Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАВДАННЯ 1


Табулювання функції і пошук даних.

Протабулювати функцію y=f i+1(x) на проміжку [ 0; і ] з кроком h=0.1i, де i –й номер студента за списком. Результати обчислень вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел х, у. Виконати завдання пошуку даних. Якщо Шуканих даних немає, вивести про це повідомлення. Побудувати блок-схему

 

Функції приведені у таблиці 1. Номер варіанта завдання 1 відповідає номеру студента за списком +1. Наприклад, студент за списком в журналі має 5 номер- відповідно виконує 6 пункт завдання 1.Протабулює функцію y=f i+1(x) 6 варіанта на проміжку [ 0; 6 ] з кроком h=0.6 (0.1*6)

1. Обчислити добуток та кількість усіх значень функції у, для яких виконуються нерівності y< -3 або y> 0, 4.

2. Обчислити добуток усіх від'ємних значень функції у та визна­чити кількість додатних.

3. Обчислити добуток значень аргумента (х), для яких досягаються мінімальне та максимальне значенння функції у.

4. Скільки було від'ємних значень? Визначити максимальне значення.

5. Визначити суму додатних значень функції та кількість від'ємних.

6. Скільки від'ємних та додатних значень має функція у

7. Обчислити суму та кількість додатних значень функції у.

8. Обчислити суму квадратів усіх додатних значень функцій у. Визначити, для якого х функція набуває мінімального значення.

9. Обчислити модуль різниці максимального та першого значень у.

10. Обчислити суму усіх значень функції у, для яких виконуються не­рівності у< 1, 2 або у> 4. Визначити максимальне значення функції.

11. Обчислити добуток додатних значень та кількість від'ємних.

12. Обчислити добуток від'ємних значень функції у. У якій точці (х) функція набуває максимального значення.

13. Обчислити добуток усіх значень функції у, для яких справд­жується нерівність l< у < 3, l. Визначити, для якого х функція набуває мінімального значення.

14. Обчислити кількість та добуток усіх від'ємних значень у.

15. Обчислити суму квадратів та добуток усіх значень функції у, для яких справджується нерівність -2, 41< y< 5.

16. Обчислити модуль добутку максимального та мінімального значень.

17. Обчислити середнє арифметичне всіх від'ємних значень функції.

18. Обчислити суму кубів всіх додатних значень та їхню кількість.

19. Знайти середнє арифметичне тих значень функції у, для яких виконуються нерівності у< 0 або у> 1.

20. Знайти мінімальне значення функції, а також визначити зна­чення аргумента, для якого воно досягається.

21. Обчислити суму та кількість тих значень функції у, для яких виконується нерівність 0< у< 1.

22. Обчислити кількість та добуток тих значень функції у, для яких виконуються нерівності 1, 3< у < 5.

23. Яких значень функції більше: додатних чи від'ємних?

24. Обчислити суми першого та останнього значень функції. Визначити кількість усіх значень

25. Обчислити суму та добуток всіх значень функції, для яких виконується нерівність у< -3, 2 або у0.

 

 

Таблиця № 1

I(номер за списком) Функція y
9, 2cos2x - |sinx / l, l |
12, 4sin|x / 2, 1 - 8, 3cosl, 2x
  cosx / 2, 7| 4- 9, lsin(l, 2x + 1)
  sinx / 3, 12 4- cosx2| - 8, 3sin3x
cos2x| / 1, 12 - cos(3x - 2) + 6, 15
sinxcos2 x sin (x + 1, 4) / 0, 85 + 7, 14
|sin(2x - 1, 5) 4- 3sin4x + 2, 38
cosx2sin(2x - 1) + 4, 29
cos(x2 + 1) - |sin2x - 5, 76|
sinax - cosx3sin(x2 - 4, 2) + 4, 27
  sinl2xcos|2x| / 3| + 4, 21
cosx3 / 2, 1 + cosx2 / 1, 1 - 8, 3sin(3x + 1)
sinx2cosx3- sinx + 5, 2
2sinxsin(2x - l, 5)cos(2x4- 1, 5)- 6
|cosx2 - 0, 5l|sin(3* - 4) - 4, 44
cos2, lxsinx| / 0, 15 - 5, 8
cos2x3 + 2sin(* / 1, 2 - 3, 4)| + 10, 51cos3x
|sin(x 2 / 1, 5 - 2)| + ll, 73cos(l, 6x - 1)
13, 4cos|4sin(x2 - 2, 25)
cos(x2 - 3, 8)| / 4, 5 - 9, 7sin(x - 3, 1)
13, 4sin(-l, 26x)cos|x / 7, 5|
2sin|2x|cos2x - ll, 6sin(x / 0, 4 - 1)
sin|x| /0, 1 + 9, 4sin(3x - 2, 5)
10, 8cos (x 2 / l, 13)sin(x + 1, 4)
ll, 2cos(2x - 1) + |sinl, 5*| /1, 7