Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимірювання температури


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи для виконання індивідуального завдання з дисципліни

«ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПРИЛАДИ»

Для студентів за напрямом 0905 – Енергетика

 

 

Затверджено редакційно-видавничої

секцією науково-методичної ради ДДТУ

5.03.2009р., протокол № 4

 

Дніпродзержинськ

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено.

 

Методичні вказівки до самостійної роботи для виконання індивідуального завдання з дисципліни «Теплотехнічні вимірювання та прилади» для студентів за напрямом 0905 - Енергетика /Укл. Глущенко О.Л., Долгополов І.С. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. – 15 с.

 

Укладачі: доцент, к.т.н. Глущенко О.Л., доцент, к.т.н. Долгополов І.С.

Відповідальний за випуск: професор, д.т.н. Яловий М.І.

Рецензент: доцент, к.т.н. Словіковський П.А.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри ПТ

/Протокол № 9 від " 20 " січня 2009р.

 

Коротка анотація методичних вказівок:

 

У методичних вказівках наведені завдання для самостійного виконання індивідуального завдання з дисципліни «Теплотехнічні вимірювання та прилади» для студентів за напрямом 0905 - Енергетика, які містять перелік основних теоретичних питань по дисципліні, а також задачі по розрахунку характеристик приладів, оцінки їх похибок при вимірюваннях.

Методичні вказівки ставлять за мету забезпечити належну теоретичну та практичну підготовку майбутніх фахівців-теплоенергетиків у сфері здійснення теплотехнічних вимірювань та використання приладів.

Індивідуальне завдання складається із чотирьох теоретичних питань (входять до переліку розділів дисципліни, які вивчаються упродовж семестру) і двох задач, які допоможуть закріпити теоретичний матеріал.

Таблиця з вихідними даними представлена в додатку 1.

Дані для розрахунку вибираються у відповідності з порядковим номером студента в журналі відвідувань викладача.

 

I теоретичні питання

1 Загальні питання вимірювання

1.1Основні похибки вимірів? Перерахуйте їх і надайте характеристику кожному з видів похибок.

1.2 Як оцінюються й ураховуються похибки при вимірах?

1.3 Як здійснюється підготовка до вимірів?

1.4 Дайте аналіз постановки вимірювального завдання.

1.5 Як проводиться вибір засобів і методу виміру?

Вимірювання температури

2.1 Загальні відомості про температуру та температурні шкали.2.2 Практичні температурні шкали.

2.3 Скляні рідинні термометри. Приведіть основні позитивні та негативні властивості, а також галузі використання даних термометрів.

2.4 Манометричні термометри (газові, рідинні, конденсаційні). Поясніть принципи роботи даних термометрів їх позитивні властивості та галузі використання.

2.5 Приведіть характеристику та принцип роботи дилатометричних і біметалічних термометрів.

2.6 Устрій термоелектричних термометрів та матеріали, які застосовуються для виготовлення термопар.

2.7 Способи підвищення якості виміру температури термопарою.

2.8 Конструктивне виконання термопар.

2.9 Термоелектродні дроти та вимоги, які до них пред’являються. Яким чином відбувається ізоляція дротів?

2.10 Вимір термоелектрорушійної сили (ТЕРС) мілівольтметром.

2.11 Компенсаційний метод вимірювання термо-ЕРС термопари.

2.12 Загальні відомості про термометри опору та метали, які застосовуються для їх виготовлення.

2.13 Конструктивне виконання термометрів опору.

2.14 Вторинні прилади для термометрів опору.

2.15 Вимірювання температури методом оптичної пірометрії.

2.16 Основи теорії виміру температури тіл по випромінюванню.

2.17 Теоретичні основи методів виміру температури тіл по їх тепловому випромінюванню.

2.18 Устрій та принцип дії оптичного пірометра.

2.19 Устрій та принцип дії пірометрів повного випромінювання.

2.20 Перспективні напрямки в розробці приладів для виміру температури.

2.21 Похибки вимірювання, які обумовлені теплообміном за рахунок теплопровідності і випромінювання.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал