Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Промислова безпека у виробничому приміщенні


 

До категорії заходів забезпечення промислової безпеки слід віднести такі:

- заходи щодо нормалізації факторів виробничої санітарії;

- заходи забезпечення електробезпеки;

– організаційні рішення.

Згідно матеріалу, що отримано на підставі аналізу карт умов праці та визначення домінуючого чинника необхідно навести розрахунок методу захисту від нього.

Для виробничих приміщень визначають основні джерела виділення надмірного тепла та сумарне тепловиділення. Вибирають засіб вилучення надмірного тепла, обґрунтовують необхідність кондиціонування повітря, здійснюють вибір необхідного обладнання (наводять повну технічну характеристику). Необхідно також вибрати схему циркуляції повітря (через підпільний простір, або простір над підвісною стелею).

Під час проектування штучного освітлення в приміщеннях необхідно керуватися вимогами НПАОП 0.00-1.28-10, ДБН В.2.5-28-2006. Під час встановлення нормативної освітленості (на робочих місцях, в проходах, аварійної), вибирають систему освітлення, тип освітлювачів і ламп, визначають їхню кількість та розміщення.

У випадку перевищення рівнів звукового тиску в приміщенні, порівняно з нормативним, передбачають заходи з поліпшення шумового режиму: екранування приладів, облицювання стелі та стін звукопоглинальним матеріалом (навести технічну характеристику).

Організація та конструкція робочого місця має забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця та розташування ергономічними вимогам ГОСТ 12.2.032-78 та ДСанПиН 3.3.2-007-98. Тому необхідно навести цю відповідність та схему розміщення робочих місць у приміщенні.

Необхідно визначити належність виконуваних робіт до однієї з трьох груп трудової діяльності: група А – діяльність, яка характеризується виконанням одноманітних, ритмічних, легких у виконанні операцій, що не вимагають значної розумової напруги; група Б – діяльність, пов'язана зі здійсненням повторюваних логічних операцій; група В – творчі види діяльності, що вимагають прийняття у процесі роботи рішень за відсутністю заздалегідь відомого алгоритму. На підставі цього встановити раціональний режим праці та відпочинку, додаткові перерви (див. ДСан ПиН 3.3.2-007-98). Також можливо визначити рівень навантаження за робочу зміну: кількість знаків за робочу зміну (у тисячах) або тривалість роботи за зміну (годин).

Длязахисту людей від ураження електричним струмом слід проаналізувати наявність блокувальних пристроїв, електричного розподілу мереж, занулення, подвійної ізоляції та засобів захисного вимкнення (див. ГОСТ 12.1. 019-79, НПАОП 40.1-1.32-01).

Вибір захисних пристроїв потрібно обґрунтувати з посиланням на нормативні документи, за встановленою потужністю споживачів вибрати тип і кількість силових кабелів, встановити місце розташування живлячого щита, вибрати пускорегулюючу та захисну апаратуру. Особливу увагу необхідно приділити забезпеченню швидкого вимикання пристроїв в разі аварії або нещасного випадку.Якщо необхідно, слід вказати причини виникнення статичної електрики у виробничому приміщенні, величину його потенціалу, розробити заходи щодо попередження утворення статичних зарядів, їх нейтралізації та зняття (див. ГОСТ 12.4.124-83).

Заходи щодо організації робочого місця та режиму роботи мають приводити психофізіологічні шкідливі чинники до норм. Навести питання професійної підготовки працівників (професійний відбір, навчання, тренування) та методів навчання з питань охорони праці.

Нижче наведена орієнтовна тематика інженерних розрахунків:

1. Розрахунок робочого або захисного заземлення.

2. Розрахунок струму ураження під час дотику людини до зажимів трансформатора або силової мережі, яка живить спроектований пристрій.

3. Розрахунок природного освітлення робочого місця

4. Розрахунок загального штучного освітлення робочого місця.

5. Розрахунок звукопоглинання виробничого приміщення (лабораторії).

6. Розрахунок звукоізоляції виробничого приміщення (лабораторії).

7. Розрахунок загальнообмінної механічної вентиляції для вилучення з приміщення надмірного тепла та підтримання постійної температури.

8. Розрахунок кондиціонування повітря приміщення.

9. Розрахунок захисту виробничого будинку від блискавки.

Під час виконання цих або інших розрахунків за вказівкою консультанта проекту необхідно використати дані, зібрані у період проходження практики, що містяться в довідковій або науково-технічній літературі, а також керуватися відповідними стандартами. Деякими даними, що будуть відсутні в довідковій літературі, можна задаватися з наступним технічним обґрунтуванням. У додатках А, Б та В наведені додаткові матеріали та рекомендації до виконання інженерних розрахунків. Наприкінці даних методичних вказівок наведено список рекомендованої літератури.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал