта, суб’єкта, об’єктивної сторони, суб’єктивної сторони та зв’язків між ними.

 

5. Такі показники як: кількість зв’язків системи із зовнішнім середовищем у середньому на один її елемент чи інший параметр; інтенсивність обміну інформацією чи ресурсами між системою та зовнішнім середовищем; ступінь впливу інших систем, визначають:

А) рівень самостійності і відкритості системи;Б) розмірність системи;

В) взаємозалежність між системою та зовнішнім середовищем.

Структура наукового дослідження.

 

1. Початковим етапом будь-якого дослідження є:

А) обґрунтування наукової проблеми, вбір та формулювання теми дослідження;

Б) формулювання висновків, котрі містять те нове і суттєве, що становить наукові і практичні результати дослідження;

В) формулювання мети дослідження, а також конкретних завдань, які необхідно вирішити відповідно до цієї мети.

 

2. При виборі теми для наукового дослідження основ ним критерієм є:

А) актуальність, новизна і перспективність;

Б) невивченість теми та неосвітленість її в ЗМІ;

В) відсутність будь-якого згадування в друкованих виданнях.

 

3. У формі перерахування (вивчити, описати, встановити, з’ясувати, запропонувати, розробити тощо), як правило, формулюється такий етап наукового дослідження:

А) постановка мети і конкретних завдань дослідження;

Б) обробка, аналіз, опис процесу та результатів дослідження, що проводились згідно з розробленою програмою та методикою;

В) визначення об’єкта і предмета дослідження.

 

4. Як між собою співвідносяться такі категорії наукового процесу, як об’єкт і предмет дослідження?

А) як загальне і часткове;

Б) як частина до цілого;

В) ніяк не співвідносяться, це різні категорії, які не мають жодного відношення до етапів наукового дослідження.

 

5. Опис процесу дослідження, як один з етапів процесу наукового дослідження, це- :

А) основна частина роботи, де висвітлюється методика і техніка дослідження на основі методологічних засад певної галузі знань (науки), а також з використанням логічних законів і правил;

Б) використання знань, котрі відповідають вимогам новизни, достовірності та практичної цінності;

В) розкриття суті і стану дослідженості наукової проблеми, її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал