Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Штриховка сызықтарының аралығы 1÷10)мм


Шығару сызығы нұсқамадан қанша мм-ге шығарылады?1÷5мм

0102 Қиюшы жазықтықты белгілейтін сызықтың қалыңдығы неге тең?S-тен 1,5S дейін

0103 Қандай кішірейту масштабы болмайды?1:3

0104 Ирек сызықтың қалыңдығы неге тең?S/3÷S/2 дейін

0105 Доғаның және бұрыштың өлшемі қандай белгімен белгіленеді?Доға-R белгісімен; бұрыш-градуспен

0106 Қандай үлкейту масштабы болмайды?3:1

0107 Үзілмелі сызық қайда қолданылады?Контурдың көрінбейтін сызығы ретінде қолданылады

0108 Стандартталған сызу қарыптері (шрифт) қандай бұрыш жасап көлбейді?900

0109 Өлшем сызықтарына байланысты өлшем сандары қалай орналасады?Өлшем сызығының үстінде

0110 Егер шеңбер диаметрі 12мм-ден кіші болған жағдайда, шеңбердің осьтік сызықтары қандай сызба сызықтарымен кескінделеді?Тұтас жіңішке сызықпен

0111 Қайсы сызбада үзілген тет3кб-лшектің өлшемі дұрыс қойылған?Сурет 1

0112 Қайсы сызбада радиус өлшемі дұрыс көрсетілген?Сурет 1

0113 3-санымен белгіленген сызық қалай аталады?

Ирек сызығы

0114 Үзілмелі нүктелі сызықтың қалыңдығы?/3÷ S/2 дейін

0115 Өлшем сызығының қалыңдығы S/3÷ S/2 дейін

Штриховка сызықтарының аралығы 1÷10)мм

0202Тұйықтізбектүріндеқойылатынөлшемданықтамалық

0203 Сызбада өлшемдер қоюдың стандарт тәсілі:аралас

0204 МЕСТ 2.304-68 бойынша сызбада қарыптың (шрифт) қандай өлшем-биіктігі қолданылмайды?30205 МЕСТ 2.307-68 бойынша бірнеше параллель өлшем сызықтардың min аралықтары қанша болады?7

0206 Масштабтар қайсы МЕСТ-бойынша қолданылады?МЕСТ 2.302-68

0207 Сызықтар қайсы МЕСТ-бойынша қолданылады?МЕСТ 2.303-68

0208 Қайсы МЕСТ-бойынша сызба қарыптары (шрифт) қолданылады?МЕСТ 2.304-68

0209 Өлшемдер қайсы МЕСТ-бойынша МЕСТ 2.307-68

0210 Қайсы МЕСТ-бойынша форматтар МЕСТ 2.301-68

0211 МЕСТ 2.301-68 бойынша неше негізгі формат сызбада қолданылады?5

0212 А1 формат жақтарының өлшемін көрсет?594х841

0213 А0- формат жақтарының өлшемін көрсет?841х1189

0214 Қайсы форматтың ауданы 1-м2-ге тең болады?А0

0215 МЕСТ 2.305-68 бойынша неше негізгі көрініс беріледі?6mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал