Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. Розгляд першого питання розпочніть з визначення понять «еліта» та «політична еліта»


Розгляд першого питання розпочніть з визначення понять «еліта» та «політична еліта». Розкрийте сутність основних підходів до пояснення феномена політичних еліт – ціннісного (В. Парето) та функціонального (Г. Моска, Р. Міхельс). Охарактеризуйте сучасні концепції політичних еліт та спробуйте визначити в них спільне та відмінне. Оскільки соціальне призначення політичної еліти проявляється передусім у функціях, які вона виконує в суспільстві, розкрийте зміст цих функцій. Ураховуючи те, що політична еліта не є соціально однорідним утворенням, проаналізуйте її типологію за такими ознаками, як місце в політичній системі; обсяг владних повноважень та зміст діяльності і функцій; спосіб формування. Охарактеризуйте дві основні системи відбору політичних еліт: антрепренерську (відриту) та систему гільдій (закриту). Проаналізуйте джерела формування і структуру сучасної політичної еліти в Україні.

Розглядаючи друге питання цієї теми, слід відзначити, що політичний лідер – це особа, інтеграційні, новаторські, критично зорієнтовані здібності якої спрямовані на створення і реалізацію програми розв’язання соціальних проблем і завдань суспільного розвитку. Далі рекомендується проаналізувати концепції витоків політичного лідерства, основними з яких є концепція особистих якостей, ситуативна, послідовників або конституентів, психологічна. Розглядаючи функції політичного лідера, які характеризують його соціальну роль, зверніть увагу на такі: об’єднання громадян навколо спільних цілей і цінностей; знайдення і прийняття оптимальних політичних рішень; захист мас від беззаконня, бюрократії; підтримка порядку і законності; комунікація влади і мас; мобілізація мас на реалізацію політичних цілей; легітимація суспільно-політичного устрою. Розкрийте типологію політичного лідерства М. Вебера (традиційне, харизматичне, раціонально-легальне). З’ясуйте, які критерії застосовуються для більш детального аналізу проблем типології лідерства. Доцільно використати засвоєний матеріал для характеристики політичного лідерства в сучасній Україні. Підкресліть, що світовий досвід, сучасна політична практика, зокрема практика державотворення в суверенній Україні, свідчать, що якісні перетворення життя суспільства можливі лише за наявності зрілої політичної еліти та відданих спільній справі високопрофесійних лідерів.

 

Література:9[240-260], 10[32-74]; 13[296-307]; 14[174-201]; 17[182-183, 309-311]; 16[146-159, 341-354];18[231-263]; 19[366-416]; 20[168-190]; 24[450-476].

 

ВАРІАНТ 13. виборчі системи і політичний процес

 

План

1. Сутність і типологія виборчих систем.

2. Вплив виборчих систем на інститути політичної системи.

Основні поняття:виборча система, виборче право, політичні вибори, електорат, пропорційна виборча система, мажоритарна виборча система, змішана виборча система, референдум, абсентеїзм.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал