Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


E) жақ аралық тартқышы мен ілмегі бар шендеуіш

Жоғарғы жақ тіс қатарының фронтальді бөлігіндегі сынықтар кезінде қолданылатын шендеуіш

A) доға тәрізді тегіс шендеуіш

B) жылжымалы шарнирі бар шендеуіш

C) кергіші (распоркасы) бар тегіс шендеуіш

D) тістерді лигатуралық сыммен байланыстыру

E) жақ аралық тартқышы мен ілмегі бар шендеуіш

{Дұрыс жауабы}= C

$$$056

Науқастан Тигерштед шендеуішін шешкеннен кейін тістемнің бұзылғандығы және сынықтардың дұрыс бітіспегендігі анықталды. Себебін анықтаңыз:

А)емдік гимнастика ертебасталған

В)сынықтардұрысқұралмаған

C)сынықтардыәлсіз бекітілген

D)ауызқуысыгигиенасыныңбұзылуы

Е) кішігірімдеформацияныңболуы

{Дұрыс жауабы}= B

{Күрделілігі}= 2

{Оқулық}= (Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология М, 2007.-496)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

$$$057

Жоғарғы жақтың толық алмалы-салмалы протездінің балауыз құрылымын тексеру кезінде протездің нашар бекітілетіні байқалды. Қарап тексеру кезінде ауызды ашқанда жоғарғы ұрт-қызыл иек үзбелерінің қатты созылып протезді итеріп шығарып жіберетіні анықталды. Дайыдаудың қай кезеңінде қателік кеткен:

A) функциональды қалыптан модель құю кезінде

B) жасанды тістерді таңдау және орнату кезінде

C) жеке дара қасықты отырғызып көру кезінде

D) функциональды қалып алу кезінде

E) тістем биіктігін анықтау кезінде

{Дұрыс жауабы}= C

 

$$$058

Жалған буынның пайда болуына себеп болады:

A) емдік гимнастиканы ерте бастау

B) сынық бөліктерін дұрыс құрастырмау

C) сынықтардыбекітудің әлсіздігі

D) ауызқуысыгигиенасыныңбұзылуы

Е) кішігірімдеформацияныңболуы

{Дұрыс жауабы}= C

 

$$$059

Тіс қатары түгел жоғарғы жақ сүйегіне дайындалатын обтирлеуші протезде қолданылатын ең ыңғайлы бекіту элементтері:

A) балкалық (штангалық) бекіту жүйесі

B) тіреп-ұстап тұратынкламмерлар

C) иіп жасалғанкламмерларD) бекітетінкламмерлар

E) телескопиялық сауыттар

{Дұрыс жауабы}= C

 

$$$060

Жоғарғы және төменгі жаққа жартылай алмалы-салмалы протездің балауызды құрылымын отырғызып тексеру кезінде, беттің төменгі бөлігі ұзарып, бет қатпарлары тегістеліп, еріндері күшпен әзер түйісіп, сөйлеген кезде тістері бір-біріне тықылдап тиеді, алдыңғы тістер арасындағысаңылау әзер көрінеді. Барлық антогонист тістері толық түйіседі. Протезді дайындаудың қай кезіңінде қандай қателіктер кеткен :

А) тістер дұрыс қойылмаған, 2-лабораториялық кезең

В)тістем биіктігінің қысқаруы, 2-клиникалық кезең

С) тістем биіктігінің ұзаруы, 3-клиникалық кезең

D) тістем биіктігінің ұзаруы, 1-клиникалық кезең //

Е) тістем биіктігінің ұзаруы, 2-клиникалық кезең

{Дұрыс жауабы}= В

 

$$$041

Вязьмин-Копейкиннің шендеуіші қандай бағыттастабилизация жасайды:

A) алдыңғы

B) сагиттальды

C) алдыңғы-бүйір

D) парасагиттальды

E) доға бойынша парасагиттальды бағытта

{Дұрыс жауабы}= E

{

 

$$$042

В.Н. Копейкиннің тұрақты интердентальды шендеуіші - ол:

А) тістердің оральды беткейіне орналасатынштифтіқұйма пластинаВ) тістердіңокклюзиялықбеткейіндеорналасатындәнекерленгенжартылайсауыттар

С) штангамен қосыпдәнекерленгенсауыттар

D) металдан жасалғангантельге ұқсасштифттер

E) толыққұйылыпжасалғансауыттар

{Дұрыс жауабы}= E

{

$$$043

Тістердің қатты тіндерінің аса қажалуының компенсирленген түріндегі беттің төменгі үштен бір бөлігі биіктігінің төмендемеуі:

А)тістердің орнынан жылжуынан

В) төменгі жақтың ығысуынан

С) жақтың альвеолалық бөлігінің өсуінен

D) тіс кіреукесі мен дентиннің қаттылығының бірдей болмауынан

E) СТЖБ элементтерінің бір бірімен қарым-қатынасының бұзылуынан

{Дұрыс жауабы}= С

{

$$$044

Тісжегімен зақымдалмаған тістердің аса қажалуы кезіндегі түбір ұшы маңы қабыну ошақтарының пайда болу себептері:

A) екіншілікті орынбасушы дентиннің түлеуі

B) тіс ұлпасының дистрофиясы және өлуі

C) тіс кіреукесі мен дентиннің қаттылығының бірдей болмауы

D) пародонтқа түсетін функционалдық күштің өсуі

E) күрек тістер маңындағы терең тістем

{Дұрыс жауабы}= В

{

$$$045

Тістердің аса қажалуының ошақты компенсерленген түрі кезінде ортодонтиялық емге дайындықтың мақсаты:

A) беттің төменгі үштен бір бөлігінің биіктігін қалпына келтіру

B) төменгі жақ сүйектің орналасуын қалпына келтіру

C) аппаратты-хирургиялық емдеу әдісін қолдану

D) тістің қатты қажалғанжеріндегі протездік кеңістікті азайту

E) альвеолярлы бөліктердің вакантты гипертрофиясын жою

{Дұрыс жауабы}= E

{

$$$046

Терең тістем кезіндегі төменгі жақ сүйегі тіс қатарының екі жақты шеткі ақауы. 1.8, 1.7, 2.7, 2.8 тістердің вертикальді жылжуының нәтижесінде жоғарғы тіс қатары деформацияға ұшыраған, олардың шайнау төмпешіктері(орталық окклюзия кезінде) төменгі альвеоларлы өсіндінің шырышты қабығына тиеді, тіс түбірлері 1/4шамасында қисайған, екінші дәрежелі патологиялық қозғалыс бар. Осы берілген клиникалық жағдайда қандай ортопедиялық емді қолдануға болады:

A) ортопедиялық дайындық – уақытша алмалы пластиналы протездің көмегімен 1.8, 1.7, 2.7, 2.8 тістерді вертикальді ығыстыру, осыдан кейін тұрақты тіс протезін дайындау

B) алмалы-салмалы протез жасау арқылы альвеолааралық қашықтықты ұлғайту (төменгі тістерді каппамен жауып, жоқ тістердің орнына пластмассаданбазис жасау)

C) 1.8, 1.7, 2.7, 2.8 тістердің ұлпасын алып емдегеннен кейін оларды жасанды сауыттармен қаптау

D) 1.8, 1.7, 2.7, 2.8 тістерін жұлып, орнына имплантат салып протездеу, төменгі жаққа алмалы-салмалы протез дайындау

E) 1.8, 1.7, 2.7, 2.8 тістерін альвеолалық өсіндінің жартылай резекциясымен бірге жұлу. Операциялық жараның орны жазылып, протез орны қалыптасқаннан кейін беттің төменгі бөлігінің биіктігін қалпына келтіре отырып, жоғарғы және төменгі жақтарға алмалы-салмалы тіс протезін дайындау

{Дұрыс жауабы}= E

{

$$$047

Төменгі жақ сүйегі тіс қатарының барлық кіші және үлкен азу тістері жоқ екі жақты шеткі ақауы,беттің төменгі бөлігі биіктігі төмендеген.Қалған жоғарғы және төменгі тіс қатарларындағы күрек тістер мен сүйір тістерінде(2 дәрежелі)патологиялық аса қажалу бар. Орталық окклюзия кезінде жоғарғы жақтың кіші және үлкен азу тістерінің шайнау төмпешіктері төменгі альвеола өсіндісінің шырышты қабығына тиеді. Тік тістем. Осы жағдайда қандай ортопедиялық ем қолданған жөн:

A) екі сатылы ортопедиялық ем: бірінші – алдыңғы тістерге тістердің анатомиялық формасын қалпына келтіретін жасанды сауыттар дайындау; содан кейін – төменгі жаққа екі жақты шеткі ақауды қалпына келтіретін алмалы-салмалы протез дайындау

B) екі сатылы ортопедиялық ем: алғашында – төменгі жаққа жасалған алмалы-салмалы протездің көмегімен беттің төменгі бөлігінің биіктігін қалпына келтіру. Миостатикалық рефлекс қалпына келгеннен кейін– алдыңғы тістерді жасанды сауыттармен қалпына келтіру

C) екі сатылы ортопедиялық ем: бірінші сатысы – беттің төменгі бөлігінің биіктігін уақытша алмалы-салмалы пластиналы протезбен төменгі алдыңғы тістерді каппамен жабу арқылы қалпына келтіру; екінші сатысы – жаңа альвеола аралық биіктікке бейімделгеннен кейін тұрақты тіс протезін дайындау

D) жоғарғы және төменгі жақтың барлық күрек, сүйір тістерін бір мезетте жасанды сауыттармен қалпына келтіріп, төменгі жаққа алмалы-салмалы протез дайындау

E) ортопедиялық ем: алдыңғы топ тістерді жасанды сауыттармен қалпына келтіру.

{Дұрыс жауабы}= С

{Күрделілігі}= 3

{Оқулық}= (Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии., М.,2004-495с.)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

$$$048

Антагонисі жоқ тістің периодонтында өсетін тін түрін көрсетіңіз:

A) жұмсақ дәнекер тін

B) эпителиальдытін

C) шеміршектітін

D) фиброздытін

E) сүйектітін.

{Дұрыс жауабы}= D

{

$$$049

68 жастағы науқастың 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 тістері жоқ. Жоғарғы жақ тіс қатары 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 тістердің вертикальді жылжуының нәтижесінде деформацияға ұшыраған; альвеола өсіндісінің үлкен болуына байланысты «күлімсіреу сызығы» 3 мм төмен қарай түсүп кеткен. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 тістерінің экстра- және интраальвеолярлы бөліктерінің арасындағы қатынысы өзгермеғен. Осы берілген клиникалық жағдайға диагноз қойыңыз:

A)Жоғарғы тіс қатарының Кеннеди бойынша IV класс ақауы, Пономарева В.А. бойынша 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 тістердің тісальвеолярлық ұзаруының бірінші формасы

B)Жоғарғы тіс қатарының Кеннеди бойынша III класс ақауы, Пономарева В.А. бойынша 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 тістердің тісальвеолярлық ұзаруының бірінші формасы

C)Жоғарғы тіс қатарының Кеннеди бойынша I класс ақауы, Пономарева В.А. бойынша 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 тістердің тісальвеолярлық ұзаруының төртінші формасы

D)Жоғарғы тіс қатарының Кеннеди бойынша II класс ақауы, Пономарева В.А. бойынша 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 тістердің тісальвеолярлық ұзаруының екінші формасы,бірінші топ бөлігі

E)Жоғарғы тіс қатарының Кеннеди бойынша II класс ақауы, Пономарева В.А. бойынша 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 тістердің тісальвеолярлық ұзаруының екінші формасы,екінші топ бөлігі

{Дұрыс жауабы}= A

{

$$$050

ығысып, төменгі жақтың қай бағытта қозғалуына кедергі жасайды:

A) алға және трансверзальды бағытта

B) трансверзальды бағытта

C) вертикальдыбағытта

D) барлық бағыттарға

E) алға қарай

{Дұрыс жауабы}= E

{

$$$051

Тісальвеолярлық ұзарудың бірінші формасының өзіндік белгісі болып табылады:

A) тістүбірлерініңжартылай ашылып ығысуы

B) тістің экстра- және интраальвеолярлы бөлігінің арақатынасының өзгеруі

C)альвеолярлы бөліктің гипертрофиясы және тістің ығысуы

D) альвеолярлы бөліктің гипертрофиясы кезіндетістің экстра- және интраальвеолярлы бөлігінің арақатынасының өзгермеуі

E) альвеолярлы бөліктің гипертрофиясы кезіндетістің экстра- және интраальвеолярлы бөлігінің арақатынасының өзгеруі

{Дұрыс жауабы}= D

{

$$$052

Төменгі жақ тіс қатарының оң жақтағы 2мм болатын вертикальді деформациясын жоғарғы және төменгі жақтарға алмалы-салмалы пластиналы протез жасапемдеу кезінде протездің балауыз құрылымын тексергенде, орталық түйісуде алдыңғы жасанды тістер арасында 2мм шамасында саңылау бары анықталды. Оң жақтағы бүйір тістер мен сол жақтағы жасанды тістер тығыз түйіседі. Қашан және қандай қателіктержіберілген:

A) бірінші клиникалық кезеңде, протездерді орталық окклюзияда бекіткен

B) екінші клиникалық кезеңде, протездерді дистальді окклюзияда бекіткен

C) екінші клиникалық кезеңде, протездерді алдыңғы окклюзияда бекіткен

D) екінші клиникалық кезеңде, протездерді бүйір окклюзияда бекіткен

E) бірінші лабораториялық кезеңде, протездерді бүйір окклюзияда бекіткен

{Дұрыс жауабы}= C

{

$$$053

Вебердің тіс қызыл-иектік шендеуішін қандай сынықты емдеуге қолданады:

A) төменгі жақтың сау кезінде, жоғарғы жақ сынығы бөлшектерінің төмен жылжуы кезінде

B) төменгі жақ жарақаттанған кезде, жоғарғы жақ сынығы бөлшектерінің төмен жылжуы кезінде

C) төменгі жақтың альвеолярлы өсіндісінің жылжымаған сынуы кезінде

D) жоғарғы жақ сүйегінің толық сынып, төмен және артқа қарай жылжуы кезінде

E) төменгі жақтың бүйір бөлігіндегі альвеолярлы өсіндінің сынуы кезінде

{Дұрыс жауабы}= А

 

$$$054

Науқастың төменгі жақ сүйегі сынығы дұрыс бітпеген. Протездеу ерекшелігін көрсетіңіз:

А)екі тіс қатары бар протез дайындау

В)сынықтарды алдын ала ортодонтиялық жолмен түзету

С)тіс доғасын алдын ала ортодонтиялық жолмен түзету

D)жасанды тістері альвеолярлы сүйектің ортасында орналасқан протез дайындау

Е)сүйек сынықтарын хирургиялық жолмен түзетпейінше, оған протез жасамау

{Дұрыс жауабы}= А

 

$$$055

Науқас 65 жаста, тістері бар қатты таңдайдың ортасындағы оқтан жараланудан пайда болған дефектіні емдеу кезінде//

А)ойық шетінде клапан жасау үшін протездің таңдай бөлігінде биіктігі 1 мм валик жасайды//

В)протездің таңдай бөлігінде биіктігі 8 мм валик жасайды//

С)протез базисінде обтурлеуші бөлігінің болмауы//

D)обтуратор мұрын кеңістігіне терең кіріп тұрады//

Е)қуыс обтуратор.

{Дұрыс жауабы}= А

 

 

$$$0056

Науқас В. 23 жаста, жоғарғы жақтың толық резекциясынан кейін қолданылатын ең оңтайлы обтуратор:

А)жұқа пластина түрінде дайындалған обтуратор

В)қалың пластина түрінде дайындалған обтуратор

С)бүтін жасалған, ірі обтуратор

D)ауа өткізгіш,іші қуысобтуратор

E)қалқымалы обтуратор

{Дұрыс жауабы}= D

 

$$$057

26 жастағы В. науқасының қатты және жұмсақ таңдайының туа біткен ақауына KEZE обтураторы дайындалды. Оған тән ерекшеліктерді атаңыз

А)протездің тығын бөлігінде целлулоидпен жабылған екі саңылауы бар обтуратор В)қуысқа бекітілетін пелоттары бар обтуратор

С)қатты және жұмсақ таңдайға каучуктан жасалған обтуратор

D)обтуратордың пішіні тығын тәрізді жасалған/

Е)қалқымалы обтуратор//

{Дұрыс жауабы}= E

 

$$$058

Дәрігермен қарым қатынасқа жақсы түсетін, протез дұрыс болмаса да, оны пайдалана алатын науқастар жоғары жүйке қызметінің (темпераменті бойынша) қандай типіне жатады:

A)холериктер мен флегматиктер

B)сангвиниктер мен холериктер

C)меланхоликтер мен холериктер

D)меланхоликтер мен флегматиктер

E)сангвиниктер мен флегматиктер

{Дұрыс жауабы}= E

 

$$$059

Анамнезінде гипотониялық типті нейроциркуляторлы дистониясы бар жағдайда вегетативті реакцияның алдын алу үшін қолданыпатын премедикация кестесі:

A)антигистаминді препараттар лидокаин

B)транквилизатор м-холинолитик

C)анальгетиктер пенициллин

D)спазмолитиктер новокаин

E)антибиотиктер папаверин

{Дұрыс жауабы}= B

 

$$$060

Металдыпластмассадан жасалған көпіртәрізді протездердi жасау кезіндегі қателікті көрсетiңiз:

A)тіс қатарының фронталды бөлігіндегі көптеген антагонист тістер арасындағы окклюзиялық байланыстың болмауы

B)антагонист тістер арасындағы окклюзиялық байланыстың көп болуы

C)оң жақтағы антагонист тістер арасындағы окклюзиялық байланыстың көп болуы

D)сол жақтағы антагонист тістер арасындағы окклюзиялық байланыстың көп болуы

E) көп антагонист тістер арасындағы окклюзиялық байланыстың болмауы

{Дұрыс жауабы}= E

 

07_03_ каз

$$$081

Негізінен тістехникалық зертханада келесідей жұмыстар жүргізіледі

A) Құймалық жұмыстар

B) Жылтырату жұмыстары

C) Тіс протездерін дайындаудағы жұмыстар

D) Полимеризациялау жұмысы

E) Ғанышпен жұмыс

{Дұрыс жауабы}= C

$$$082

Алтыннан дәнекерленген көпір тәрізді протездердің металдан айырмашылығы:

A) Қаттылығы және гальванизмі жоғары

B) Гальванизм жоғары, қаттылығы төмен

C) Гальванизм төмен, қаттылығы жоғары

D) Қаттылығы және гальванизмі төмен

E) Қаттылығы және гальванизмі бірдей

{Дұрыс жауабы}= D

$$$083

Тіс сауытының қызылиек жиегіне дейінгі сыну кезіндегі протез:

A) Жасанды сауыт

B) Қондырма

C) Көпір тәрізді протез

D) Штифтік құрылым

E) Алмалы-салмалы протез

{Дұрыс жауабы}= D

$$$084

Окклюзия дегеніміз :

A) Артикуляцияның бір түрі

B) Физиологиялық тыныштықтағы жағдай

C) Төменгі жақ сүйегінің әртүрлі орналасуындағы тістесу

D) Тістесу түрі

E) Жасанды тістердің тістесу түрі

{Дұрыс жауабы}= A

$$$085

Гаврилов жіктемесі бойынша тіс қатары ақауының 4 класын көрсетіңіз:

A) Бүйір бөліміндегі ендірмелі ақау

B) Бір жақты шектелмеген ақау

C) Екі жақты шектелмеген ақау

D) Алдыңғы бөліміндегі ендірмелі ақау

E) Жалғыз тұрған тіс

{Дұрыс жауабы}= E

$$$086

Төменгі жақты көтеретін бұлшық еттер:

A) Дөңгелек ұрттық, меншікті шайнау

B) Самай, сыртқы біз тәрізді, төс-бұғана-емзікше

C) Алмұрт тәрізді тесіктің ішкі қанатша, ұрттық

D) Меншікті шайнау - біз тәрізді, самай

E) Меншікті шайнау, самай, ішкі қанатша

{Дұрыс жауабы}= E

$$$087

СТЖБ-ге тістердің жоюлуыдың әсері:

A) Артрит

B) Буынның біріншілік тайқуы

C) Буын дисфункциясы: окклюзионды-артикуляционды синдром

D) Буын дисфункциясы: нейромускулярлық синдром

E) Буынның жартылай тайқуы

{Дұрыс жауабы}= C

$$$088

Сауыт бөлігі бұзылған тістерге жасанды сауыттар мен көпірлі протездердің тірек сауыттарын дайындаудың ерекшеліктері:

A) Ерекшелік жоқ

B) Тістері жұлынады

C) Бұзылған тістерді алдын ала тұқылдық салмамен немесе анкерлік штифтпен бірге пломбамен қалпына келтіреді

D) Бұзылған тістерді алдын ала пломбамен қалпына келтіреді

E) Бұзылған тістерді адын ала металды қалпақшалармен қалпына келтіреді

{Дұрыс жауабы}= C

$$$089

Жоғарғы жақта 18, 17, 16, 15, 24, 25, 26, 28 жартылай екіншілік адентиясы. 27 тіс аз мөлшерде мезиальді жаққа ығысқан. Торусы айқындалған. Төменгі жақ тіс қатарылары сау (интакты). Қолданылатын ортопедиялық ем:

A) Жоғарғы жақтың 13, 14, 23, 27 тістеріне бекітілген бюгельді протез

B) Алмалы-салмалы пластиналы протез

C) Шендеуіш бюгельді протез

D) Бір мен екінші жауаптар дұрыс

E) Импланттарды қолданып алынбайтын протез дайындау

{Дұрыс жауабы}= A

$$$090

34 және 35 тістері жоқ. Диагноз қойыныз:

A) Кеннеди бойынша тіс қатарының 1 класс ақауы

B) Кеннеди бойынша тіс қатарының 2 класс ақауы

C) Кеннеди бойынша тіс қатарының 3 класс ақауы

D) Кеннеди бойынша тіс қатарының 4 класс ақауы

E) Кеннеди бойынша тіс қатарының 5 класс ақауы

{Дұрыс жауабы}= C

$$$091

Келесі белгілердің қателік себебін көрсетіңіз:

1. сөйлеу кезінді мұрын-ерін және иек асты сызықтар тегістеледі:

2. физиологиялық тыныштық кезінде тістердің арасында саңылау болмайды:

A) Беттің төменгі бөлігі биіктігінің төмендеуі

B) Беттің төменгі бөлігі биіктігінің жоғарылауы

C) Төменгі жақтың медиальді жылжуы

D) Төменгі жақтың дистальді жылжуы

E) Бұлшық ет контрактурасы

{Дұрыс жауабы}= B

$$$092

Келесі белгілердің қателік себебін көрсетіңіз:

A) Сөйлеу кезінде мұрын-ерін және иек асты сызықтары айқын:

B) Физиологиялық тыныштық кезінде тістердің арасында саңылау 6-8 мм:

C) Төменгі жақтың медиалды жылжуы

D) Беттің төменгі бөлігі биіктігінің төмендеуі

E) Беттің төменгі бөлігі биіктігінің жоғарлауы

{Дұрыс жауабы}= D

$$$093

Толық алмалы-салмалы протездердің конструкциясын тексеру кезінде: бүйір тістердің түйісулері тегіс емес және бұдырлы түйіскендігін тістесудің биіктегені анықталды, алдыңғы тістер арасында саңылау бар. Орталық қатынасты анықтаған кезде қатені анықтаңыз:

A) Жоғарғы негіз білігінің алға жылжуы

B) Төменгі негіз білігінің артқа жылжуы

C) Төменгі жақтың алға жылжуы

D) Жоғарғы балауыз негізінің деформациясы

E) Жақтың алдыңғы бөлігінің альвеола өсіндісі шырышты қабығының компрессиясы

{Дұрыс жауабы}= C

$$$094

Жоғарғы жақтың жабынды шырышты қабық атрофияланған, таңдай тігіс аймағы кең, қантамыр – жүйке шоғырының шығу орнын сипап тексергенде ауру сезімі байқалады. Қалыптың түрі:

A) Компрессиялық

B) Декомпресиялық

C) Диференцияланған

D) Функциональді сорушы

E) Анатомиялық

{Дұрыс жауабы}= B

$$$095

Жоғарғы және төменгі жақтардың жабынды шырышты қабығының батымдылығы әр түрлі дәрежеде таңдай торусы, сызықтары айқындалған. Қандай қалып тағайындалған?

A) Компрессиялық

B) Декомпресиялық

C) Диференцияланған

D) Функциональді сорушы

E) Анатомиялық

{Дұрыс жауабы}= C

$$$096

Ортопедиялық стоматологияда зондтау қолданылады:

A) Периодонтқа ауырсыну реакциясы

B) Бұлшық ет тонусын және кілегей қабық батымдылығын, жасырын сүйек төмпешігін анықтау

C) Тіс қызылиек емізікшелерінің және пародонтальды қ қалталардың тереңдігін анықтау, жегіленген қуыс тереңдігі және қабырға сезімталдығын анықтау

D) Тіс тастарын алу

E) Сілекей безі өзегінен тастарды алу

{Дұрыс жауабы}= C

$$$097

Кеннеди жіктемесі бойынша тіс қатары ақауының I класын көрсетіңіз:

A) Бір жақты шектелмеген

B) Екі жақты шектелмеген

C) Шектелген бүйір

D) Шектелген алдыңғы

E) Жеке дара сақталған тістер

{Дұрыс жауабы}= B

$$$098

Тістер жартылай жоғалғанда қызметтік жағынан тіс қатарлары негізгі екі топқа бөлінеді:

A) Ақау жағына ығысқан немесе шалқайған

B) Көрші тістердің болуы немесе болмауы

C) Функциональдық жүктеме жағдайында немесе салыстырмалы жағдайда антагонистері жоқ (функциональдық топ) немесе олар жойылғанда (функциональдық емес топ)

D) Функциональдық жүктеме жағдайында немесе қалыпты жағдайда, антагонистері бар (функциональдық топ) немесе олар жойылғанда (функциональдық емес топ)

E) Аттас тістердің болуы немесе болмауы

{Дұрыс жауабы}= D

$$$099

Тігілген сополимердің қасиеті байланысты:

A) Макромолекулалар тізбегінің ұзындығына

B) Молекулярлық массаның үлкендігіне

C) Мономердің қатынасына

D) Мономер, молимер пропорцияларына

E) Макромолекулалар арасында көлденең байланыстардың санына

{Дұрыс жауабы}= E

$$$100

Альвеоланың сүйек тіндерінің атрофиясының мөлшері зондтау кезіндегі аймақ:

A) Вестибулярлық беткейден

B) Оральдық беткейден

C) Медиальдық беткейден

D) Дистальдық беткейден

E) Беткейге қарамастан, бірақ ең көбіне

{Дұрыс жауабы}= E

$$$101

Гетерогендік пластмассалардың қасиетін жоғарлатуда қолданылатын толықтырғыштар:

A) Қысымдағы

B) Толықтырғыштардың шар тәрізді пішіні

C) Толықтырғыштардың тегіс еместігі

D) Олардың арасында химиялық байланыстың немесе адгезивтіліктің болуы

E) Бірдей салмақтың бөлінуі

{Дұрыс жауабы}= D

$$$102

Полимерзация процестерінің негізгі сатылары:

A) 1:1 мономер-полимер қатынасында қорытпаны дайындау,

B) 1:2 мономер-полимер қатынасында қорытпаны дайындау

C) 2:1 мономер-полимер қатынасында қорытпаны дайындау

D) Белсендірілген (активация), полимерлік тізбектің өсуі, тізбектің үзілуі,

E) Құм тәрізді, жабысқақ, қамыр тәрізді, резина тәрізді, қатты.

{Дұрыс жауабы}= D)

$$$103

Егер науқастың ауыз қуысын қарау барысында мерез белгілеріне күдік туса, дәрігер істеуі қажет:

A) Тексеруді жалғастыру және стоматологиялық ауруды емдеуді бастау,

B) Науқасқа өз күдігі туралы хабардар ету және қабылдауды тоқтату

C) Стоматологиялық көмекті науқасқа көрсетуден бас Тарту

D) Науқасты тексеруді аяқтап, қан анализін тапсыруға бағыттау

E) Науқасқа жауап бермеу.

{Дұрыс жауабы}= D

$$$104

Алмалы-салмалы шендеуіш протездерді қолдануда, тіс қатарының қандай тұрақтануына жетуге болады:

A) Доға бойынша тұрақтану

B) Парасагиталды тұрақтану

C) Фронталды тұрақтану

D) Парафронтосагиталды тұрақтану

E) Сагиталды тұрақтану

{Дұрыс жауабы}= D

$$$105

Вазоконстрикторлармен жергілікті анестетиктердің комбинациясы:

A) Жергілікті анестезияның ұзақтылығының жоғарлауы

B) Жергілікті анестезияның ұзақтылығының және белсенділігінің жоғарлауы

C) Жергілікті анестезияның ұзақтылығының жоғарлауы, белсенділігінің күшеюуі және улылықтың төмендеуі

D) Жергілікті анестезияның ұзақтылығының жоғарлауы

E) Жергілікті анестезияның төмендеуі.

{Дұрыс жауабы}= C

$$$106

60 жастағы науқасқа жасанды сауыттың шайнау төмпешіктері:

A) Айқын болуы керек

B) Антогонистер жоқ болғанда аздап білінуі

C) Айқын болмауы керек

D) Антогонист тістердің төмпешіктерінің пішіндеріне сәкес мүсінделуі

E) Айқындылығы

{Дұрыс жауабы}= C

$$$107

Жоғарғы жақ сүйегінің тіс қатарының алдыңғы бөліміндегі көпір тәрізді протездердің аралық бөлімінің орналасуы:

A) Жанасатын

B) Ер тәрізді

C) Шайылу кеңістігінде (ілмелі пішін)

D) Ақау түріне байланысты

E) Тіс қатарының ақауына байланысты

{Дұрыс жауабы}= C

$$$108

11 тістің сауыт бөлігінің толық ақауы кезінде металсыз керамикадан жасанды сауыт қолдану туралы ортопедиялық ем жүргізуге шешім қабылданды. Осы жағдайда қолданылатын конструкция:

A) Құйылған металды штифті-өзекті салманы

B) Тура әдіспен тіс сауытының өзегін гелиокомпозитпен қалыптастыратын стандартты шыныталшық

C) Тура әдіспен тіс өзегін гелиокомпозитпен қалыптастыратын стандартты металды анкерлі штифт

D) Галоденттен штифті-өзекті салма

E) Тура әдіспен тіс өзегін пластмассамен қалыптастыратын қарапайым штифт

{Дұрыс жауабы}= B

$$$109

Жоғарғы жақта жартылай алмалы-салмалы протездің конструкциясын тексерген кезде мүсінде алдыңғы таңдай қатпарының зақымдалғаны анықталды. Дәрігердің тактикасы :

A) Осы мүсінді түзей отырып, алмалы-салмалы протез дайындауға болады

B) Қалыпта қайта алып, клиникалық және лабораториялық кезеңдерді қайталау керек

C) Сұйық ғаныштың көмегімен мүсіндегі зақымдалған жерді кетіру

D) Оған көңіл аударудың қажеті жоқ

E) Алмалы-салмалы протездің балауызды конструкциясын пайдаланып, коррекциялы материалмен функционалды қалып алу

{Дұрыс жауабы}= B

$$$110

11, 12, 21, 22 тістердің вестибулярлы бетінде табақша тәрізді сопақша тереңдік бар. Тереңдіктің табанындағы кіреуке жұқарған, одан сары түсті дентин көрінеді. Тереңдіктің табаны, қабырғасы және шеттері тегіс. Ақау экватор мен мойын аймағанда орналасқан, күрек тістердің тістеу қыры сақталған. Диагнозы: кіреукенің гипоплазиясы. Осы жағдайда қолданылатын тіс протезінің конструкциясы:

A) Жасанды сауыттар

B) Винирлер

C) Жартылай сауыттар

D) Төрттен үш сауыттар

E) Қалыптастырушы пломбалар

{Дұрыс жауабы}= B

$$$111

Төменгі жақтың пластиналық протезінде табиғи тістің жоғалуына байланысты протезді ондау үшін қалып алынады:

A) Төменгі жақтан протезсіз

B) Төменгі жақтан протезбен

C) Екі жақтан төменгі жақтан протезсіз

D) Жоғары және төменгі жақтан протезбен

E) Екі жақтан жоғарғы жақтан протезсіз

{Дұрыс жауабы}= D

$$$112

Кеннеди жіктемесі бойынша тіс қатары ақауының IІ класын көрсетіңіз:

A) Бір жақты шектелмеген ақау

B) Екі жақты шектелмеген ақау

C) Екі жақты бүйір бөліміндегі ендірмелі ақау

D) Алдыңғы бөліміндегі ендірмелі ақау

E) Бір жақты бүйір бөліміндегі ендірмелі ақау

{Дұрыс жауабы}= A

$$$113

Окклюзиялық бастырма қандай қызмет атқарады:

A) Протезді ұстау

B) Тістерді шендеу,

C) Шайнау жүктемесін тарату,

D) Протездің тікелей емес бекітілуі

E) Ақауды жою

{Дұрыс жауабы}= C

$$$114

Жартылай алмалы-салмалы пластиналық протездер шайнау белсенділігін қалпына келтіреді:

A) 20% дейін

B) 50%

C) 70%

D) 90%

E) 100%

{Дұрыс жауабы}= B

$$$115

Тістің аралық (межелік) сызығы мен шайнау беті аралығындағы тіс сауыты қалай аталады:

A) Ішкі аймақ,

B) Окклюзиондық зона,

C) Ретенциондық зона,

D) Кламмерлік зона.

E) Шолу сызығы

{Дұрыс жауабы}= B

$$$116

Шредер жіктелісінде көрсетілген:

A) Төменгі жақ атрофиясының бес типі

B) Төменгі жақ атрофиясының үш типі

C) Жоғарғы жақ атрофиясының үш типі

D) Төменгі жақ атрофиясының екі типі

E) Төменгі жақ атрофиясының төрт типі

{Дұрыс жауабы}= C

$$$117

Тістесудің физиологиялық түрі:

A) Прогнатия, прогения, ортогнатия

B) Прогения, тік, ашық

C) Тік, прогнатия, прогения

D) Ашық, тік, прогнатия

E) Тік, ортогнатия, бипрогнатия

{Дұрыс жауабы}= E

$$$118

Жасанды соғылған сауыттарды дайындаудың клиникалық:

A) тексеру, егеу,қалып алу, мүсін құю, сауытты шақтап көру және тапсыру

B) егеу, қалып алу, сауыт бөлігін мүсіндеу,соғу,сауытты шақтап көру

C) тексеру, қалып алу, контрштамп құю, ақырғы рет штамптау,сауытты тапсыру

D) тексеру,егеу,қалып алу, сауытты шақтап көру, тапсыру және цементке отырғызу

E) қалып алу, алғашқы және ақырғы соғу, ағарту, цементке отырғызу

{Дұрыс жауабы}= D

$$$119

Тістердің вестибулярлық қызылиек аймағында 0, 5-1,0 мм тік бұрышты кемер түзетін сауыттың түрі:

A) Пластмассалы

B) Фарфорлы

C) Аралас

D) Металлокерамикалық

E) Металдық

{Дұрыс жауабы}= C

$$$120

Металды соғылған сауыт дайындауда IІІ клиникалық кезеңдегі сәт:

A) Сауыт сапалығының технологиялық критерилері, сауытты медикаментозды өңдеу,сауытты ауыз қуысында тісте шақтап көру

B) Сапалығының клиникалық критерилері, науқастың өзі бағалау, бекіту, науқасқа кеңес

C) Сауытты медикаментозды өңдеу, сауытты ауыз қуысында тісте шақтап көру, сапалығының клиникалық критерилері, бекіту, науқасқа кеңес

D) Сапалығының технологиялық критерилері, сауытты медикаментозды өңдеу, сауытты ауыз қуысында тісте шақтап көру, цементке бекіту, науқасқа кеңес

E) Сауытты медикаментозды өңдеу, ауыз қуысында, науқастың өзі бағалау, цементке бекіту науқасқа кеңес

{Дұрыс жауабы}= A

$$$ 001

Төменгі жақ тіс қатарының екі жақты шеткі ақауын Кеннеди жіктелуі бойынша көрсетіңіз?

А) ІІ класс

В) ІІІ класс

С) ІV класс

D) І класс

Е) V класс

{Дұрыс жауабы} = D

$$$ 002

Аттачмендерді протез бекітілуінің қай түріне жатқызады:

А) физикалық

В) механикалық

С) химиялық

D) биологиялық

Е) аралас

{Дұрыс жауабы} = В

$$$ 003

Науқастың 2.3 тісінің сауыт бөлімі бұзылған. Тістің окклюзиялық бетінің бұзылу индексі (ТОББИ) > 0,7. Терең тістем. Штифті тістің қай құрылымын ұсынасыз?

А) Ричмонд бойынша штифті тіс

В) қарапайым штифті тіс

С) толыққұйылған штифті тіс

D) тұқылды сауыт

Е) Тұқылды штифті салма

{Дұрыс жауабы} =С

$$$ 004

25 жастағы науқас ортопедиялық стоматология клиникасына үнемі пломбаның түсе беретініне шағымданып қаралды. Тексеру кезінде 2.6 тісте тіс сауытының 1/3 бөлігі бұзылған, тіс пломбаланған, антагонист тістермен түйіспейді. Дәрігер 1-клиникалық кезеңде 2.6 тісті егеп, жоғарғы жақтан жартылай анатомиялық үлгі алды. 2.6 тіске металл штампталған сауыт жасалды. Сауытты өлшеп тексеруде сауыт окклюзияны көтеріп тұр. Қай кезеңде қателік жіберілді, тістем неге көтерілді?

А) 1-лабораториялық кезең, тіс дұрыс мүсінделмеген

В) 1-лабораториялық кезең, сауыт дұрыс штампталмаған

С) 1-клиникалық кезең, қалып дұрыс алынбаған

D) 1-клиникалық кезең, тіс дұрыс егелмеген

Е) 1- лабораториялық кезең, модель дұрыс алынбаған

{Дұрыс жауабы} =С

$$$ 005

3.7 тіске металл штампталған сауытты өлшеу кезінде, сауыт окклюзияда кедергі жасады. Тіс цилиндр пішінде егелген, окклюзиялық беті мен антагонист тістер арасында 0,2 мм қалыңдықта горизонтальды саңылау бар. Көрші тістер арасынан зонд емін-еркін өтеді. Қай кезеңде, қандай қателік жіберілген?

А) 1-клиникалық кезең, тіс дұрыс егелмеген

В) 2-клиникалық кезең, орталық окклюзия дұрыс анықталмаған

С) 1-лабораториялық кезең, қалып дұрыс алынбаған

D) 1-лабораториялық кезең, тіс дұрыс мүсінделмеген

Е) 1-лабораториялық кезең, тістің клиникалық мойны дұрыс анықталмаған

{Дұрыс жауабы} =D

$$$ 006

Металлокерамикалық сауыт дайындаудың 2-клиникалық кезеңінде металл қаңқа тіс тұқылына жеңіл орнатылады, саты бойымен дұрыс орналасқан, антагонист – тістермен окклюзия аралық саңылау 0,5 мм, металл қалпақшаның қалыңдығы 0,8 мм тең. Қандай асқыну болуы мүмкін?

А) сауыт цементтен босап, түсіп қалады

В) сауыт нашар бекиді

С) керамикалық массаның сынып кетеді

D) сауыттың эстетикалық ақауы болады

Е) металл қалпақша тесіліп қалады.

{Дұрыс жауабы} =С

$$$ 007

Науқастың 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 тістері жоқ, 1.1, 2.1, 2.7 тістері сау, патологиялық өзгерістер анықталмаған, дәрігер науқасқа тірегі 1.1,2.1 және 2.7 тістер болатын металлокерамикалы көпірлі протез жасауды ұсынды. Протез конструкциясы дұрыс таңдалды ма, неге?

А) Дұрыс – көпіртектес протез шайнау қысымын толығымен қалыптастырады.

В) Дұрыс емес – тірек тістер ұлпасы алынбаған

С) Дұрыс емес – тірек тістерге көп күш түседі

D) Дұрыс – эстетикалық жағынан қолайлы, протезге жылдам бейімделеді

Е) Дұрыс емес - тірек тістер саны жеткіліксіз

{Дұрыс жауабы} =С

$$$ 008

50 жастағы науқас 1.2,1.1,2.1,2.2 тістерінің болмауына шағымданып, көпірлі протез жасауды сұрайды. Пластмассалы фасеткалы металл құрама көпірлі протезді тапсыру кезеңінде протезді тірек тістерге отырғызған соң, фасетка альвеолярлы өсіндінің шырышты қабатына тығыз жанасып жатқанын анықтады. Орталық окклюзия жағдайында фасеткадағы жоғарғы күрек тістер ғана түйіседі, ал басқа тістер түйіспейді. 1.3 тістің сауыты мен аралық бөлімнің арасындағы дәнекер қызыл иек емізікшесіне тиіп тұр, протезге түзетулер жасаған соң дәрігер висфат-цементпен тіске бекітті. Қандай түзету жүргізу қажет болды?

А) қызыл иек емізікшесін дәнекерден босатып және көпірлі протезді тереңірек енгізу В) қызыл иек емізікшесін көпірлі протездің аралық бөлімінен босату

С) дәнекерді қызыл иек емізікшесінен босатып және фасетканың түйісу аймағын алу

D) фасетка мен дәнекерді қызыл иек емізікшесінен ашып, тірек тістерді қосымша егеу

Е) бұл жағдайда көпірлі протезге түзету жасалмайды, қайтадан жасау қажет.

{Дұрыс жауабы} =С

$$$ 009

47 жастағы науқас ортопедиялық стоматология клиникасына төменгі жақтағы тістерінің болмауына шағымданып қаралды. Тістері 5 жыл бұрын кариестің асқынуынан жұлынған. Тістері төзімді.

Тіс қатарының формуласы: 8765432112345678

Диагноз қойыңыз? Ең тиімді протез конструкциясын таңдаңыз

А) Тіс қатарының ақауы Кеннеди бойынша 3 класс, металды көпірлі протез

В) Тіс қатарының ақауы Кеннеди бойынша 2 класс, металды керамикалы көпірлі протез

С) Тіс қатарының ақауы Кеннеди бойынша 3 класс, металды керамикалы көпірлі протез

D) Тіс қатарының ақауы Кеннеди бойынша 4 класс, пластмассадан құрама көпірлі протез

Е) Тіс қатарының ақауы Кеннеди бойынша 3 класс, пластмассалы көпірлі протез

{Дұрыс жауабы} =С

$$$ 010

Бүйірлі тістердің ІІ дәрежелі патологиялық желінуі кезінде, оларға металл штампталған сауыт қолдану тиімді ме, неге?

А) тиімді, өйткені металл штампталған сауыт қалыңдығы тістемді қалыптастырады

В) Тиімді емес, өйткені сауыт қырымен маргинальді пародонтты жарақатуына байланысты асқынулар болуы мүмкін

С) тиімді емес, өйткені бүйірлі бөлімде желінген тістердің анатомиялық пішінін қалыптастыра алмайды

D) тиімді, өйткені желінген тістер мен сауыттың окклюзиялық беті арасындағы цементтің қалаң қабаты сауыт қырының қызыл иекке қарай жылжуын болдырмайды

Е) тиімді емес, өйткені металл штампталған сауыттың қалыңдығы тістемді қалыптастыруға жеткіліксіз

{Дұрыс жауабы} =В

$$$ 011

Науқаста тіссіз жоғарғы жақ. Альвеолярлы өскіннің атрофиясы орташа дәрежелі, бұдыры аз айқындалған, таңдай тереңдігі орташа, торусы айқын. Диагноз қойыңыз?

А) толық екіншілік адентия, Оксман бойынша І - тип

В) толық екіншілік адентия, Оксман бойынша ІІ- тип

С) толық екіншілік адентия, Оксман бойынша ІІІ- тип

D) толық екіншілік адентия, Оксман бойынша ІV- тип

Е) толық екіншілік адентия, Оксман бойынша V- тип

{Дұрыс жауабы} =В

$$$ 012

Науқастың төменгі жағына жеке дара қасықты Гербст сынамасы бойынша өлшеп тексеру кезеңі. Жұтыну сәтінде жеке дара қасық төменгі жақтан ығысады, сіздің іс-әрекетіңіз?

А) қасықтың бұдыр артынан жақ-тіл асты сызығына дейінгі жер бөлігін қысқарту қажет.

В) бұл кезде қасықтың бүйір аймағының вестибулярлы қырын қысқартады

С) қасықтың алдыңғы аймағының вестибулярлы қырын қысқартады

D) қасықты жақ-тіл асты сызығының бойымен қысқартады

Е) қасықты иттістер аралығының вестибулярлы жағынан қысқартады

{Дұрыс жауабы} =А

$$$ 013

3-ші клиникалық кезеңде протездің балауыз конструкциясын ауыз қуысына енгізіп, орталық окклюзия жағдайында алдыңғы тістер арасында саңылаудың пайда болғаны анықталды, төменгі жақты алдыға жылжытқанда тістер барлық тіс доғасында жақсы түйіседі. Қай кезеңде қателік жіберілді, неліктен?

А) 2-клиникалық кезең, орталық окклюзияны анықтауда бүйірлі окклюзия бекітілген

В) 2-лабораториялық кезең, жасанды тістерді дұрыс орнатпау;

С) 2-лабораториялық кезең, модельдер окклюдаторға дұрыс бекітілмеген

D) 2-клиникалық кезең, орталық окклюзияны анықтауда алдыңғы окклюзия бекітілген

Е) 2-клиникалық кезең, протездің балауыз конструкциясының көлемі өзгерген

{Дұрыс жауабы} =D

$$$ 014

Науқастың төменгі жағында тіс қатарының екі жақты шеткі ақауы бар

Тіс қатарының формуласы : 00004321 / 12340000

3.4 және 4.4 тістерге ұстап тұратын кламмері бар жартылай алмалы пластиналы протез дайындалған. Кламмерлі бекітілудің қай түрі көрсетілген?

А) трансверзальді

В) көлденең

С) нүктелі

D) сагитальді

Е) диагональді

{Дұрыс жауабы} =А

$$$ 015

Науқастың диагнозы: «Тіс қатарының ақауы Кеннеди бойынша 3-класс». Емдеу жоспары: тірегі 3.7 және 3.3 тістер болатын құралмалы көпірлі протез. Ауыз қуысынан қандай клиникалық көріністі көруге болады?

А) тірек тістердің қозғалғыштығы

В) тіс қатарының шеткі ақауы

С) ақауды шектеп тұрған тістердің үлкен конвергенциясы

D) тіс қатары ақауының аумақтылығы

Е) терең тістесу

{Дұрыс жауабы} =С

$$$ 016

Диагноз қойып, Агапов бойынша шайнау тиімділігін анықтаңыз?

0 0 000

Тіс қатарының формуласы: 87654321 / 12345678

А) Кеннеди бойынша ІІІ класс, ІV подкласс, 60 %

В) Кеннеди бойынша ІІ класс, ІІІ подкласс, 40 %

С) Кеннеди бойынша І класс, ІІІ подкласс, 50 %

D) Кеннеди бойынша ІІІ класс, V подкласс, 60 %

Е) Кеннеди бойынша ІІІ класс, ІV подкласс, 40 %

{Дұрыс жауабы} = А

$$$ 017

Тіс тұқылының пішіні цилиндр тәріздес, клиникалық экватор деңгейінде тістің клиникалық мойнының диаметрі тістің диаметріне сәйкес келеді. Бірақ қосымша егеген кезде вестибулярлы бетіне конус пішіні берілген, қызылиек деңгейінде саты жасалынған және тістесуде антагонист тістердің ара қашықтығы 1,5 – 2,0мм. Берілген тіс қандай жасанды сауыт үшін егелген.

А) металды сауыт (штампталған) үшін

В) пластмассалы сауыт үшін

С) аралас сауыт үшін

D) экваторлы сауыт үшін

Е) алтыннан жасалынған сауыт үшін

{Дұрыс жауап} = С

$$$ 018

Науқасқа штампталып-дәнекерленген көпіртектес протез жасалған. Протез аймағындағы қызыл иек қызарған, ісінген. Сауыт қырларын зондпен тексергенде қыры анықталмайды. Қай кезеңде қателік жіберілген?

А) 1-клиникалық кезеңде

В) 1-лабораториялық кезеңде

С) 2-клиникалық кезеңде

D) 2-лабораториялық кезеңде

Е) 3-клиникалық кезеңде

{Дұрыс жауап} = Е

$$$ 019

Науқас 32 жаста, ортопедиялық стоматология клиникасына 11 тіс маңының ауыруына шағымданып келді. Ауыз қуысын қарап тексергенде қатты тіндердің патологиясы анықталмады. Анамнезінде механикалық жарақаттың болғанын айтады. Қандай тексеру әдісін жүргізу қажет?

А) мастикациография

В) одонтопародонтограмма

С) рентгенография

D) реография

Е) миография

{Дұрыс жауап} = С

$$$ 020

Науқас С., 37 жаста, протездеу мақсатында қаралды. Объективті: беттің төменгі бөлігінің биіктігі өзгермеген. Ауыз қуысының шырышты қабаты бозғыл-қызыл түсті.

Тіс формуласы: 870054321/12345678. Диагноз қойыңыз?

А) Кеннеди бойынша 1- класс.

В) Кеннеди бойынша 2- класс.

С) Кеннеди бойынша 3- класс.

D) Кеннеди бойынша 4- класс.

Е) Кеннеди бойынша 5- класс.

{Дұрыс жауап} = С

07_03_каз

$$$001

Тістің сауытты бөлігінің окклюзивті бетіндегі қандай кетігінде жасанды сауытты пайдалануға (В.Ю.Маликевич бойынша ИРОПЗ индексі) болатыны көрсетілген?

A) ИРОПЗ - 0,2 (20% бүзылулар)

B) ИРОПЗ - 0,3 (30% бүзылулар)

C) ИРОПЗ - 0,4 (40% бүзылулар)

D) ИРОПЗ - 0,6 (60% бүзылулар)

E) ИРОПЗ - 0,8 (80% бүзылулар)

{Дұрыс жауабы} = D

 

$$$002

Микропротездерге қандай конструкциялар жатады:

A) фарфордан жасалған єрлі ќабыќ винирлер, салмалар, жартылай сауыттар

B) жасанды сауыттар

C) көпip тәрізді сауыттар

D) дентальды қондырымдар

E) адгезивті кетр тәрізді протездер

{Дүрыс жауабы} = А

 

07_03_каз

$$$003

40 жастағы науқастың 23 тісіндегі сауыт бөлігі жоқ, транслюсцентік тұтаскерамикалық штифтік-тұқылды құрылманы әзірлеудін қандай тәсілін қолдануға болады?

A) шыныталшықты штифт және композитті тұқыл

B) стандарттық анкерлі титан штифті және композитті тұқыл

C) стандарттық анкерлі мыс штифі және композитті тұқыл

D) тот баспайтын болаттан жасалған стандарттық анкерлі штифт және композитті тұқыл

E) құйып нығыздау әдісімен алынған тұтаскерамикалық штифті-тұқылды құрылым

{Дұрыс жауабы} = Е

 

$$$004

Алынбалы протезбен 65 жастағы науқсаты протездегенде, тістехникалық зертханадан окклюзиялық білікшелері бар талшықты базистерді алған кезде дәрігер келесілерді:

A) ғаныш мүсін негізді тығыз қоршап тұрғанын

B) келешектік протездің шекарасы талшықты базистің шекарасына
сәйкес келетінін

C) төменгі талшықты базистің білікшесі ұяшық өсіндісінің ортасында орналасқанын тексеру керек

D) жоғарғы талшықты базистің білікшесі ұяшық өсіндісінің ортасынан аздап кipe берісіне қарай орналасқанын тексеру керек

{Дұрыс жауабы} = В

 

$$$005

Алынбалы протезбен 50 жастағы науқсаты протездегендеуге құйма алынды, анатомиялық қалыптың сапасына баға беріңіз:

A) қалып стандартты қасыққа салынып тұру керек, протез орнының
бедерін дәл керсетуі керек, тесік сынықсыз болуы керек, жиектері
дөңгелентен және қасықтың бортынан 1,5-2 см-дей биік болуы керек

B) алынған қалып протез орнының тic мойындарының бедерлерін
дәл көрсетуі керек, қалыптың қалындығы 6 мм-дей және күйіктер мен
сызаттар болмауы керек

C) алынған қалып протез орнының өтпелі қатпардың бедерлі дәл
көрсетуі керек. Қалындығы 2 мм-дей болуы керек және тесіктер мен
кеуіктгер болмауы керек

D) алынған протез орынның бедерін дәл көрсетіп, оның жиектері
дөңгеленген болуы керек:

E) ғаныш қалыптың барлық бөліктері бip-бipiнe тығыз жатуы керек. Сонымен бipгe қалыпта протез орнының, өтпелі қатпардың. Tic мойындарының тic қатары түйісулерінің бедері дәл түcyi керек. Қалыптың бортынан бастап стандартты қасықтың түбіне дейінгі қалыңдығы 3-4 мм-дей, жиектері бipтeгic дөңгеленген, беттері тесік сызықсыз болуы керек

{Дұрыс жауабы} = Е

 

07_03_каз

$$$006

35 жастағы науғастың сауытты бөлігі 55% жоғары бөлінген, салма астына тіс қуысын дайындаған кезде беткейді келесі бүрышпен бөгеді:

A) 15 градус

B) 30 градус

C) 45 градус

D) 60 градус

E) 90 градус

{Дұрыс жауабы} = С

{Күрделілігі} = 3

{Оқулық} = (Ортопедиялық стоматология, Аболмасов Н.Г. 2005ж.)

{Курс} = 6

{Семестр} =12

 

07_03_каз

$$$007

Науқас егелеу мақсатымен келді, металды керамикалық және металды пластмассалы сауыт дайындау кезеңдерінің клиникалық реттілігін көрсет:

A) тексеру, жансыздандыру, егеу, қалып алу, түсін анықтау, қалпақшаны шақтау, тапсыру, сауытты шақтау

B) тексеру, қалып алу, егеу, сауытты шақтау, түсін анықтау, тапсыру

C) қалып алу, қалпақшаны шақтау, сауытты сақтау, тусін анықтау,
тапсыру

D) тісті егеу, тексеру, қалпақшаны шақтау, тусін анықтау, тапсыру

E) тексеру, сауытты шақтау, түсін анықтау, цементке отырғызу

{Дұрыс жауабы} = А

 

$$$008

35 жастағы науқасты протездеген және кигізіп көрген кезде, штампталған сауыттың жиегі тістің қай жерінде орналасады?

A) тістің анатомиялық, мойны деңгейінде

B) тістің клиникалық мойны деңгейінде

C) қызыл иек астына 0,4 мм кіреді

D) қызыл иек астына 0,2-0,3 мм кіреді

E) қызыл иек астына 0,1-0,2 мм кіреді

{Дұрыс жауабы} = Е

 

$$$009

50 жастағы науқасты металды керамикалық сауытпен протездегенде қалпақшаны қандай зертханалық дайындау әдісімен қолданады:

A) штамптау

B) жалпақ пішіндеп созу (протяжка)

C) құю

D) соғу

E) сымтемір тәрізді созу (волочение)

{Дұрыс жауабы} = С

 

$$$010

55 жастағы науқасты ортопедиялық емдеу кезінде, қандай ортопедиялық конструкция дайындағанда алмалы-салмалы құрама мүсін қолданылады?

A) көпір тәрізді протездің металлы-пластмасса, металды-керамика, фарфор, толық құйылған сауыттар үшін

B) пластмасса сауыт жасау үшін

C) доғалы протез жасау үшін

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Созылмалыбүйрекжетіспеушілік синдромы | Перекрывать позадимолярный бугорок

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.208 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал