Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Метод річного паралаксу


Лекція 8

Визначення відстаней до зір. Хімічний склад зоряної речовини. Температу­ри, світності, розміри, маси, густини зір. Взаємозв'язок між розміром, тем­пературою та абсолютною зоряною величиною

План

1.Зорі. Основні характеристики зір

2. Визначення відстаней до зір

3. Основні характеристики зір

4. Хімічний склад та еволюція Всесвіту

5.Температури, світності, розміри, маси, густини зір. Взаємозв'язок між розміром, температурою та абсолютною зоряною величиною

 

Зорі. Основні характеристики зір

Зорі — просторово відокремлені, гравітаційного зв’язані, не­прозорі для випромінювання маси речовини в інтервалі від 1029 до 1032 кг (0, 005-100 М a), у надрах яких у значних масштабах відбувалися, відбуваються або відбуватимуться термоядерні реак­ції з перетворення водню в гелій.

1. Зорі — окремий самостійний тип космічних тіл, що якісно від­різняються від інших космічних об’єктів.

2. Зорі — один із найпоширеніших (можливо, найпоширеніший) тип космічних тіл.

3. Зорі містять у собі до 90 % видимої речовини в тій частині Всес­віту, у якій ми живемо і яка доступна для досліджень.

4. Всі основні характеристики зір (розміри, світність, енергетика, час «життя» і кінцеві етапи еволюції) взаємозалежні й обумов­лені значенням маси зір.

5. Зорі майже цілком складаються з водню (70-80 %) і гелію (20-30%); частка всіх інших хімічних елементів становить від 0, 1 до 4 %.

6. У надрах зір відбуваються термоядерні реакції.

7. Існування зір обумовлено рівновагою сил тяжіння й променево­го (газового) тиску.

8. Закони фізики дозволяють обчислювати всі основні фізичні характеристики зір, спираючись на результати астрономічних спостережень.

9. Основним, найбільш продуктивним методом дослідження зір є спектральний аналіз їх випромінювання.

Визначення відстаней до зір

Метод річного паралаксу

Річним паралаксом назвемо кут, під яким зі світила видно пер­пендикулярний до променя зору радіус земної орбіти. Позначимо річний паралакс через п, астрономічну одиницю — через a.

Рис. 1

Якщо зоря М перебуває в полюсі екліптики (рис. 1) і D — її відстань до Землі, a D1 — відстань до Сонця, то ці відстані пов’язані з річним паралаксом відношеннями:

;

В астрономії використовують спеціальну одиницю відстані до зір — парсек (пк). Зоря, яка перебуває на відстані 1 пк. має пара­лакс, що дорівнює 1". Згідно з формулою (1), 1 пк = 206265 а. о. = 3 1016м.

Крім цього, використовують ще одну спеціальну одиницю відстані — світловий рік. Він дорівнює відстані, яку світло долає протягом року, і становить 0, 307 пк, або 9, 46 1015м. Найближча до Сонячної системи зоря — червоний карлик 12-ї зоряної вели­чини Про оксима Центавра — має паралакс 0, 762", тобто відстань до неї становить 1, 3 пк (або 4, 3 світового року).


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал