Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теги структури тіла HTML-документа


Теги розілів розмежують частини документа:

ü < h1> - заголовок 1-го рівня. Тег об’єднує семантичний зміст документа (заголовок 1-го рівня) та його представлення (великий шрифт);

ü < h2> та < h3> - використовуються для задання підзаголовків документа 2-го та 3-го рівнів;

ü < hr> - формування горизонтальної лінії (має атрибут width);

ü < p> - формування нового абзацу.

Теги представлення формують зовнішній вигляд документа при його відображенні в web-браузері:

ü < b> - жирний шрифт;

ü < i> - курсив;

ü < blink> - мерехтіння тексту;

ü < basefont> - розмір базового шрифта;

ü < center> - центрування тексту;

ü < br> - форматування довгих цитат.

Теги списків дозволяють відображувати списки у різні способи:

ü < li> - починає новий елемент списка;

ü < ol> - нумерований список;

ü < ul> - невпорядкований список;

ü < dl> - списки означень (мають вбудовані теги:

o < dt> - для термінів, що визначаються,

o < dd> - безпосередні визначення).

Гіперпосилання. HTML-документ може містити посилання на інші ресурси HTML. Такий механізм реалізується за допомогою концепції URL. Для реалізації механізму використовується елемент

< a href=”URL”> текст якоря< /a>

При формуванні елемента використовують тег < a> .

Графічні зображення. Формуються за допомогою тегів img та fig. Тег img дозволяє відображати рисунок

< img src=”ім’я файла” alt=текст>

Текст відображається за допомогою атрибуту align (значення top, middle, bottom).

Тег fig дозволяє монтувати графічний образ із обтіканням тексту. Можливе використання атрибуту align.

Таблиці формуються за допомогою тега < table> . Атрибут border = число формує прямокутник із заданою товщиною:

ü < tr> - початок кожного рядка в таблиці;

ü < td> - початок поточного елемента в рядку;

ü < th> - заголовок таблиці;

ü < caption> - підпис до таблиці.

Також в HTML використовуються наступні теги:

ü < link> - розв’язання задач пошуку документів за ключовими словами

< link rel=" stylesheet" href=" ie.css" >

< link rel=" alternate" type=" application/rss+xml"

title=" htmlbook" href=" https://htmlbook.ru/rss.xml" >

< link rel=" shortcut icon" href=" https://htmlbook.ru/favicon.ico" >

ü < applet> - вбудовування аплетів

< applet code=" Clock.class" width=" 60" height=" 10" >

ü < object> - включення одного HTML-документу в інший

< object type=" application/x-shockwave-flash"

data=" images/mouse.swf" width=" 400" height=" 300" >

ü < meta> - застосування стилевої інформації

< meta charset=" utf-8" >

< meta name=" GENERATOR" content=" Microsoft FrontPage 4.0" >

< meta name=" ProgId" content=" FrontPage.Editor.Document" >

ü < form> - застосування спеціальних елементів управління

< form action=" handler.php" >

< p> < input type=" radio" name=" answer" value=" a1" > < br>

< /form>

Фрейми

Фрейми (кадр, рамка) дозволяють реалізувати багатовіконність, що розв’язує багато проблем. Фрейми дозволяють:

ü Одночасно працювати із текстом та меню;

ü Одночасно працювати із текстовими меню та графікою;

ü Використовувати фрагменти, які часто повторюються.

Створення фрейма здійснюється за допомогою фрейма < frameset> . Тег < frame src=”name1”> дозволяє описати перший фрейм, тобто надати ім’я гіпертекстовому документу. Другий фрейм описується тегом < frame src=”name2 name=”main”> . Якщо web-браузер не підтримує фрейми, то між тегами < noframes> < /noframes> розташовується текст, який сприймає web-браузер.

Тег < frame> має найбільшу кількість атрибутів і дозволяє налаштовувати властивості фрейма. Основні атрибути:

ü name – задає ім’я фрейма;

ü marginwidth – формує горизонтальний відступ (від 1 до 6) між фреймом та його границею;

ü marginheighh – вертикальний відступ (від 1 до 6) між фреймом та його границею;

ü scrolling- прокручування фрейма. Підатрибут scrolling=yes дозволяє створювати смуги прокручування, а scrolling=no – забороняє. Підатрибут scrolling=auto дозволяє відображати смуги прокручування в залежності від властивостей web-браузера;

ü noresize – означає фіксований розмір фрейма;

ü src – задає гіпертекстовий документ для цього фрейма.

У наступному прикладі сторінка складається із 2-х вертикальних фреймів. У лівому буде перелік статей, а у правому загальна інформація.

< frameset cols=”20%, 80%”>

< framesrc=”menu_art.htm”>

< framesrc=”hello.htm” name=”main”>

< noframe> < /noframe>

< /frameset>mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал