Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Адміністративно-правове забезпечення управління у галузі юстиції.


Правовими засадами управління у галузі юстиції є Конституція України, закони: від 02. 09. 1993 р. «Про нотаріат», від 24. 03. 1998 р. «Про державну виконавчу службу», від 01. 07. 2010 р. «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», від 17. 03. 2011 р. «Про центральні органи виконавчої влади»; від 04. 11. 2010 р. «Про виконавче провадження»;

укази ПУ: від 03. 10. 1992 р. «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 09. 12. 2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», від 06. 04. 2011 р. «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України»,

постанови КМУ: від 28. 12. 1992 р. «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади»,

накази Мінюсту: від 24. 05. 2011 р. «Про затвердження Порядку погодження Міністром юстиції України призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через Міністра юстиції України», від 12. 06. 2007 р. «Про затвердження Примірного положення про відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі», від 27. 12. 2010 р. «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану», від 06. 06. 2011 р. «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства юстиції України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується КМУ через Міністра юстиції України», від 08. 06. 2011 р. «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України», тощо.

Органи у галузі юстиції – Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Указом ПУ від 6 квітня 2011 року № 395 із змінами і доповненнями, внесеними від 1 червня 2012 року N 374/2012;Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України - Наказ Міністерства юстиції України від 23. 06. 2011, Положення

про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, в областях, містах Києві та Севастополі - Наказ Міністерства юстиції України23. 06. 2011, Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції - Наказ Міністерства юстиції України 23. 06. 2011.

Міністерство юстиції України (Мін'юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ.

Мін'юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Мін'юст України є державним органом з питань банкрутства. Мін'юст України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Основними завданнями Мін'юсту України є: формування і забезпечення реалізації державної правової політики, політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС, політики з питань банкрутства;формування і забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

здійснення загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечення представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб'єктів та України;

експертне забезпечення правосуддя;

організація роботи нотаріату;

виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів та центрів сертифікації ключів;

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань.

Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне управління юстиції) підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами

Основними завданнями головного управління юстиції є: реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

внесення на розгляд Мін’юсту, Державної реєстраційної служби (далі - Укрдержреєстр) та Державної виконавчої служби України (далі - ДВС) пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

забезпечення роботи нотаріату;

експертне забезпечення правосуддя;

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст). Управління юстиції підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції).

Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами ПУ та КМУ, наказами Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства України, а також наказами головних управлінь юстиції.

Основними завданнями управління юстиції є:

реалізація державної правової політики, а також забезпечення реалізації державної політики у сферах реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

експертне забезпечення правосуддя;

забезпечення роботи нотаріату;

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва. Територіальні органи Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, в областях, містах Києві та Севастополі Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, Управління та відділи Державної виконавчої служби, Реєстраційні служби, Відділи державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Державні підприємства, установи та органи юстиції Органи РАЦС, Управління та відділи Державної виконавчої служби, Науково-дослідні установи судових експертиз, Державні нотаріальні контори, Представники Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональні відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Підрозділи з питань банкрутства Органи, що координуються через Міністра юстиції Державна архівна служба України, Державна виконавча служба України, Державна пенітенціарна служба України, Державна реєстраційна служба України, Державна служба України з питань захисту персональних даних, Управління юстиції беруть участь в організації здійснення на місцях державної правової політики;

узагальнюють практику застосування законодавства;

здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів;

перевіряють стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади тощо. Органи юстиції здійснюють керівництво органами реєстрації актів громадянського стану, яке полягає у: контролі за додержанням вимог законодавства про реєстрацію актів громадянського стану;

розробці пропозицій щодо його вдосконалення;

підготовці форм актів громадянського стану і форм звітності;

наданні практичної та методичної допомоги органам реєстрації актів громадянського стану;

здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації їх працівників. При усвідомленні питання про керівництво нотаріальними конторами слід мати на увазі, що воно полягає у визначенні мережі і дислокації нотаріальних контор, організації їх роботи та здійсненні заходів щодо її вдосконалення, у підборі і розставленні працівників державних нотаріальних контор, підвищенні їх кваліфікації. Із цією метою створено Вищу кваліфікаційну комісію при Мінюсті України (Положення про Вищу кваліфікаційну комісію при Мінюсті України) та кваліфікаційні комісії нотаріату, які створюються при Головному управлінні юстиції АРК, обласних управліннях (Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату).mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал