Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Програмування перетворювача частоти Lenze ESMD 302 l4txa


 

Програмування перетворювача частоти відбувається за алгоритмом зображеним на рис.3.13

 

Рисунок 3.13. Програмування перетворювача частоти

 

Меню необхідних параметрів ПЧ надані в табл.3.14.

Таблиця 3.14 Меню параметрів ПЧ

Код Параметр Діапазон значень Примітки
Lenze Доступні значення
С10 Мінімальна вихідна частота 0.0 0 (Гц) 240 Вихідна частота при 0% аналогового завдання
С11 Максимальна вихідна частота 50.0 7, 5 (Гц) 240 Вихідна частота при 100% аналоговому завданні
С12 Час разгону 1 5.0 0 (с) 999 Зміна частоти від 0 Гц до С11  
С13 Час уповільнення 1 5.0 0(с) 999 Зміна частоти від С11 до 0 Гц
С14 Закон керування V/f   0 - лінійна характеристика з автоматичним вибором пускової напруги 1 - квадратична характеристика з автома-тичним вибором пускової напруги 2 - линійна характеристика з постійною пусковою напругою Vmin 3 - квадратична характеристика з постійною пусковою напругою Vmin  
С21 Компенсация ковзання (жорсткість) 0.0 0 (%) 40 Изменяйте С21 до тех пор, пока скорость мотора на холостом ходу отличается от скорости под нагрузкой
С46 Задана частота   0(Гц) 240 Показ: Задання частоти через аналоговий вхід чи функцію UP/DOWN
С50 Індикація вихідної частоти   0 (Гц) 240 Показ
С53 Індикація напруги ланки постійного струму   0(%) 255 Показ
С54 Індикація струму двигуна   0(%) 255 Показ
с62 Остання похибка      
с63 Передостання похибка  
с78 Лічильник часу роботи   Час роботи в режимі «Пуск» 0…999 год: формат ххх 1000…9999 год: формат х.хх (х1000) 10000…99999 год: формат хх.х (х10000)
с79 Лічильник загального часу   Загальний час роботи від мережі

Індикація стану перетворювача частоти

Можливі варіанти повідомлень про стан приводу показані в таблиці 3.15.

 

Таблиця 3.15. Повідомлення про стан приводу

Стан приводу Причина Вирішення
Код Опис
50.0 Вихідна частота Безаварійна робота  
OFF Стоп На вихідних клемах U, V, W нема напруги Низький рівень на клемі 28  
Inh Блокування ПЧ На вихідних клемах U, V, W нема напруги Привід настроєний на керування від віддаленого пульту або через послідовний порт (див. С01) Запустіть привод через пульт або послідовний порт
StP Вихідна частота 0Гц На вихідних клемах U, V, W відсутня напруга Задана частота рівна 0 (С31 = 0) Изменить задание отличным от 0
Активована функція «Швидкий останов» Деактивувати функцію «Швидкий останов»
br Гальмування постійним струмом Активована функція «Гальмування DC» Деактивувати функцію «Гальмування DC» - дискретний вхід = LOW - автоматично при пройденні часу с06
CL Досягнуте значення обмеження струму Контрольоване перевантаження Автоматино (см.С22)
LU Недонапруга Даже низка напруга живлення Провірте напругу мережі
dEC Перенапруга при гальмуванні Дуже інтенсивне гальмування чи велике навантаження Якщо перенапруга больш 1 с привід переходить в стан OU
nEd Нема доступу до кодів Вийти з цього режиму можна тільки зупинивши привід Подати на клему 28 сигнал низького рівня
rC Віддалений пульт активний Спроба використати кнопку панелі контролера Кнопки не активні при використанні пульту керування

 

Повідомлення про помилки, які можуть виникнути під час використання приводу, вказані у табл.3.16.

Таблиця 3.16. Повідомлення про помилки приводу

Повідомлення про помилки Причина Вирішення
Код Опис
cF Помилка даних Хибні дані 1. Відкоректуйте дані 2. Зверніться до завод. уставок
CF Помилка даних
FI Помилка ЕРМ ЕРМ «завис» або несправний 1. Вимкніть живлення ті замініть ЕРМ
CFG Неоднозначна конфігурація Входам E1…E3 присвоєні однакові ф-ції Кожна функція може бути призначена 1 раз
Ввімкнена ф-ція або UP або DOWN Перевірте правильність підключення ланцюгів керування
dF Помилка динамічного гальмування Перегрів резистора динамічного гальмування Збільште час уповільнення
EEr Зовнішня помилка Тригер «Аварія» активний СЕ1..3 = 10 Усуньте зовнішню помилку
F2 FO Внутрішня помилка   Верніть ПЧ для перевірки та ремонту
LC Блокування автоматичного пуску c42 = 0 Змінити потенціал клеми 28 з LOW на HI
OC1 Коротке замикання або перенавантаження ПЧ Коротке замикання Усуньте причину КЗ, перевірте кабель
Дуже високий ємнісний опір кабелю двигуна Використовуйте більш короткий кабель двигуна або з меншою погонною ємністю
Задано дуже малий час розгону C12 Збільште час розгону. Неправильно вибраний ПЧ
Дефекти кабелю двигуна Замініть кабель
Несправності двигуна Замініть двигун
Часта і довготривале перевантаження Неправильно вибраний ПЧ
OC2 Замикання на землю Замикання на землю на виході ПЧ Перевірте кабель двигуна Перевірте ізоляцію обмоток двигуна
OC6 Перевантаження двигуна Перевантаження через велике значення I2t Часті або довготривалі режими гальмування і прискорення Неправильно вибраний ПЧ Перед повторним пуском охолодіть двигун
OH Перегрів ПЧ Підвищена температура ПЧ Уменшіть навантаження на ПЧ. Покращіть охолодження ПЧ
OU Перевантаження по ланцюгам постійного струму Завищена напруга мережі Перевірте напругу живлення
Малий час гальмування Збільшіть час гальмування
rSt Неможливий автоматичний зкид тригера «Аварія» Більш 8 помилок за 10 хв В залежності від помилок
SdS Втрата сигналу 4-20мА Сигнал менш 2мА при 4 – 20мА Перевірте сигнал / сигнальні проводи
SF Обрив однієї фази Обрив фази живлення Перевірте напругу живлення

3.3.4 Експериментальне дослідження електромеханічних властивостей регульованого електроприводу ПЧ-АД

Порядок підключення випробувального стенду

1. Підключити рубильником розподільчої шафи шини живлення;

2. Подати напругу на стенд автоматом змінної напруги ~ 380В, та на обмотку збудження машини постійного струму автоматом =230 В;

3. Повністю витягнути ножі реостату з рідини та під’єднати його до клем 8, 9;

4. Замкнути виводи ротора по схемі зірка (5-6, 6-7);

5. Увімкнути живлення стенду автоматом SQ;

6. Встановити перемикач SA1 вертикально, потенціометр RP повернути в крайнє праве положення;

7. Замкнути магнітний контактор KM2 кнопкою SB3;

8. Подати живлення на перетворювач частоти шляхом замикання магнітного контактора KM1 кнопкою SB1.

 

Зняття механічних характеристик електроприводу при

ω =f(M), Uy=var, U/f=const

1. Увійти в меню параметрів перетворювача кнопкою «Enter», на його передній панелі;

2. Кнопками ▲, ▼ знайти параметр С14;

3. Увійти в режим редагування параметру, натиснувши «Enter»;

4. Встановити кнопками ▲, ▼ значення 2;

5. Вийти з режиму редагування, натиснувши «Enter»;

6. Переключити SA1 за годинниковою стрілкою;

7. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 50 Гц;

8. Подати напругу на обмотку збудження машини постійного струму увімкнувши SQ4;

9. Поступово опускаючи ножі реостата навантажувати асинхронний двигун, зафіксувати залежність швидкості обертання (за тахогенератором) від моменту навантаження (струму за амперметром PA3), 4-5 точок, витягнути ножі;

10. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 25 Гц;

11. Див. 9;

12. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 15 Гц;

13. Див. 9;

14. Зменшити частоту до 0, поставити SA1 у вертикальне положення.

 

Результати випробування занесені в табл.3.17.

Таблиця 3.17 Результати випробування ω =f(M), Uy=var, U/f=const

f= 50 Гц  
α        
n, об/хв        
I, А        
f= 25 Гц  
α        
n, об/хв        
I, А        
f= 15 Гц  
α        
n, об/хв        
I, А        

Зняття механічних характеристик електроприводу при

ω =f(M), Uy=var, U/f2=const

1. Увійти в меню параметрів перетворювача кнопкою «Enter», на його передній панелі;

2. Кнопками ▲, ▼ знайти параметр С14;

3. Увійти в режим редагування параметру, натиснувши «Enter»;

4. Встановити кнопками ▲, ▼ значення 3;

5. Вийти з режиму редагування, натиснувши «Enter»;

6. Переключити SA1 за годинниковою стрілкою;

7. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 50 Гц;

8. Подати напругу на обмотку збудження машини постійного струму увімкнувши SQ4;

9. Поступово опускаючи ножі реостата навантажувати асинхронний двигун, зафіксувати залежність швидкості обертання (за тахогенератором) від моменту навантаження (струму за амперметром PA3), 4-5 точок, витягнути ножі;

10. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 25 Гц;

11. Див. 9;

12. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 15 Гц;

13. Див. 9;

14. Зменшити частоту до 0, поставити SA1 у вертикальне положення.

 

Результати випробування занесені в табл.3.17.

 

Таблиця 3.17 Результати випробування ω =f(M), Uy=var, U/f=const

f= 50 Гц  
α        
n, об/хв        
I, А        
f= 25 Гц  
α        
n, об/хв        
I, А        
f= 15 Гц  
α        
n, об/хв        
I, А        

Зняття динамічних характеристик електроприводу

при ω =f(t), Uy=var, U/f=const

1. Увійти в меню параметрів перетворювача кнопкою «Enter», на його передній панелі;

2. Кнопками ▲, ▼ знайти параметр С14;

3. Увійти в режим редагування параметру, натиснувши «Enter»;

4. Встановити кнопками ▲, ▼ значення 2;

5. Вийти з режиму редагування, натиснувши «Enter»;

6. Аналогічно задати значення параметрів С12 та С13 на 5с;

7. Переключити SA1 за годинниковою стрілкою;

8. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 50 Гц;

9. Повернути SA1 у вертикальне положення, зачекати зупинки приводу. Повернувши SA2 за год. стрілкою, виміряти час розгону за показами тахогенератора;

10. Миттєво повернувши RP проти год. стрілки до упору, секундоміром виміряти час розгону за показами тахогенератора;

11. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 25 Гц;

12. Див. 9, 10;

13. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 15 Гц;

14. Див. 9, 10;

15. Зменшити частоту до 0, поставити SA1 у вертикальне положення.

 

Результати дослідів занесено до табл.3.18.

Таблиця 3.18 Динамічні показники при ω =f(t), Uy=var, U/f=const

  f= 50 Гц f= 25 Гц f= 15 Гц
tр, с      
tг, с      
tз, с      

Зняття динамічних характеристик електроприводу

при ω =f(t), Uy=var, U/f2=const

1. Увійти в меню параметрів перетворювача кнопкою «Enter», на його передній панелі;

2. Кнопками ▲, ▼ знайти параметр С14;

3. Увійти в режим редагування параметру, натиснувши «Enter»;

4. Встановити кнопками ▲, ▼ значення 3;

5. Вийти з режиму редагування, натиснувши «Enter»;

6. Переключити SA1 за годинниковою стрілкою;

7. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 50 Гц;

8. Повернути SA1 у вертикальне положення, зачекати зупинки приводу. Повернувши SA2 за год. стрілкою, виміряти час розгону за показами тахогенератора;

9. Миттєво повернувши RP проти год. стрілки до упору, секундоміром виміряти час розгону за показами тахогенератора;

10. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 25 Гц;

11. Див. 8, 9;

12. За показами індикатора перетворювача, потенціометром RP, встановити частоту на виході рівну 15 Гц;

13. Див. 8, 9;

Зменшити частоту до 0, поставити SA1 у вертикальне положення.

Результати дослідів занесено до табл.3.18.

 

Таблиця 3.18 Динамічні показники при ω =f(t), Uy=var, U/f=const

  f= 50 Гц f= 25 Гц f= 15 Гц
tр, с      
tг, с      
tз, с      

Література:

1. Ключев В. И. Теория электропривода: Учеб. для вузов.— 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 2001 - — 704 с: ил.

2. Терехов В. М., Осипов О. И. Системы управления электроприводов. - М.: Академия, 2005. - 300 с.

3. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Теорія і практика/ За ред. М.Г.Поповича, В.В.Кострицького. – К.: КНУТД. – 2008. – 408 с.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал