Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класифікація


Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет “Управління процесами перевезень”

Кафедра “Управління експлуатаційною роботою”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахункове графічної роботи
«Формування підтримці прийняття рішень на АРМ логіста»
з дисципліни

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАЛІЗНИЧНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

для магістрів спеціальності 8.07010102 ОПУТ та слухачів ІППК

 

Харків 2014


Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри „Управління експлуатаційною роботою” «___» ________ 2014 р., протокол №___.

 

Рекомендовано для магістрів спеціальності 8. 07010102 ОПУТ (залізничний транспорт) всіх форм навчання та слухачів ІППК.

 

Укладачі:

професор Т.В. Бутько,

доц. Д.В. Шумик.

 

Рецензент

Д.В. Ломотько

 


 

Зміст

  Стр.
Вступ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Список літератури

 


Вступ

Інформаційні технології сьогодні - це не просто засіб підтримки управління, а один із основних елементів інфраструктури залізничного транспорту. З розділу допоміжних засобів вони перемістилися у розділ основних і перетворилися в один з головних механізмів удосконалювання керування перевезеннями. Сьогодні можна сказати, що інформаційні технології стали бізнес-утворюючим фактором для залізничного транспорту і багато в чому визначають, наскільки ефективно він може працювати на ринку перевезень. В даній роботі ми розглянемо одну з систем, яка дозволяє оперативно слідкувати за процесами перевезень та керувати роботою відділку, а також значно полегшує роботу чергового по станції та поїзного диспетчера.

Ланцюги постачання – це частина логістичних технологій управління процесами перевезень.

Логістика – новий напрямок, який представляє теорію та практику управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками. Також логістика – це наука про планування, контроль та управління операціями транспортування, розподілення, складування та іншими матеріальними і нематеріальними операціями в процесі доведення сировини та матеріалів до підприємств їх виробничої переробітки та доведення готової продукції до кінцевого споживача.

Головна мета логістики – це організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення матеріалів та інформації по всьому ланцюгу від виробника до споживача.

 


 

ЛОГІСТИЧНИЙ ЛАНЦЮГ – ВИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД,

КЛАСИФІКАЦІЯ

 

Об’єктом логістики є складні динамічні виробничо-комерційні комплекси, які включають організаційну виробничо-технологічну діяльність у сфері постачання основного виробництва, транспортних і збутових операцій.

Предметом логістики є матеріальні та супутні їм інформаційні та фінансові потоки.

Матеріальний потік – це віднесений до одиниці часу сукупність товарно-матеріальних цінностей.

Схема руху матеріальних потоків

Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих в середині логістичної системи між нею та зовнішнім середовищем сполучень необхідних для управління та контролю логістичних операцій.

Логістичні операції з матеріальним потоком – це:

· Складування

· Транспортування

· Комплектація

· Навантаження

· Вивантаження

· Внутрівиробничі переміщення

· Пакування вантажу

· Зберігання

Логістичні операції з інформаційним потоком – це:

· Збір інформації

· Зберігання інформації

· Обробка інформаційного потоку

· Прогнозування

Логістична функція – це збільшена сукупність логістичних операцій, що представляють постачання, виробництво, збут.

Логістичний ланцюг (ЛЛ) – це постачальник і споживач матеріального потоку представляє собою дві мікро логістичні системи, що пов’язані логістичним ланцюгом.

ЛЛ – це лінійно впорядкована множина фізичних та юридичних осіб, які здійснюють логістичні операції по доведенню зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої у випадку виробничого споживання або до кінцевого споживання у випадку особистого споживача.

 

В ЛЦ виділяють головні ланки:

· Постачальники матеріалів та сировини

· Склади для зберігання продукції на стадії закупівлі

· Виробництво товарів

· Їх збут, що включає відправку товарів зі складу

· Споживання готової продукції

Логістична система – це адаптована система із зворотнім зв’язком, що виконує логістичні операції, або функції, що складаються із підсистем, якими і є ЛЛ.

Логістичні витрати – це витрати на проведенні логістичних операцій.

Концепція загальних логістичних витрат є основною для побудови ЛЛ. Всі елементи системи або ЛЛ – складське господарство, запаси, транспорт залежать один від одного. Спроби мінімізувати витрати окремого виду діяльності можуть привести до підвищення загальної вартості системи логістики.

Якщо раніше за критерії ефективності приймалися мінімальні витрати в кожному із ланцюгів ЛЛ, то зараз використовуються критерії мінімуму суми вказаних витрат, що базуються на оптимальному значенні кожної складової.

 

Класифікація логістичних систем

 

Логістичні системи класифікуються по географічному признаку:

1. Існують мікрологістичні системи на рівні окремих підприємств.

2. Макрологістичні системи об’єднують великі регіони.

3. Міжнаціональні логістичні системи.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал