Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Створити файл бази даних.


Завдання та порядок виконання

Завдання 1. Створення таблиць у режимі введення даних

1. Створитина доступному диску Вашу особисту папку – GrypaХХ/Prisvushe.

Запустити СУБД MS Access 2007.

Створити файл бази даних.

3.1. Файл → Создать.

3.2. У діалоговому вікні Новая база данных зазначити як ім’я файлу бази даних Baza№1,а як її місцезнаходження задати Вашу особисту папку.

4. У вікні Baza№1 проглянути всі вкладки.

5. Вибрати Таблицы і створити нову таблицю вРежиме Таблицы.

!!! ВСІ ДАНІ ВВОДЯТЬСЯ ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ.

5.1. Задати назви полів (Ім’я, Зріст, Вага).

5.2. Закінчити створення таблиці і закрити її. Зберегти таблицю в активній базі даних під ім’ям Osobu. В Режиме Конструктор зняти ключове поле. Перейти в Режим таблицы і видалити автоматичне поле Код.

6. Відкрити таблицю Osobu для роботи з нею.

6.1. Ввести в таблицю дані про 10 студентів Вашої групи.

6.2. Навчитися переміщатися по таблиці (рядками-записами і стовпцями-полями).

6.3. Зберегти введені дані і закрити таблицю.

7. Змінити структуру таблиці Osobu:

7.1. Відкрити таблицю Osobu.

7.2. Додати нове поле НомерЗал, заповнити його даними.

7.4. Поміняти місцями поля Вага і Зріст.

7.5. Додати нове поле Дата народження.

7.6. Заповнити таблицю даними і зберегти їх.

8. Змінити зовнішній вигляд таблиці.

8.1. Зменшити ширину полів НомерЗал, Ім’я, Вага, Зріст таким чином:

§ поле Ім’я  по ширині даних;

§ поля Вага, Зріст  до ширини 3 символи;

§ поле НомерЗал, Дата народження  за допомогою миші.

8.2. Виділити всю таблицю і встановити для неї новий тип і розмір шрифту.

8.3. Приховати (зробити такими, що не відображаються в таблиці) поля НомерЗал і Вага. (пкм – Скрыть поля)

8.4. Відновити (знову зробити видимими) поля НомерЗал і Вага. (пкм – Отобразить поля)

9. Відредагувати вміст таблиці Osobu.

9.1. Перейти до поля Зріст, що містить, наприклад, число “185”.

9.2. Виділити дві останні цифри, скопіювати їх у буфер обміну.

9.3. Перейти на поле Вага того ж запису, вставити цифри, замінивши попереднє значення.

9.4. Виділити значення полів Зріст і Вага третього запису.

9.5. Скопіювати їхні значення і вставити замість відповідних даних п’ятого запису.

9.6. Вставити п’ятий запис в кінець таблиці, як новий запис. Закрити файл бази даних.

10. Задати Параметры бази даних Baza№1.

10.1. Відкрити вікно Парметры (Файл → Параметры).

10.2. Проглянути всі вкладки вікна Параметры, звернути особливу увагу на вкладки Общие, Таблица, Настройка ленты.10.3. На вкладці Общие заповнити поле Имя пользователя, увівши текст - Ваше прізвище, ім’я по-батькові.

11. Зберегти базу даних База№1 на диску для подальшого використання.

Завдання 2. Створення таблиць у режимі Конструктора

1. Запустити СУБД MS Access 2007. Відкрити базу даних Baza№1.

2. Створити нову таблицю Adresu, використовуючи Конструктор таблиц.

2.1. Прототип цієї таблиці, в якому представлені імена і типи полів, наведено на рис.2.1.

Рис.2.1

2.2.1. При створенні таблиці Adresu обов’язково заповнити розділ Опис.

2.2.2. У розділі Свойства поля уводити тільки значення параметра “Размер поля” відповідно до розмірів полів, вказаних в описі поля, наприклад, для поля Вулиця тип поля  текстовий, розмір поля  20 символів.

2.3. Зберегти створену таблицю під ім’ям Adresu, не вказуючи ключові поля.

3. Створити нову таблицю Duschuplinu,використовуючи Конструктор таблиц.

Таблиця Duschuplinu повинна мати структуру наведену в таблиц

і: Ім’я поля Тип даних Розмір поля Опис поля
КодДисц Текстовий Код дисципліни
Назва Текстовий Назва дисципліни
Години Числовий Байт Кількість годин
Контроль Текстовий Вид контролю
 1. Відкритиза допомогою Конструктора таблиць таблицю Osobu.Змінити типи полів в таблиці Osobu, відповідно до таблиці:

Наприклад, НомерЗал записати у вигляді А-111, А-112 і т.д.

Ім’я поля Тип даних Розмір поля
НомерЗал Текстовий
Ім’я Текстовий
Зріст Числовий Байт
Вага Числовий байт
ДатаНар Дата/Час Короткий формат дати

4.4. Зберегти відредаговану таблицю Osobu під старим ім’ям у складі бази даних Baza№1.

4.5. Закрити таблиці Osobu і Adresu.

5. Зберегти базу данихна диску для подальшого використання.

6. Відкрити базу даних Baza№1.

7. Створити нову таблицю.

7.1. Перейти у режим Конструктора.

7.2. Задати назви полів (KодЗанития, КодСтудента і Балл). Заповнити поля Описание.7.3. Задати ім’я нової таблиці – Isputu.

7.4. Внести в структуру таблиці Isputu наступні зміни.

7.4.1. Для поля КодЗанятия:

§ змінити ім’я поля на КодДисципліни;

§ змінити тип поля на Текстовий;

§ встановити розмір поля  5 символів;

§ зробити поле не ключовим;

§ змінити опис поля на “Код Дисципліни”.

Поле «Код дисципліни» потрібно створювати за допомогою Майстра подстановок. Для цього потрібно вибрати вкладку «Поля» групу «Добавление и удаление» і вибрати пункт меню «Другие поля» - «Подстановка и отношение». Відкриється діалогове вікно «Создание подстановки». Вибрати пункт меню «Будет введен фиксированный набор значений». Ввести дані і написнути кнопку Готово.

7.4.2. Для поля КодСтудента:

§ змінити тип поля на Текстовий;

§ встановити розмір поля 5 символів.

 

7.4.3. Для поля Балл:

§ змінити ім’я поля на Бал;

§ змінити тип поля на Числовий;

§ встановити розмір поля байт;

§ змінити опис поля на “Оцінка”;

§ встановити значение по умолчанию рівним 0;

§ встановити таке Условие на значение поля Бал, щоб можливими значеннями цього поля були: 0, 2, 3, 4, 5 (оцінка “0” відповідає випадку, коли студент не здавав іспит, наприклад, не був допущений до нього). Умову записати у вигляді логічного виразу, що зв’язує допустимі значення оцінок;

§ задати як повідомлення про помилку наступний текст: “Неприпустиме Значення у полі "Бал"!!!”.

7.4.4. Для всіх полів таблиці Isputu заповнювати розділ Описание.

7.4.5. Зберегти зроблені зміни в структурі таблиці Isputu і закрити її.

8. Зберегтистворені таблиці в базі даних Baza№1 і закрити базу даних.

Завдання 3. Зв’язати таблиці

 1. Створити систему первинних ключів для таблиць (див. таблицю)

Таблиця 1

Таблиця Первинний ключ
Osobu Nomer_Zal
Adresu Nomer_Zal
Duscuplinu KodDus
Isputu KodDus

 1. Встановити зв’язкиміж таблицями Osobu, Adresu, Duscuplinu, Isputu.
 2. Використовуючи підтаблиціпроглянути зв’язані дані для таблиці Osobu (меню “Вставка”- “Подтаблица”).
 3. Зберегти всі таблиціі базу даних Baza№1.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитися з поняттям «форми» та способами створення форм з використанням “Конструктора форм”. Створення форм за допомогою «Мастера форм» (Оформити конспект).

 

Запитання та завдання для самоконтролю

 1. Що таке база даних?
 2. Яке призначення програми Access?
 3. З яких об’єктів складається файл бази даних?
 4. Що таке запис?
 5. Наведіть приклади баз даних.
 6. Які є способи створення таблиці в базі даних?
 7. Що таке структура таблиці бази даних?
 8. Які є властивості полів?
 9. З яких структурних елементів складається таблиця бази даних?
 10. Які об’єкти може містити файл бази даних?
 11. Які є типи полів?
 12. Для чого призначене повідомлення про помилку введення?
 13. Наведіть приклади значень числового і грошового полів.
 14. Яка різниця між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД?
 15. Яка різниця між записом і полем?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал