Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення фотографічної широти


Здатність фотоматеріалу пропорційно передавати інтервал яскравостей об'єкта називають фотографічною широтою. Її визна­чають як проекцію прямолінійної ділянки характеристичної кривої на вісь і обчислюють за співвідношенням

. (1.5)

Фотографічна широта обернено пропорційна коефіціє­нту контрастності. У контрастного матеріалу кут нахилу прямолінійної ділянки характеристичної кривої більший, а величина його проекції менша, у меншконтрастного фото­матеріалу - навпаки.

В різних країнах при сенситометричних випробуваннях використовують різні прилади, методи хіміко-фотографічної обробки, критерії світлочутливості, коефіцієнти пропорційності, одиниці вимірювання. В німецькій сенситометричній системі DIN світлочут­ливість виражають у градусах DIN. Наприклад, інтервал у 10° DIN відповідає збільшенню світлочутливості у два рази.

В американській системі АСА світлочутливість визна­чають по величині експозиції, яка відповідає точці на харак­теристичній кривій, градієнт якої дорівнює 0, 3 від значення середнього градієнта.

Між величинами світлочутливості в різних системах немає певного співвідношення. Існують спеціальні перера­хункові таблиці, за якими можна перейти від однієї сенситометричної системи до іншої.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал