Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


шi кесте

 

шамалар бір бірімен байланысты; біреуі белгілі болса 10.1 кесте бойынша қалғандарын табуға болады.

Есептеудің 2-ші жағдайын ( , яғни ) талдаймыз. Мұндай жағдайда бетон классы В30-дан аспайтын класстары А-I, A-II, A-III, кернелмейтін арматурадан жасалған элементтерді 1-ші жағдай формулалары бойынша, оларға шамасын ауыстырып қойып, есептеуге болады.

Жалғызданған арматуралы тікбұрышты қиманы есептеген кезде үш түрлі есептер кездесуі мүмкін.

Есептің 1-ші түрі (қиманың көтергіш қабілетін тексеру немесе анықтау).

Бұл кезде (10.4) формуладан бетонның сығылған аймағының биіктігі «х» шамасы анықталады , сонан соң ол (10.1) немесе (10.2) формулаға ауыстырып қойылады.

Есептің 2-ші түрі (созылған арматураның As қимасы ауданын анықтау) (9.8) теңдеуден еселеуіші анықталады сонан соң 9.3 кесте бойынша мен анықталады, шарты тексеріледі. Соңында (9.11) теңдеуден созылған арматурасының қима ауданы табылыды

Есептің 3-ші түрі (элементтің көлденең қимасы өлшемдерін және арматураның көлденең қимасы ауданын АS іріктеп алу)

Алдын ала шамалап элемент қимасының ені b және бетонның сығылған аймағының салыстырма биіктігінің оптималды шамасы бегіленеді. Қабылданған бойынша 10.1 кестеден еселеуіші анықталады.

(9.10) формуладан қиманың жұмыстық биіктігі табылады

сонан соң қиманың толық биіктігі табылады h=h0+a, ол арқылы қиманың унификацияланған өлшемі белгіленеді. Арматураның қима ауданы As есептің 2-ші түріндегі сияқты, мына формула бойынша анықталады

Негізгі әдебиет: 1, 6 [52-58].

Бақылау сұрақтары:

1. Қиманың беріктігін есептеу үшін 3 теңдіктерді сипаттаңыз.

2. Бетонның сығылған аймағының кернеулер эпюрасын сипаттаңыз.

3. Есептеудің 1-ші жағдайын талдаңыз.

4. Іс жүзінде есептеуді жеңілдету үшін қандай өзгерістер енгізіледі?

5. Есептеудің 2-ші жағдайын талдаңыз.

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. (ст. 177 УК РФ) | дәріс. Қос арматуралы тік бұрыш пішінді элементтер

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал