Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Команда проекту


 

Команда проекту — це певна чисельність людей, які працюють разом для досягнення спільної мети. Вони безпосередньо працюють над здійсненням проекту і підпорядковані керівникові (менеджеру) проекту.

Команда проекту створюється на період реалізації проекту і після його завершення розпускається.

 

Робота у команді може поєднати людей таким чином, що вони підвищать продуктивність своєї праці, не втрачаючи своєї індивідуальності (наприклад оркестр). Командна робота має синергічний ефект, коли опрацьовуються різні пропозиції, надається конструктивна допомога одним членам команди з боку інших, що сприяє досягненню більш високих результатів.

Переваги групової роботи:

Командна робота — це інструмент, який забезпечує підтримку й успіх управління.

Команда може оновлюватись і відновлюватись самостійно через добір людей у міру вибуття окремих членів.

Команда створює «банк» колективного набутого досвіду, інформації, правил, які можна передавати новим членам.

Багато людей досягають більшого успіху, працюючи у команді, ніж самотужки.

Синергізм команди генерує більший вихід, ніж сума індивідуальних внесків.

Що дає робота у команді кожному індивідуумові:

Задовольняє соціальну потребу належати чомусь або бути частиною групи.

Сприяє формуванню самооцінки в процесі аналізу своїх стосунків у групі.

Дає можливість одержати підтримку для досягнення своєї певної мети (за допомогою обміну ідеями, конструктивної критики, альтернативних пропозицій тощо).

Розподіляє ризик між членами команди.

Створює «психологічний дім».

 

Цілі створення проектної команди:

Удосконалення розподілу робіт. Поєднати навички, уміння, здібності і відповідно до часу розподілити між членами їхні завдання.

Управління і контроль за роботою. Робота кожного з групи організується і контролюється іншими членами.

Вирішення проблем і прийняття рішень. Це завжди легше зробити, поєднуючи вміння, здібності, обізнаність групи людей.

Перевірка і затвердження рішень. Перевірити реальність рішення, яке сприймалось ззовні, або затвердити таке рішення.

Зв’язок та інформування з метою передачі рішень або необхідної інформації тим, хто має це знати.

Накопичення ідей, інформації, порад.

Координація і зв’язок між функціональними підрозділами.

Підвищення відповідальності й залученості членів команди, створення середовища, яке сприяє участі у плануванні й діяльності компанії.

Переговори і розв’язання конфліктів на різних рівнях управління.

Аналіз результатів виконання проектів з метою поліпшення інформаційної бази для їх оцінки.

 

Етапи створення команди:

- Формування.

- Період спрацьовуваності учасників.

- Період нормального функціонування (у кожного своя роль і своє місце).

- Реорганізація (через зміну обсягів і видів робіт, залучення тимчасових експертів).

 

Для ефективної діяльності команди менеджер проекту повинен:

визначити організаційну структуру команди;

розподілити функціональні обов’язки;

призначити керівників і відповідальних за окремими напрямами;

забезпечити своєчасне планування і розподіл роботи;

чітко пояснити цілі та завдання;

долати перешкоди, уникати конфліктів;

зацікавлювати, допомагати;

створювати команді привабливий імідж, підтримку керівництва.

 

Експерти вважають оптимальною – чисельність від 5 до 10 чоловік.

 

Оцінка ефективності діяльності команди здійснюється за такими показниками:

чітке розуміння цілі та спрямованість на кінцевий результат;

чіткий розподіл функцій і відповідальності;

наявність плану розвитку команди;

командна солідарність;

взаєморозуміння і безконфліктність;

відвідуваність робочих зборів та активність участі у вирішенні проблем.

 

Команда досягає успіху, якщо:

її лідер має адекватний стиль управління з погляду ефективності реалізації проекту, а також з точки зору членів команди;

хоча б один із членів команди генерує інноваційні ідеї як шлях вирішення проблем;

до складу команди входять люди з великими розумовими здібностями;

команду створюють різні індивідуальності, що дає їй можливість витримувати баланс.

Іншими словами, команда має бути творчою і гнучкою.

 

Причини невдач команд:

невідповідні розумові здібності (тому, як правило, компанії добирають людей з вищою освітою);

невідпрацьована система добору кадрів (якщо фірма хоче підвищити ефективність своєї діяльності, добирає нових людей, але при цьому не збільшує їм платню, — результату не буде).

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал