Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні властивості стилів та їхні значення


Лабораторна робота № 6

Тема: «HTML. Таблиці стилей та елементи форми.»

Мета: Вміти створювати сторінки з кнопками, списками, полями введення тощо, оформляти сторінки, використовуя таблиці стилів.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Форми

Тег для опису форми.

< FORM ACTION=” url обробника даних”

METHOD ={Get|Post} <! -- спосіб передачі даних по посиланню абоза значенням

ENCTYPE ={application/x-www-form-urlencoded або text/plain} -тип кодуваннядля обробки програмою або для передачі по електронній пошті

[TARGET=значение]>

елементи форми

< /FORM>

 

Поле введення: тексту, паролю, вибір файлу, прихований текст:

< INPUT TYPE={Text | Password | File | Hidden }

NAME= ім’я елемента

VALUE= текст за замовчуванням

SIZE= кількість видимих символів рядка

MAXLENGTH= максимальна кількість символів рядка >

Кнопки: посилання даних, кнопки-картинки, відміни:

< INPUT TYPE={Submit | Image | Reset}

VALUE=назва на кнопці >

Список варіантів:

< INPUT TYPE = checkbox NAME=значення1 [CHECKED]>

< INPUT TYPE = checkbox NAME= значення2 >

………………..

< INPUT TYPE = checkbox NAME= значенняN>

Список перемикачів:

< INPUT TYPE = radio NAME= значення1 [CHECKED]>

< INPUT TYPE = radio NAME= значення2>

………………..

< INPUT TYPE = radio NAME= значенняN>

Список, що випадає:

< SELECT NAME= ім’я списку

SIZE= висота видимої частини списку (у рядках)

MULTIPLE (без значень) > -вибір декількох пунктів

< OPTION VALUEпередаваєме значення»

SELECTED (без значень) > зазамовчуванням

……………

< OPTION параметри N>

< / SELECT >

Текстове поле:

< TEXTAREA NAME= ім’я

ROWS= висота (у рядках)

COLS = довжина (у символах)>

Текст < / TEXTAREA >.

 

Таблиці стилів

Впроваджена таблиця:

< STYLE TYPE=" text/css" >

{Список тегів|.клас} {властивість1: значення1;

властивість2: значення2; властивість3: значення3;... < / STYLE >

Загальні властивості стилів та їхні значення

Властивість Значення Пояснення
Border-color red, green, #ffcc55 Колір рамки
Border-style none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset Стиль рамки
Border-width 2mm, 3mm Товщина рамки
Font-family Arial, «Times New Roman», Serif пріоритетний список шрифтів
ІFont-size 12pt, 16pt Розмір шрифту
Font-style normal, oblique, italic Стиль шрифту
Font-weight normal, bold, bolder Товщина шрифту
Word-spacing число у mm Відстань між словами
Letter-spacing число у mm Відстань між символами
Line-height число у mm Відстань між рядками
Background-attachment Fixed, scroll Тло фіксоване, прокручується
Background-color red, green, #ffcc55 Колір тла
Background-image URL(" aдрeca графічного файлу для тла")
Color red, green, #ffcc55 Колір елемента
Text-align Left, right, center, justify Вирівнювання тексту
Text-decorate none, underline, overline, line-through, blink Оформлення тексту  
Text-indent Число Абзацний відступ
Vertical-allign top, super, middle, sub, bottom Вертикальне вирівнювання
Margin або Margin-top Margin-right Margin-bottom Margin-left Число1 число2 число3 число4 Відступи зверху, справа, знизу, зліва
Padding або Padding-top Padding-right Padding-bottom Padding-left Число1 число2 число3 число4 Величина вільного простору між стороною рамки і елементом у рамці
Height Число Висота елемента
Width Число Ширина елемента
Float none, left, right Обтікання об'єкта текстом
List-style-image URL(" адpeca графічного маркера списку")
List-style-type disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none Вигляд маркера списку (диск, круг, квадрат, арабські цифри, малі чи великі римські тощо)
List-style-position inside, outside Позиція маркера

Зв’язана таблиця стилів:

Таблицею є самостійний файл. css, а у html -файлі створюється запис у тегу < HEAD>:

< LINK HREF =" адреса таблиці стилів (наприклад, styles.css)"

TYPE = " text/css" REL = " stylesheet" TITLE = " URL таблиці стилів" >


ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Скористайтеся існуючим сайтом, створеним у Лабораторній роботі №5. Додайте до нього ще одну сторінку Анкета.

2. Створіть сторінку anketa.html. Ведений текст на сторінці не форматуйте, тільки зробіть заголовок №1 та курсив де потрібно (рис 1).

3. Для введення Імені додайте Поле введення з текстом-підказкою у рядку ФИО.

4. Додайте Поле для введення особистого паролю, який буде складатися з 5 символів.

5. Розташуйте Список перемикачів з 2 елементів для опису статі.

6. Для ознаки діяльності створіть Список варіантів з 5 елементів, розташованих по різному. З обраним за умовчанням елементом Студент..

7. Створіть Відкриваючий список з 5 елементів (наприклад, науково-пізнавальна, фантастика, фентезі, пригоди, історичні), 3 елемента з яких є видимими. Останній елемент (історичні) оберіть за умовчанням. Передбачити багатоваріантний вибір.

8. Розташуйте Текстове поле з 5 рядків та 40 символів вздовж, із вспливаючою підказкою Смелее!.

9. У кінці сторінки додайте дві кнопки. Першу Кнопку відміни з підписом Отмена, другу Кнопку Подачи з підписом Готово.

10. Додайте гіперпосилання на якусь адресу.

Рис 1.

11. Відформатуйте цю сторінку, застосувавши внутрішню таблицю стилів, яка зробить курсив на всій сторінці – бузкового кольору, заголовки №1 зробить шрифтом Arial, розміром 12pt, червоного кольору.

12. Додайте вбудований стиль у тег курсиву для визначення статі, як напівжирний.

13. Для всього сайту зробіть зовнішню таблицю стилів з іменем mystyle.css, яка для всього коду встановить колір тіла – сірий, шрифти обиратиме Times New Roman або Ser if, колір символів – бордовий, відступи тексту верхнє та нижнє було по 20, ліве та праве – по 10, також передбачити, щоб колір гіперпосилання до використання та після був відповідно червоним та зеленим.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Для чого використовуються форми?

2. З допомогою яких тегів створюються форми?

3. Чим відрізняються ведення різних варіантів Кнопки?

4. Як ввести пароль?

5. У чому різниця між описом елементів списку перемикачів та списку варіантів?

6. У списку, що розгортається, як обрати декілька варіантів?

7. Як у списках встановити значення за умовчанням?

8. Яке призначення таблиці стилів?

9. Які є способи взаємодії таблиці стилів і html- файлу?

10. З чого складається таблиця стилів?

11. Які одиниці вимірювання застосовують у мові CSS?

12. Для чого групують властивості?

13. Що таке успадковування властивостей?

14. Яке призначення тегу DIV?

15. Яке призначення тегу SPAN?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал