Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Малі соціальні групи їх типологія. Референтна група.


На основі близькості соціальних статусів, що встановлюють потенційну можливість участі індивідів у відповідних видах діяльності, формуються складніші структурні елементи суспільства − соціальні групи.Соціальнагрупа− відносно стійка, історично сформована сукупність людей, об'єднаних на основі загальних соціально значущих ознак. Мала соціальна група− нечисленна за складом соціальна група, учасники якої об'єднані спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому стійкому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення як емоційних стосунків, так і особливих групових цінностей і норм поведінки. Родовою ознакою малої групи є наявність безпосередньо тривалих особистих контактів (спілкування, взаємодія), властивих, наприклад, сім'ї, виробничій бригаді, шкільному класові, колективу космічної, арктичної станцій, спортивній команді, релігійній секті, групі друзів тощо. Мінімальний розмір малих груп − дві особи, максимальний − кілька десятків. Малі групи.

Мала група характеризує найближче соціальне оточення людини.

Наприклад: спортивна команда, шкільний клас, нуклеарна сім`я, молодіжна тусовка, виробнича бригада. Малу групу називають ще первинної, контактної.

Ознаки малої групи:

1. Обмежене число членів групи.

2. Стабільність складу (тримається на індивідуальної неповторності й незамінності учасників).

3. Внутрішня структура (система неформальних ролей і статусів, механізм соціального контролю, санкції, норми і правила поведінки).

4. Число зв`язків збільшується в геометричній прогресії, якщо кількість членів зростає в арифметичній.

5. Чим менше за розмірами група, тим інтенсивніше в ній взаємодія (у великих групах відносини втрачають особовий характер, формалізуються і перестають задовольняти членів групи).

6. Розміри групи залежать від характеру діяльності групи.

7. Належність до групи побуждается надією знайти в ній задоволення особистих запитів.

8. Взаємодія в групі лише тоді стійке, коли воно супроводжується взаємним підкріпленням беруть участь у ньому людей..Малі групи можуть бути двох видів: офіційні (формальні) і неофіційні (неформальні).

Офіційні (формальні) малі групи.

РЕФЕРЕНТНА група – це соціальна група, на яку індивід орієнтує своє поведінку. Термін введений в оборот амер. соціопсихологом Г.Хайменом. У якості референтної риси можуть виступати різні соціальні спільності — від родини до класу. Як правило, референтна група стає для індивіда група, до якої він належить зараз, належав у минулому чи хотів би належати в майбутньому. Вибираючи собі референтну групу, індивід враховує такі її характеристики, як спосіб життя, престиж, дохід та ін.

Усі референтні групи поділяються на два типи:

(1) “компаративна” референтна група , тобто група, що представляє собою стандарт, за допомогою якого індивід оцінює себе й ін. Поняття компаративної “референтної групи” лягло в основу концепції “відносної депривації”, висунутої амер. соціопсихологом С. Стауффером;

(2) “нормативна” референтна група відіграє регулятивну роль стосовно поводження індивіда. Теорія “нормативної” референтної групи одержала розвиток у роботах А. Стросса і Т. Шибутани, що визначають Р. м. як будь-який колектив, реальний чи уявлюваний, оцінюваний чи високо низько, з до-рим індивід співвідносить своє поводження і майбутнє. Таке розуміння Р. м. має чимало загального з поняттям “узагальнений інший”, що знайшло широке застосування в роботах амер. соціопсихолога Дж. Міда. Відповідно до його теорії, прагнучи знайти внутр. єдність, інтегрувати в єдине ціле своє мозаїчне “я”, людина співвідносить себе з опред. соціальною групою

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал