Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Частина чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства, – це...


1. Проценти

2. + Дивіденди

3. Роялті

4. Доходи

 

430. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні дивідендів за акціями, які оцінюються за методом участі в капіталі:

1. Дт 443 Кт 671

2. Дт 373 Кт 731

3. + Дт 373 Кт 141

4. Дт 373 Кт 721

 

431. Для обліку розрахунків за претензіями призначений субрахунок:

1. 371

2. 372

3. 373

4. + 374

 

432. Визначте кореспонденцію рахунків при виставленні претензії постачальнику за нестачу виробничих запасів після їх оприбуткування:

1. Дт 20 Кт 631

2. + Дт 374 Кт 20

3. Дт 374 Кт 631

4. Дт 311 Кт 374

 

433. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою визнана претензія постачальником на суму завищення цін і тарифів (придбані цінності ще не оприбутковані):

1. Дт 20 Кт 631

2. Дт 374 Кт 20

3. + Дт 374 Кт 631

4. Дт 311 Кт 374

 

434. Визначте кореспонденцію рахунків при зарахуванні платежів за претензіями на поточний рахунок:

1. Дт 205 Кт 374

2. Дт 311 Кт 631

3. Дт 374 Кт 631

4. + Дт 311 Кт 374

 

435. Для обліку розрахунків за відшкодуванням завданих збитків призначений субрахунок:

1. 372

2. 373

3. 374

4. + 375

 

436. Визначте кореспонденцію рахунків при виявленні нестачі молодняку тварин при інвентаризації:

1. + Дт 947 Кт 212,213

2. Дт 947 Кт 22

3. Дт 947 Кт 203

4. Дт 232 Кт 212,213

 

437. Визначте кореспонденцію рахунків при віднесенні суми збитку за нестачею, на винну особу:

1. + Дт 375 Кт 716

2. Дт 374 Кт 716

3. Дт 301 Кт 375

4. Дт 375 Кт 73

 

438. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає:

1. + П(С)БО № 7

2. П(С)БО № 8

3. П(С)БО № 9

4. Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 

До необоротних активів належать..

1. Виробничі запаси

2. Поточні біологічні активи

3. + Основні засоби4. Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

440. Земельні ділянки, будинки та споруди, передавальне устаткування, машини та обладнання, транспортні засоби – це:

1. Виробничі запаси

2. Нематеріальні активи

3. Поточні біологічні активи

4. + Основні засоби

 

Основні засоби зараховуються на баланс за...

1. + Первісною вартістю

2. Справедливою вартістю

3. Ліквідаційною вартістю

4. Залишковою вартістю

 

442. При визначенні суми амортизації основних засобів за кумулятивним методом використовується:

1. + Вартість основних засобів, яка амортизується

2. Залишкова вартість

3. Первісна вартість

4. Справедлива вартість

 

443. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків по наведеній операції: Списано залишкову вартість автомобіля:

1. Дт 131 Кт 105

2. + Дт 976 Кт 105

3. Дт 901 Кт 105

4. Дт 976 Кт 103

 

Різниця між первісною вартістю необоротних активів і сумою їх зносу – це...

1. Первісна вартість

2. Справедлива вартість

3. Ліквідаційна вартість

4. + Залишкова вартість

 

При надходженні основних засобів приймальна комісія, призначена наказом або розпорядженням керівника, складає документ...

1.+ Акт-приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

2. Інвентарну картку

3. Товарно-транспортну накладну

4. Рахунок-фактуру

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал