Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Типи електричних машин з ПМ






Тема 1.

ЗАСТОСУАННЯ ПМ в ЕМ

Типи електричних машин з ПМ. Переваги та недоліки магнітоелектричних машин. Основні властивості ПМ. Марки та характеристики ПМ.

Типи електричних машин з ПМ

Постійні магніти (ПМ) останнім часом знаходять дуже широке застосування в най­різноманітніших галузях техніки, що пояснюється безперервно зростаючими потребами техніки у пристроях з цими магнітами, тобто в, головним чином, магнітоелектричних перетворювачах енергії. Це призвело до розробки нових матеріалів для ПМ і конструк­ційних сталей з високою механічною міцністю. Області застосування ПМ надзвичайно широкі. Це і електромашинобудування, апаратобудування, приладобудування, радіо­електроніка, транспорт, техніка зв’язку, медична техніка тощо.

Оскільки для створення магнітного поля ПМ не має потреби в джерелі живлення в деяких випадках тільки їх застосування дає єдино прийнятне технічне рішення.

Постійні магніти знаходять застосування практично у всіх типах спеціальних ма­шин малої потужності (синхронних двигунах та генераторах, колекторних двигунах та генераторах, а також у безконтактних двигунах постійного струму) загального засто­сування в багатьох мікромашинах сис­тем автоматики, як силових, так і інформаційних.

Зокрема серед інформаційних машин з постійними магнітами виконуються вимірювачі швидкості – тaxoгенератори постійного та змінного струму (синхронні). Серед силових ЕМ постійні магніти застосовуються у виконавчих двигунах постійного струму та моментних двигунах постійного струму, а також синхронних двигунах.

В автономних системах електрообладнання, які встановлюються на пересувних електростанціях, в авіа- та автотранспорті з’явились ЕМ, поява яких завдячує матеріа­лам для ПМ з високими характеристиками: це гене­ратори комбінованого збудження, вентильні двигуни і авіаційні генератори, що працюють разом з перетворювачами час­тoти в системах електрозабезпечення постійною частотою. Часто генератори працюють в режимі двигунів, що призводить до особливих вимог, які встановлюють до їх характе­ристик та параметрів. При цьому існує велика різноманітність ГПС із ПМ не лише за конструкцією, але навіть за принципом роботи.

У зв’язку з тим, що з’явилися матеріали подібні за характеристиками до ПМ типу ЮНДК, але з дуже добрим механічними властивостями на базі Fe-Co-Cr леговані Si (Cr – 31%, Co – 23 %, Si – 1 %, Fe – 45 %, з Нс=74 кА/м, (ВН)max= 62, 5 Tл× кА/м, Вr=1 Tл з границею міцності 71–73 кГ/мм2 з можливим видовженням 10–15 %, доцільним є вивчення кривих розмагнічування для цього типу матеріалів.



mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал