Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Із яких відділів складались ці кабінети Науково – судових експертиз?


1) Фотографічний відділ;

2) Кримінально – технічний відділ;

3) Відділ почеркознавчої судової експертизи;

4) Хімічний відділ.

 

В якому році і де на Україні були створені кабінети Науково – судової

Експертизи?

1) В 1923 році в м. Києві;

2) В 1923 році в м. Харкові;

3) В 1923 році в м. Одесі;

4) В 1925 році в м. Одесі.

 

Яким критеріями характеризується стан розвитку криміналістики в

Україні?

1) Формуванням загальної теорії криміналістики;

2) Розробкою і впровадженням сучасних науково – технічних

засобів і інформаційних технологій в практиці боротьби зі

злочинністю;

3) Вдосконаленням прийомів криміналістичної тактики;

4) Формуванням певних наукових шкіл криміналістів.

 

Чи видавались в Україні підручники з криміналістики для студентів

Вищих юридичних закладів і факультетів?

1) так;

2) ні.

 

За редакцією яких вчених – криміналістів були видані підручники з

Криміналістики і коли?

1) Колмакова В.П. в 1973 році;

2) Шепітько В.Ю. в 1995 році;

3) Фрідман І.Я.в 1998 році;

4) Журавель В.А. в 2001 році.

 

Кількість вчених – криміналістів в Україні, які мають вчену ступінь

Кандидата юридичних наук?

1) Біля 100 осіб;

2) Біля 35 осіб;

3) Біля 80 осіб;

4) Біля 140 осіб.

 

Кількість вчених – криміналістів в Україні, які мають вчену ступінь

Доктора юридичних наук?

1) Біля 15 осіб;

2) Біля 30 осіб;

3) Біля 42 осіб;

4) Біля 140 осіб.

 

Коли вперше в світі виникла наука криміналістики?

1) в 16-му столітті, тобто більш як 400 років тому;

2) в 17-му столітті, тобто більш як 300 років тому;

3) в 18-му столітті, тобто більш як 200 років тому;

4) в 19-му столітті, тобто більш як 100 років тому.

 

Задача

При освідуванні підозрюваного на його тілі були виявлені тілесні пошкодження що чітко відображають форму й інші ознаки предмета, який їх залишив. Для вилучення цих слідів слідчий скористався пастою „К” Чи припустиме використання подібних контактних засобів для вилучення слідів, виявлених на тілі особи, яку освідчують?

Задача

Потрібно було провести освідування підозрюваного з оглядом усього його тіла. Коли слідчий повідомив йому про це, той категорично відмовився піддаватися огляду, пов′ язаному з оголенням. Як слід вчинити слідчому? Чи можливий примусовий огляд особ

 

Задача

Слідчий визнав необхідним провести попереднє дослідження цінних паперів, вилучених у ході огляду місця події в квартирі потерпілого, з метою виявлення на наїповерхні слідів їх поверхні слідів пальців рук злочинця, який, за припущенням слідчого, міг торкатись цих паперів. Які науково-технічні засоби знаходяться у слідчому портфелі для вирішення даної задачі.

 

Задача

Первинний обшук у квартирі особи, підозрюваної в скупці і перепродажі виробів з дорогоціних металів не дав результатів. До участі в повторному обшуку слідчий залучив ювеліра, столяра і сантехніка. У якій ролі вони повинні виступати – фахівців, чи технічних помічників слідчого?

Задача

В процесі розслідування слідчий встановив, що викрадене може бути заховано в приміщенні діючої церкви і виніс постанову про проведення обшуку. Коли він ознайомив священника з постановою, той заявив, що оскільки церква відокремлена від держави, проведення обшуку є неправомірним. Чи правильно він діяв?

 

Задача

Після оголошення постанови про проведення обшуку слідчий і оперативні працівники у присутності підозрюваного почали обмірковувати план організації пошуку (де і що може бути заховане, у якій послідовності і які саме предмети варто оглянути, які прийоми і засоби потрібно використати для виявлення розшукуваного і т.д.), спостерігаючи за реакцією на зміст їхньої розмови. Що це за прийом і чи правомірне його застосування?

Задача

У ході обшуку дружина підозрюваного підійшла до ліжка і узявши якийсь невеликий предмет сховала його у себе в одязі. Свій вчинок вона мотивувала інтимністю даного об‘єкта.На пропозицію слідчого видати його, вона відмовилась. Тоді був проведений її особистий обшук. Чи правомірні дії слідчого? Якщо ні, то якими вони повинні бути в даній ситуації?

Задача

Ознайомившись з затриманою по його постанові кориспонденцією, слідчий встановив, що тільки один з чотирьох листів має відношення до розслідуваної справи і склав протокол виїмки цього листа, не згадавши про три інші. Чи потрібно вказувати в протоколі про факт ознайомлення з цими листами, чи ні?

 

Задача

Коли слідчий прибув на квартиру обвинуваченої в справі про розкрадання державної власності, її батьки, що проживають разом з нею заявили, що усі свої речі вона забрала безпосередньо перед арештом і в квартирі залишилися лише речі, що належать їм. Тому майна, на яке міг би бути накладений арешт, у їхній квартирі немає. Як повинен діяти слідчий для вирішення питання про накладення арешту на майно обвинуваченої?

 

Задача

Під час допиту, коли слідчий для викриття підозрюваного в дачі неправдивих пред′ явив докази, той заявив, що хворий і просить припинити допит. Слідчий сказав, що якби допитуваний був дійсно хворий, то сказав би про це, з′ явившись на допит, а в даний момент його заява про нездужання є спробою ухилитись від розмови, зміст якої був для нього несподіваним і продовжив допит. Чи правильне рішення слідчого?

Задача

Обвинувачений відмовлявся давати показання про свого спільника, що переховувався. Тоді слідчий пред′ явив йому виявлену при обшуку переписку його дружини зі спільником, що свідчила про наявність між ними інтимного зв′ язку. Ознайомившись з нею обвинувачений повідомив про місце знаходження спільника. Чи правомірно з етичної точки зору використання подібних даних?

 

Задача

У процесі перевірки показань на місці здійснювалась кінозйомка.Для повноти відображення руху групи за вказівкою особи, чиї показання перевіряються, напрямків проходження, демонстрації їм різних дій і т.п. оператор, що робив зйомку, розташувався попереду групи. Чи не допущені при цьому порушення тактичних правил перевірки показань на місці?

Задача

При перевірці показань на місці двох свідків, що були однакові по змісту (у цілому і в деталях) слідчий здійснив її з обома одночасно. Чи припустимо це? Якщо ні, то чому?

Задача

На руці трупа, витягнутого з води, знаходився годинник, що зупинився. Час настання смерті який визначив судово-медичний експерт і час на який вказує годинник істотно розрізняються. Як установити період часу зупинки годинника від моменту його занурення у воду?

Перелік питань для підготовки до першого семестрового контролю

1. Виникнення то розвиток криміналістики у світі.

2. Виникнення то розвиток криміналістики в Україні.

3. Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістики в України.

4. Історія розвитку податкової служби в Україні.

5. Поняття, предмет та завдання криміналістики.

6. Система криміналістики.

7. Природа криміналістики.

8. Поняття злочинної діяльності та її види.

9. Злочин як суспільно-небезпечне діяння.

10. Структура злочинної діяльності і криміналістична характеристика її елементів.

11. Місце криміналістики в системі юридичних наук.

12. Зв’язок криміналістики з іншими науками.

13. Роль криміналістики в забезпечені застосування досягнень науково-технічного прогресу в діяльності боротьби зі злочинністю.

14. Процес пізнання у криміналістці.

15. Класифікація методів криміналістики та їх види.

16. Співвідношення методів криміналістики та методів тактичної діяльності при розслідуванні злочинів.

17. Методи вивчення сфери діяльності податкового законодавства.

18. Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів криміналістичної техніки.

19. Техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовуються при збиранні речових доказів.

20. Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових доказів.

21. Поняття криміналістичної ідентифікації і діагностики.

22. Об’єкти криміналістичної ідентифікації і діагностики. Відмінність ідентифікації від діагностики.

23. Види криміналістичної ідентифікації і діагностики.

24. Форми криміналістичної ідентифікації і діагностики.

25. Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

26. Криміналістичне дослідження письма.

27. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

28. Призначення експертизи по дослідженню документів.

29. поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх криміналістичне значення.

30. Сліди людини (антропоскопія).

31. Сліди знарядь зламу інструментів.

32. Поняття судової балістики її значення для розслідування злочинів.

33. криміналістичні дослідження вогнепальної зброї.

34. розслідування кримінальних вибухів.

35. Криміналістичне дослідження патронів.

36. Криміналістичне дослідження слідів пострілу.

37. Криміналістичне дослідження холодної зброї і сліди її застосування.

38. Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності (габітоскопія).

39. Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини (словесний портрет).

40. Зображення зовнішнього вигляду людини.

41. Використання інформації щодо зовнішнього вигляду людини з метою розшуку та встановлення особи.

42. Судово-портретична експертиза.

43. Особливі прикмети по татуюванню.

44. Запах та його використання у боротьбі зі злочинністю.

45. Поняття та сутність криміналістичної одорології.

46. Вилучення та використання запаху людини.

47. Процесуальні аспекти використання запахових слідів.

48. Засоби та методи консервації запаху.

49. Проблеми одорологічної експертизи.

50. Виникнення, поняття, зміст та правові основи кримінальної реєстрації.

51. Види обліків.

52. Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.

53. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.

54. Криміналістична тактика в системі наукового знання.

55. Криміналістична тактика в практиці боротьби зі злочинністю.

56. Роль криміналістичної тактики у розслідуванні та попередженні злочинів.

57. Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їх побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.

58. Поняття, мета, значення, принципи і види планування.

59. Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційним матеріалам і по оперативно-розшуковим даним.

60. Техніка планування розслідування.

61. Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.

62. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.

63. Фактори впливу на формування слідчої ситуації.

64. Тактичний ризик у діяльності слідчого.

65. Поняття, сутність та загальні правила слідчого огляду.

66. Загальні положення процесуального характеру слідчого огляду.

67. Загальні положення тактики слідчого огляду.

68. Слідчий огляд за об’єктом.

69. Слідчі огляди за часом.

70. Слідчі огляди за об’ємом.

71. Етапи огляду місця події.

72. Версії при огляді місця події.

73. Техніко-криміналістичні прийоми і засоби, які застосовуються при огляді місця події.

74. Освідування (огляд живих осіб).

75. Ексгумація трупа.

76. Види, завдання і особливості слідчих оглядів по справам про податкові злочини.

77. Особливості огляду поштово-телеграфної кореспонденції.

78. Поняття, цілі та види обшуку і виїмки.

79. Підготовка до проведення обшуку.

80. Тактико-психологічні особливості проведення обшуку та виїмки. Специфіка проведення різних видів обшуку (на відкритій місцевості, в приміщенні, тощо).

81. Проведення виїмки.

Перелік питань для підготовки до другого семестрового контролю

 

1. Виникнення і розвиток криміналістики, як науки. Розвитоккриміналістики в Україні.

2. Сучасний етап і перспективи розвитку криміналістики в Україні.

3. Експертні та криміналістичні установи в Україні.

4. Поняття, предмет та завдання криміналістики.

5. Система криміналістики.

6. Природа криміналістики.

7. Злочинна діяльність, як об'єкт вивчення.

8. Злочин як суспільно небезпечне діяння.

9. Місце криміналістики в системі юридичних наук.

10. Зв'язок криміналістики з іншими науками.

11. Процес пізнання в криміналістиці.

12. Класифікація методів криміналістики та їх види.

13. Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів

криміналістичної техніки.

14. Техніко-криміналістичні методи і засоби, що застосовуються при

збиранні речових доказів.

15. Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових

доказів.

16. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.

17. Поняття криміналістичної ідентифікації і діагностики.

18. Об'єкти криміналістичної ідентифікації і діагностики. Відмінність

діагностики від ідентифікації.

19. Види криміналістичної ідентифікації і діагностики.

20. Форми криміналістичної ідентифікації і діагностики.

21. Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх

криміналістичне значення.

22. Сліди людини (антропоскопія).

23. Сліди знарядь злому, інструментів.

24. Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

25. Криміналістичне дослідження письма.

26. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

27. Призначення експертизи по дослідженню документів.

28. Поняття судової балістики і її значення для розслідування злочинів.

29. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї.

30. Поняття та види злочинів, здійснених шляхом вибуху.

31. Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності (габітоскопія).

32. Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини.

33. Зображення зовнішнього вигляду людини.

34. Запах і його використання у боротьбі зі злочинністю.

З5. Поняття та сутність кримінальної одорології.

36. Вилучення та використання запаху людини.

37. Виникнення, поняття, зміст і правові основи криміналістичної реєстрації.

38. Види обліків.

39. Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.

40. Особливі прикмети людини по татуюванням.

41. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.

42. Криміналістична тактика в системі наукового знання.

43. Криміналістична тактика в практиці боротьби зі злочинністю.

44. Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версії, її побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.

45. Поняття, мета, значення, принципи і види планування.

46. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.

47. Фактори впливу на формування слідчої ситуації.

48. Тактична операція. Тактичне рішення. Тактична комбінація.

49. Загальні положення тактики слідчого огляду.

50. Слідчі огляди за об'єктом.

51. Слідчі огляди за часом.

52. Слідчі огляди за об'ємом.

53. Підготовча стадія огляду місця події.

54. Робоча стадія огляду місця події.

55. Заключна стадія огляду місця події.

56. Версії під час огляду місця події.

57. Техніко-криміналістичні прийоми і заходи, що застосовуються при

огляді місця події. Фіксація результатів огляду.

58. Освідування (огляд живих осіб).

59. Тактичні прийоми огляду трупа.

60. Ексгумація трупа.

61. Поняття, цілі та види обшуку та виїмки.

62. Підготовка до проведення обшуку.

б3. Тактико-психологічні особливості проведення обшуку та виїмки.

64. Проведення виїмки.

65. Підготовка до допиту.

66. Поняття, види та загальні правила допиту.

67. Тактика допиту свідків і потерпілих.

68. Тактика допиту підозрюваних та обвинувачених.

69. Фіксація ходу і результатів допиту.

70. Перевірка показань на місці.

71. Поняття, види пред'явлення для впізнання. Пред’явлення для впізнання предметів.

72. Підготовка до пред’явлення для впізнання

73. Пред'явлення до впізнання людей.

74. Поняття, завдання та значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.

75. Підготовка матеріалів і призначення експертизи.

76. Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан,

перспективи розвитку.

77. Сутність, завдання і принципи взаємодії слідчих та оперативно-розшукових органів у процесі розслідування злочинів.

78. Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.

79. Взаємодія в ході подальшого розслідування.

80. Місце та роль оперативно-розшукової діяльності в системі засобів боротьби зі злочинністю. Поняття оперативно-розшукових заходів.

81. Взаємодія в процесі провадження слідчих дій.

82. Наказ № 263 від 04, 06. 2002 року Голови ДПА України. Форми взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.

83. Поняття, завдання, форми і методи криміналістичної профілактики.

84. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні

злочинів.

85. Основні форми участі громадськості у розслідуванні злочинів.

86. Використання засобів масової інформації в розшукові й роботі.

87. Криміналістична характеристика вбивств. Планування розслідування та типові слідчі ситуації.

88. Криміналістична характеристика зґвалтувань та обставини, які підлягають встановленню.

89. Особливості тактики і методика початкових та наступних слідчих дій при зґвалтуванні.

90. Поняття криміналістичної характеристики розкрадань у сфері економіки.

91. Методика розслідування розкрадань скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства, вимагання (сторонніми особами).

92. Розслідування кримінальних справ по розкраданню оприбуткованого майна по економічним злочинах.

93. Методика розслідування кримінальних справ по неоприбутковим документам, в справах про економічні злочини.

94. Розкрадання оприбуткованого майна.

95. Особливості порушення кримінальних справ в сфері економіки.

96. Огляд та дослідження документів по справах у сфері економіки.

97. Призначення експертиз по справах у сфері економіки.

98. Обшук і виїмка по справах у сфері економіки.

99. Допити свідків по справах у сфері економіки.

100. Виникнення поняття і криміналістична характеристика податкових злочинів.

101. Об'екти оподаткування акцизного збору і оподаткування податку на додану вартість.

102. Суб'кти ухилення від сплати податків.

103. Види загальнодержавного оподаткування.

104. Регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, згідно діючого законодавства України.

105. Види місцевого оподаткування.

106. Явні ознаки податкового злочину.

107. Не явні ознаки податкового злочину.

108. Джерела первинної інформації податкового злочину.

109. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи про податкові злочини.

110. Етапи перевірочних дій перед порушенням кримінальної справи по податкових злочинах.

111. Тактика протидії при розслідуванні податкових злочинів, підозрюваними і обвинуваченими.

112. Типові версії при розслідуванні податкових злочинів.

113. Приватні версії при розслідуванні податкових злочинів.

114. Документальні джерела інформації по податкових злочинах.

115. Планування розслідування по кримінальним справам про ухилення від сплати податків.

116. Обшук і виїмка по справам податкових злочинів.

117. Дослідження документів по справам податкових злочинів.

118. Проведення слідчих оглядів по податкових злочинах.

119. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених по податкових злочинах.

120. Проведення очних ставок по справам податкових злочинів.

121. Призначення і проведення судових експертиз у справах про податкові злочини.

122. Призначення і проведення техніко-криміналістичних експертиз по податкових злочинах.

123. Призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи по податкових злочинах.

124. Призначення і проведення судово-фінансової експертизи по податкових злочинах.

125. Призначення і проведення судово-товарознавчої експертизи по податкових злочинах.

126. Призначення і проведення комплексної експертизи по податкових злочинах.

127. Призначення і проведення експертизи матеріалів речей і виробів по податкових злочинах.

128. Використання відео і фотозйомок при розслідуванні податкових злочинів.

129. Призначення і проведення графічної експертизи підписів по податкових злочинах.

130. Аудиторські перевірки по податкових злочинах.

131. Забезпечення відшкодування збитків заподіяних податковими злочинахи.

132. Методика розслідування розкрадань скоєних посадовими особами шляхом привласнення, розтрати та зловживання посадовим становищем.

133. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень і хабарництва.

134. Класифікація злочинів, вчинених проти громадської безпеки, громадського порядку та здоров'я населення.

135. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності і криміналістична характеристика.

136. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної характеристики злочинів.

137. Слідча ситуація в методиці розслідування злочинів, її значення і зміст.

138. Етапи розслідування злочинів.

139. Поняття, предмет і структура методики розслідування окремих видів і груп злочинів.

140. Обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні злочинів. Завдання по збиранню і дослідженню доказів. Первісні слідчі дії.

141. Поняття, сутність і види слідчого експерименту.

142. Підготовка до проведення слідчого експерименту.

143. Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.

144. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва.

145. Поняття організованої злочинності її криміналістична характеристика та особливості розслідування.

146. Криміналістична характеристика злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності та здоров’я населення.

147. Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років, злочинів скоєних неповнолітніми і розкриття злочинів по „гарячим слідам”

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.033 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал