Ńņóäīļåäč’

Ćėąāķą’ ńņšąķčöą Ńėó÷ąéķą’ ńņšąķčöą

ŹĄŅÅĆĪŠČČ:

ĄāņīģīįčėčĄńņšīķīģč’Įčīėīćč’Ćåīćšąōč’Äīģ č ńąäÄšóćčå ’ēūźčÄšóćīåČķōīšģąņčźąČńņīšč’ŹóėüņóšąĖčņåšąņóšąĖīćčźąĢąņåģąņčźąĢåäčöčķąĢåņąėėóšćč’ĢåõąķčźąĪįšąēīāąķčåĪõšąķą ņšóäąĻåäąćīćčźąĻīėčņčźąĻšąāīĻńčõīėīćč’Šåėčćč’ŠčņīščźąŃīöčīėīćč’ŃļīšņŃņšīčņåėüńņāīŅåõķīėīćč’ŅóščēģŌčēčźąŌčėīńīōč’ŌčķąķńūÕčģč’×åš÷åķčåŻźīėīćč’ŻźīķīģčźąŻėåźņšīķčźą


Iuml;ðčéòč č óìåðåòü 3 ńņšąķčöą


‰‡Ê Â Ì ‡ı Ó ‰Ë Î ‚ Â Ï fl ‰Î fl Ú Ó „Ó, ˜ Ú Ó ·˚ Ô  Ó ‰Ó Î Ê ‡Ú ¸  ‡-

·Ó Ú Û Ì ‡‰ Ò ‚Ó Â È Í Ì Ë „Ó È «ù Ú Ë Í ‡», ‚ Í Ó Ú Ó  Ó È Ô Ó  Ë ˆ ‡Î

ˆ   Í Ó ‚¸ Á ‡ Ú Ó, ˜ Ú Ó Ú ‡ Ì Â Ô Ó ‰‡Â Ú „Ó Î Ó Ò ‚ Á ‡˘ Ë Ú Û Ó ·Â Á -

‰Ó Î Â Ì Ì ˚ ı. é Ì Ó ·˙ fl ‚Ë Î ˆ   Í Ó ‚¸ «‚Ë Ì Ó ‚Ì Ó È ‚ Ò Ï Â  Ú Ë

Ò ‡Ï ˚ ı Ò Î ‡·˚ ı Ë Ò ‡Ï ˚ ı ·Â Á Á ‡˘ Ë Ú Ì ˚ ı · ‡Ú ¸  ‚ Ë Ò Â Ò Ú Â  à Ë Ò Û Ò ‡ ï  Ë Ò Ú ‡».

ä ‡Í Ë Ò Î Â ‰Ó ‚‡Î Ó Ó Ê Ë ‰‡Ú ¸, Ó Â „Ó   ¯ Â Ì Ë Ë Ò Ú ‡Ú ¸

‰‚Ó È Ì ˚ Ï ‡„Â Ì Ú Ó Ï Û ·Ó „Ó Ò Î Ó ‚Ó ‚ ˜ ‡Ò Ú Ó ‚Ó Á Ì Ë Í ‡Î Ë Ò Ô Ó  ˚. ç Â Í Ó Ú Ó  ˚ Â Ò Ó „Î ‡¯ ‡Î Ë Ò ¸ Ò Â „Ó Û ˜ ‡Ò Ú Ë Â Ï ‚ Ô Ó Î Ë Ú Ë Í Â,

‰ Û „Ë Â Ê Â Ì Â ·˚ Î Ë Ò Ó „Î ‡Ò Ì ˚ Ô  Ë ˜ Ë Ò Î Ë Ú ¸  „Ó Í ˜ Ë Ò Î Û Ï Û ˜ Â Ì Ë Í Ó ‚-ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì, Ì ‡Ò Ú ‡Ë ‚‡fl Ì ‡ Ú Ó Ï, ˜ Ú Ó Ó Ì Û Ï Â  Ò Í Ó    Á ‡ Ô Ó Î Ë Ú Ë ˜ Â Ò Í Ó Â, ˜ Â Ï Á ‡  Â Î Ë „Ë Ó Á Ì Ó Â ‰Â Î Ó. ä ‡- Í Ë Ï ·˚ Ì Ë ·˚ Î Ó Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ë Â, Ó ‰Ë Ì Ù ‡Í Ú Ó Ò Ú ‡Â Ú Ò fl Ì Â -

Ó Ò Ô Ó  Ë Ï ˚ Ï: Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  Ó ˆ Â Ì Ë Î ‡Î ¸ Ú Â  Ì ‡Ú Ë ‚˚ Ë   ¯ Ë Î

 Ë Ò Í Ì Û Ú ¸ Ò ‚Ó Â È Ê Ë Á Ì ¸ ˛  ‡‰Ë Ú Ó „Ó, ˜ Ú Ó, Ô Ó Â „Ó Û ·Â Ê ‰Â -

Ì Ë ˛, ·˚ Î Ó Ô  ‡‚Ë Î ¸ Ì ˚ Ï.

 

 

Î í î á ú ÿ â è ë ö å ð ê î â ü «â è í î â í î é â ñ ì å ð ò è ñ à ì û õ ñ ë à á û õ è ñ à ì û õ á å ç ç à ù è ò í û õ á ð à ò ü å â è ñ å ñ ò å ð È è ñ ó ñ à Õ ð è ñ ò à »

 

 

5 ‡Ô   Πfl 1943 „Ó ‰‡ Ó Ì ·˚ Î Á ‡Ô Ó ‰Ó Á  Â Ì ‚ Ë Á Ï Â Ì Â Ë Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì ‚ ‚Ó Â Ì Ì Û ˛ Ú ˛  ¸ Ï Û í  „ Π¸ ‚ Å Â  Î Ë Ì Â. ë ‚Ë -

‰Â Ú Â Î ¸ Ò Ú ‚Ó Ô  Ó Ú Ë ‚ Ì Â „Ó ·˚ Î Ó Ì Â ˜ Â Ú Í Ë Ï, Ó ‰Ì ‡Í Ó Â „Ó ‰Â  - Ê ‡Î Ë ‚ Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ë Ë, Ë Ì ‡ Ò ‚Ó ·Ó ‰Û Ó Ì Û Ê Â Ì Ë Í Ó „‰‡ Ì Â

‚˚ ¯  Î. Ç Ó ‚ Â Ï fl Ô   ·˚ ‚‡Ì Ë fl ‚ Ú ˛  ¸ Ï Â Ó Ì Ì ‡Ô Ë Ò ‡Î Ò ‚Ó ˛ Í Ì Ë „Û «è Ë Ò ¸ Ï ‡ Ë Ò Ú ‡Ú ¸ Ë Ë Á Ú ˛  ¸ Ï ˚ », Í Ó Ú Ó  ‡fl ·˚ Î ‡ Ú ‡È - Ì Ó ‚˚ Ì Â Ò Â Ì ‡ Ì ‡ Ò ‚Ó ·Ó ‰Û Ò Ó ˜ Û ‚Ò Ú ‚Û ˛ ˘ Ë Ï Ë Ó ı  ‡Ì Ì Ë Í ‡Ï Ë. é Ì Ô ˚ Î Í Ó Í  Ë Ú Ë Í Ó ‚‡Î Ú Û Ù Ó  Ï Û  Â Î Ë „Ë Ë, Í Ó Ú Ó  ‡fl Ô  Â Ô fl Ú Ò Ú ‚Ó ‚‡Î ‡ Ë Ò Í  Â Ì Ì Â È ‚  Â. é Ì ·˚ Î Û ‚   Ì, ˜ Ú Ó ‡·-


 

Ò Ú  ‡Í Ú Ì ˚  ·Ó „Ó Ò Î Ó ‚Ò Í Ë Â Ò Ô Ó  ˚ ˜ ‡Ò Ú Ó Á ‡Ú Û Ï ‡Ì Ë ‚‡Î Ë Ó Ú -

‚Â Ú ˚, ‚ Í Ó Ú Ó  ˚ ı Ó Ú ˜ ‡fl Ì Ì Ó Ì Û Ê ‰‡Î Ë Ò ¸ Î ˛ ‰Ë. è Ó Â „Ó Ò Î Ó -

‚‡Ï, ˆ   Í Ó ‚¸ Á ‡·Ó Ú Ë Î ‡Ò ¸ Ó Ú Ó Ï, ˜ Ú Ó ·˚ Ò Ó ı  ‡Ì Ë Ú ¸ Ì Â Ú  Ó Ì Û Ú ˚ Ï Ë Ò ‚Ó Ë ‰Û ı Ó ‚Ì ˚ Â Ô  Ë ‚Ë Î Â „Ë Ë. é Ì ‡ Ó Ú ‚  „Î ‡ Î Ë ˜ Ì Û ˛ Ó Ú ‚Â Ú Ò Ú ‚Â Ì Ì Ó Ò Ú ¸ Ë Ó Í ‡Á ‡Î ‡Ò ¸ Ì Â Ò Ô Ó Ò Ó ·Ì Ó È Ô  Ó - fl ‚Ë Ú ¸ ‚Î ‡Ò Ú ¸ Ì ‡‰ «Ï Ë  Ó Ï, ‰Ó Ò Ú Ë „¯ Ë Ï Ô Ó Î Ì Ó Ú ˚ ‚ Â Ï Â Ì ».

ñ   Í Ó ‚¸ Ï Ó Ê Â Ú ·˚ Ú ¸ ˆ   Í Ó ‚¸ ˛ Ú Ó Î ¸ Í Ó Ú Ó „‰‡, Í Ó „‰‡ Ó Ì ‡

‰Â È Ò Ú ‚Û Â Ú Ò Ï Â Î Ó ‚Ó ‚ Â Ï fl Ì Û Ê ‰˚.

ä Ó „‰‡ ·Ó Ï ·˚ Ò Ó ˛ Á Ì Ë Í Ó ‚ Ô ‡‰‡Î Ë Ì ‡ Ú ˛  ¸ Ï Û, Å Ó Ì - ı fi Ù Ù Â  Û Ú Â ¯ ‡Î ‰ Û „Ë ı Û Á Ì Ë Í Ó ‚. é ‰Ë Ì Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ì ˚ È Ó Ú - Ï Â Ú Ë Î, ˜ Ú Ó Â „Ó Ô Ó Ò ‚fl ˘ Â Ì Ë Â ï  Ë Ò Ú Û ·˚ Î Ó Ó ˜  ‚Ë ‰Ì ˚ Ï Ë ˜ Ú Ó Í ‡Ê ‰˚ È ·˚ Î Ú  Ó Ì Û Ú «Â „Ó Ô  Ó Ò Ú Ó È Ë Ò Í  Â Ì Ì Ó Ò Ú ¸ ˛ ».

20 Ë ˛ Î fl 1944 „Ó ‰‡ Ô Î ‡Ì Ô Ó Î Í Ó ‚Ì Ë Í ‡ ò Ú ‡Û Ù Ù Â Ì -

·Â  „‡ Û ·Ë Ú ¸ É Ë Ú Î Â  ‡ Ô Ó Ú Â  Ô Â Î Ì Â Û ‰‡˜ Û. ù Ú Ó Ò  ‡Á Û Ê Â Ô  Ë ‚Â Î Ó Í Û Ì Ë ˜ Ú Ó Ê Â Ì Ë ˛ Ï Ì Ó „Ë ı, Í Ú Ó ı Ó Ú ¸ Í ‡Í Ë Ï -Ú Ó Ó · ‡Á Ó Ï ·˚ Î Á ‡Ô Ó ‰Ó Á  Â Ì ‚ Ò ‚fl Á Ë Ò Á ‡„Ó ‚Ó  Ó Ï. Ç Ó Í Ú fl -

· Â Ú Ó „Ó Ê Â „Ó ‰‡ Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  ·˚ Î Ô Â   ‚ ‰Â Ì ‚ Ú ˛  ¸ Ï Û É Â Ò Ú ‡Ô Ó ‚ Å Â  Î Ë Ì Â. Ç Ù Â ‚ ‡Î  1945 „Ó ‰‡ Ó Ì ·˚ Î Ó Ú -

Ô  ‡‚Î Â Ì ‚ Í Ó Ì ˆ Â Ì Ú  ‡ˆ Ë Ó Ì Ì ˚ È Î ‡„  ¸ Å Û ı Â Ì ‚‡Î ¸ ‰. é ‰Ë Ì Ë Á Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ì ˚ ı Ì ‡Ô Ë Ò ‡Î Ó Ñ Ë Ú  Ë ı Â: «é Ì

·˚ Î Ó ‰Ì Ë Ï Ë Á Ú Â ı Ì Â Ï Ì Ó „Ë ı, Í Ó „‰‡-Î Ë ·Ó ‚Ë ‰Â Ì Ì ˚ ı

Ï Ì Ó ˛ Î ˛ ‰Â È, ‰Î fl Í Ó Ú Ó  ˚ ı Ë ı Å Ó „ ·˚ Î   ‡Î ¸ Ì ˚ Ï Ë ‚Ò  -

„‰‡ ·˚ Î ·Î Ë Á Ó Í Í Ì Ë Ï ». Ö ˘ Â Ó ‰Ë Ì Û Á Ì Ë Í Ó Ú Ï Â Ú Ë Î:

«è Ó Î Ì Ó Ò Ú ¸ ˛ Ò Ô Ó Í Ó È Ì ‡fl Ë Ì Ó  Ï ‡Î ¸ Ì ‡fl, Ì ‡ı Ó ‰fl ˘ ‡fl Ò fl

‚ Ò Ó ‚  ¯ Â Ì Ì Ó Ï Ô Ó Í Ó Â,  „Ó ‰Û ¯ ‡ Ò Ë fl Î ‡ ‚Ó Ú ¸ Ï Â Ì ‡¯  È

Ú ˛  ¸ Ï ˚. é Ì Û ˜ Ë Î Ò fl Ô Ó Î Ì Ó Ò Ú ¸ ˛ Ó Ú ‰‡‚‡Ú ¸ Ò Â ·fl ‚  Û Í Ë Å Ó Ê ¸ Ë, Ò Â  ¸  Á Ì Ó Ó Ú Ì Ó Ò fl Ò ¸ Í ‡Í Í Ò ‚Ó Ë Ï Ò Ú  ‡‰‡Ì Ë fl Ï, Ú ‡Í Ë Í Ò Ú  ‡‰‡Ì Ë fl Ï Å Ó „‡ ‚ ˝ Ú Ó Ï Ï Ë   ».

Ñ ‚‡ Ï Â Ò fl ˆ ‡ Ò Ô Û Ò Ú fl, Ô Ó Ô  Ë Í ‡Á Û É Ë Ï Ï Î Â  ‡ Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â -

 ‡ ‚Ï Â Ò Ú Â Ò ä ‡Ì ‡ Ë Ò Ó Ï Ë Ì Â Ò Í Ó Î ¸ Í Ë Ï Ë ‰ Û „Ë Ï Ë Á ‡Í Î ˛ -

˜ Â Ì Ì ˚ Ï Ë Ô Ó „ Û Á Ë Î Ë ‚ Ú ˛  Â Ï Ì ˚ È Ù Û  „Ó Ì Ë Ô Ó ‚Â Á Î Ë

‚ Î ‡„  ¸ Ò Ï Â  Ú Ë î Î Ó Ò Ò Â Ì ·Û  „. ó    Á Ì Â Ò Í Ó Î ¸ Í Ó ‰Ì Â È Ó Ì Ë

Ô  Ë ·˚ Î Ë ‚ Ï ‡Î Â Ì ¸ Í Ó Â Ò Â Î Â Ì Ë Â ò fi Ì ·Â  „, „‰Â Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ì ˚ Â

·˚ Î Ë Ò Ó · ‡Ì ˚ ‚ Ï ‡Î Â Ì ¸ Í Ó Ï ¯ Í Ó Î ¸ Ì Ó Ï Á ‰‡Ì Ë Ë, Í Ó Ú Ó  Ó Â Ú Â Ô Â  ¸ Ë Ò Ô Ó Î ¸ Á Ó ‚‡Î Ó Ò ¸ ‚ Í ‡˜ Â Ò Ú ‚ ‚ Â Ï Â Ì Ì Ó „Ó Í ‡ ˆ   ‡.

é ‰Ë Ì Ë Á Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ì ˚ ı  ‡Ò Ò Í ‡Á ˚ ‚‡Î, ˜ Ú Ó Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  Ô Ó -

‚Â Î Ë ı ‚ Ï Ó Î Ë Ú ‚Â Ì Ì Ó Ï Ò Î Û Ê Â Ì Ë Ë Ô Ó Ú Â Í Ò Ú Û « ‡Ì ‡Ï Ë Ö „Ó Ï ˚ Ë Ò ˆ Â Î Ë Î Ë Ò ¸ », Ô  Ë Ì Â Ò fl Û Ú Â ¯ Â Ì Ë Â Ò ‚Ó Ë Ï Ú Ó ‚‡ Ë ˘ ‡Ï.

Ñ ‚  ¸ Ó Ú ‚Ó  Ë Î ‡Ò ¸ Ô Ë Ì Í Ó Ï, ‚Ó ¯ Î Ë ‰‚Ó Â Ò Ó Ú  Û ‰Ì Ë Í Ó ‚ É Â Ò Ú ‡Ô Ó, Ô Ó Ú   ·Ó ‚‡‚ Ó Ú Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  ‡ Ò Î Â ‰Ó ‚‡Ú ¸ Á ‡ Ì Ë -


 

Ï Ë. é Ì Ì Â Ï Ì Ó „Ó Á ‡‰Â  Ê ‡Î Ò fl, ˜ Ú Ó ·˚ Ò Ó ‚Ò Â Ï Ë Ô Ó Ô  Ó -

˘ ‡Ú ¸ Ò fl. è Ó Ò Î Â ‰Ì Ë Ï Ë Â „Ó Á ‡Ô Ë Ò ‡Ì Ì ˚ Ï Ë Ò Î Ó ‚‡Ï Ë ·˚ Î Ë

«é, Å Ó Ê Â, ˝ Ú Ó — Í Ó Ì Â ˆ, Ë ‰Î fl Ï Â Ì fl — Ì ‡˜ ‡Î Ó Ê Ë Á Ì Ë ».

à Ì Ò ˆ Â Ì Ë  Ó ‚‡Ì Ì ˚ È Ò Û ‰Â ·Ì ˚ È Ô  Ó ˆ Â Ò Ò Ì ‡‰ Ì Ë Ï Ô  Ó -

‰Ó Î Ê ‡Î Ò fl ‚Ò ˛ Ì Ó ˜ ¸ ‚Ô Î Ó Ú ¸ ‰Ó Û Ú  ‡. è Ó Ò Î Â ‰Ì fl fl Í ‡ Ú Ë Ì ‡ Ó Ì Â Ï Ó Ò Ì Ó ‚‡Ì ‡ Ì ‡ Ó Ô Ë Ò ‡Ì Ë Ë, ‰‡Ì Ì Ó Ï ‚ ‡˜ Ó Ï, Í Ó Ú Ó  Ó „Ó Ô Ó Ô  Ó Ò Ë Î Ë Ô  Ë Ò Û Ú Ò Ú ‚Ó ‚‡Ú ¸ Ô  Ë Í ‡Á Ì Ë. é Ì Á ‡Ô Ë Ò ‡Î, ˜ Ú Ó

Ï Â Ê ‰Û Ô fl Ú ¸ ˛ Ë ¯ Â Ò Ú ¸ ˛ ˜ ‡Ò ‡Ï Ë Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  ‚Ï Â Ò Ú Â Ò Ú  Â Ï fl ‰ Û „Ë Ï Ë Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ì ˚ Ï Ë ·˚ Î Ô Ó ‚ ‰Â Ì Ì ‡ Í ‡Á Ì ¸. Ç  ‡˜ Ó Ú Ï Â Ú Ë Î, ˜ Ú Ó, Í Ó „‰‡ ‰‚  ¸ Ó Ú Í  ˚ Î ‡Ò ¸, Ó Ì Û ‚Ë ‰Â Î Ô ‡Ò Ú Ó  ‡ Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  ‡ ‚Ò   ˘  ‚ Ú ˛  Â Ï Ì Ó È Ó ‰Â Ê ‰Â, Ï Ó - Î fl ˘  „Ó Ò fl Ò ‚Ó Â Ï Û É Ó Ò Ô Ó ‰Û Å Ó „Û.

á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ì ˚ Ï ·˚ Î Ó Ô  Ë Í ‡Á ‡Ì Ó  ‡Á ‰Â Ú ¸ Ò fl. á ‡Ú Â Ï Ó Ì Ë ·˚ Î Ë Ô  Ó ‚ ‰Â Ì ˚ Ì ‡ Ó ‰Ë Ì Î Â Ò Ú Ì Ë ˜ Ì ˚ È Ô  Ó Î Â Ú ‚Ì Ë Á Ô Ó ‰ ‰Â   ‚¸ fl Í Û Â ‰Ë Ì Â Ì Ì Ó Ï Û Ï Â Ò Ú Û Ò ‚Ó Â È Í ‡Á Ì Ë. é ·Ì ‡- Ê Â Ì Ì ˚ È, Ô Ó ‰ ‚Ë Ò Â Î Ë ˆ Â È ‚ Ó ˜ ‡ Ó ‚‡Ú  Π¸ Ì Ó Ï ‚Â Ò Â Ì Ì Â Ï Î Â - Ò Û, Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  Ó Ô Û Ò Ú Ë Î Ò fl Ì ‡ Í Ó Î Â Ì Ë ‚ Ò ‚Ó Â È Ô Ó Ò Î Â ‰Ì Â È Ï Ó Î Ë Ú ‚Â. á ‡Ú Â Ï Ó Ì Ï Û Ê Â Ò Ú ‚Â Ì Ì Ó Ë Ì Â ‚Ó Á Ï Û Ú Ë Ï Ó Ô Ó ‰- Ì fl Î Ò fl Ô Ó Ò Ú Û Ô Â Ì ¸ Í ‡Ï Ì ‡ ‚Ë Ò Â Î Ë ˆ Û. ë Ô Û Ò Ú fl Ô fl Ú ¸ Ï Ë Ì Û Ú

 „Ó Ê Ë Á Ì ¸ Ô    ‚‡Î ‡Ò ¸. ù Ú Ó ·˚ Î Ó 9 ‡Ô   Πfl 1945 „Ó ‰‡.

É Ó ‚Ó  fl Ó ‚  Â Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  ‡, ‚ ‡˜ Ì ‡Ô Ë Ò ‡Î: «è Ó Ò ‚fl -

˘ Â Ì Ë Â Ë fl ‚Ì ‡fl Ú ‚  ‰‡fl ‚  ‡ ˝ Ú Ó „Ó ˜ Â Î Ó ‚Â Í ‡ „Î Û ·Ó Í Ó Ú  Ó Ì Û Î Ë Ï Â Ì fl... á ‡ Ô Ó ˜ Ú Ë Ô fl Ú ¸ ‰Â Ò fl Ú Î Â Ú Ï Ó Â È  ‡·Ó Ú ˚

‚ ‡˜ Ó Ï fl ‚ fl ‰ Î Ë Í Ó „‰‡-Î Ë ·Ó ‚Ë ‰Â Î ˜ Â Î Ó ‚Â Í ‡, Û Ï Ë  ‡˛ -

˘  „Ó Ò Ú ‡Í Ë Ï Ô Ó Î Ì ˚ Ï Ò Ï Ë  Â Ì Ë Â Ï Ô Â   ‰ ‚Ó Î Â È Å Ó Ê ¸ Â È ». í  Ë Ì Â ‰Â Î Ë Ò Ô Û Ò Ú fl É Ë Ú Î Â  Ô Ó Í Ó Ì ˜ Ë Î Ê Ë Á Ì ¸ Ò ‡Ï Ó - Û ·Ë È Ò Ú ‚Ó Ï, ‡  ˘  ˜    Á Ì Â ‰Â Î ˛ ‚Ó È Ì ‡ ‚ Ö ‚ Ó Ô Â Á ‡Í Ó Ì -

˜ Ë Î ‡Ò ¸. ç ‡ˆ Ë Á Ï, Í Ó Ú Ó  Ó Ï Û Ô  Ó Ú Ë ‚Ó Ò Ú Ó fl Î Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â ,

·˚ Î Ô Ó Ò  ‡Ï Î Â Ì, Ë ˆ   Í Ó ‚¸, Í Ó Ú Ó  Û ˛ Ó Ì Ú ‡Í Ô ˚ Î Í Ó Ô Ó -

 Ë ˆ ‡Î, Ô Ó Î Û ˜ Ë Î ‡ ‚Ó Á Ï Ó Ê Ì Ó Ò Ú ¸ Ô Ó  ‡Á Ï ˚ Ò Î Ë Ú ¸ Ó Ò ‚Ó Â Ï Ï ‡Î Ó ‰Û ¯ Ë Ë. è Ó Ò Î ‡Ì Ë Â Ó ä  Â Ò Ú Â, Í Ó Ú Ó  Ó Â ·˚ Î Ó Ô Ó Ú Â  fl -

Ì Ó ‚ Ó Ô ¸ fl Ì fl ˛ ˘ Ë Â ‰Ì Ë Ì ‡ˆ Ë Ó Ì ‡Î ¸ Ì ˚ ı Ô Ó ·Â ‰, Ò Î Â ‰Ó ‚‡Î Ó

‚  Ì Û Ú ¸ Ì ‡Á ‡‰.

å ˚ Ì Â Ò Ï Ó Ê Â Ï ‰‡Ú ¸ Ó Ú ‚Â Ú Ì ‡ ‚Ó Ô  Ó Ò, Ô Ó ˜ Â Ï Û Å Ó „ Ì Â Ò Ó ı  ‡Ì Ë Î Ê Ë Á Ì ¸ Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  Û ‚Ò  „Ó Î Ë ¯ ¸ Ì ‡ Ì Â Ò Í Ó Î ¸ Í Ó Ì Â ‰Â Î ¸, ˜ Ú Ó ·˚ Ó Ì Ï Ó „ ·˚ Ú ¸ Ó Ò ‚Ó ·Ó Ê ‰Â Ì Ò Ó ˛ Á Ì Ë Í ‡Ï Ë. å ˚ Ï Ó Ê Â Ï Ú Ó Î ¸ Í Ó ·˚ Ú ¸ Û ‚  Â Ì ˚ ‚ Ú Ó Ï, ˜ Ú Ó Ó Ì Û Ï Â 

‚ Ì ‡Á Ì ‡˜ Â Ì Ì Ó Â Å Ó „Ó Ï ‚ Â Ï fl Ë Ó Ô   ‰Â Î Â Ì Ì ˚ Ï Å Ó „Ó Ï Ò Ô Ó Ò Ó ·Ó Ï. é Ì, Ú ‡Í Ô ˚ Î Í Ó Î ˛ ·Ë ‚¯ Ë È ï  Ë Ò Ú ‡, Ô Ó Ò Î Â ‰Ó -

‚‡Î Á ‡ Ò ‚Ó Ë Ï ì ˜ Ë Ú Â Î Â Ï, Ô  Ë Ì fl ‚ Ì ‡Ò Ë Î ¸ Ò Ú ‚Â Ì Ì Û ˛ Ò Ï Â  Ú ¸


 

Ë Á  Û Í ‰ Û „Ë ı Î ˛ ‰Â È. é Ì Ï Ó „ ·˚ Ò Í ‡Á ‡Ú ¸, ˜ Ú Ó Å Ó „ ‰‡Î Â Ï Û Ô  Ë ‚Ë Î Â „Ë ˛ «‰ ‡„Ó ˆ Â Ì Ì Ó È ·Î ‡„Ó ‰‡Ú Ë ».

ç ‡Ò Î Â ‰Ë Â Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â  ‡ Ê Ë ‚Ó. é Ì fl ‚Î fl Â Ú Ò fl Ô Ó Ò Ú Ó fl Ì - Ì ˚ Ï Ì ‡Ô Ó Ï Ë Ì ‡Ì Ë Â Ï Ó Ú Ó Ï, ˜ Ú Ó ˆ   Í Ó ‚¸ ‰Ó Î Ê Ì ‡ ‚Ò  „‰‡ Ó Ò -

Ú ‡‚‡Ú ¸ Ò fl ˆ   Í Ó ‚¸ ˛ — Ò Í Ó Î ¸ ·˚ Ì Ë ·˚ Î ‡ ‚˚ Ò Ó Í ‡ ˆ Â Ì ‡. ï  Ë Ò Ú Ó Ò Ô  Ë „Î ‡¯ ‡Â Ú Í ‡Ê ‰Ó „Ó Ë Á Ì ‡Ò: «è  Ë È ‰Ë Ë Û Ï  Ë ».

é ‰Ì ‡Í Ó, Â Ò Î Ë Ï ˚ Ì Â Û Ï Ë  ‡Â Ï ‰Î fl Ò Â ·fl ‚Ó ‚ Â Ï fl Ì ‡¯ Â È Á Â Ï Ì Ó È Ê Ë Á Ì Ë, Ï ˚, ‚Ó Á Ï Ó Ê Ì Ó, Ì Â ·Û ‰Â Ï „Ó Ú Ó ‚˚ Á ‡Ô Î ‡Ú Ë Ú ¸ Ó Í Ó Ì ˜ ‡Ú  Π¸ Ì Û ˛ ˆ Â Ì Û, Â Ò Î Ë ˝ Ú Ó „Ó Ô Ó Ú   ·Û Â Ú Ì ‡¯ ‡ ‚  ‡.