Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мал. 6.2. Назване число більше за загадане.


 

Основні зміни в програмі знаходяться в блоці, який починається з рядка Саsе Is > SесretNumber. Програма перевіряє, що введене число більше SecretNumber. Якщо ця умова не виконується, наступний логічний крок - переконатися в тому, що введене число менше SecretNumber.

Перевірка умови " менше"

Для перевірки умови " менше" використовується символ <:

 

if x < 3 Then

MsgBox " x менше 3"

End If

 

Цей оператор доповнює оператор " більший". Досить часто вони використовуються разом і перевіряють, що величина належить деякому діапазону. Далі ми продовжимо працювати з попереднім прикладом. Відкрийте проект і виконаєте наступні дії:

1. Відкрийте вікно програми, двічі клацнувши на формі frmMain.

2. Відредагуйте процедуру події Click кнопки cmdGuess і приведіть її до наступного виду:

 

Private Sub cmdGuess_Click()

Dim guess As Integer

Dim msg As String

Dim cap As String

 

' Створити повідомлення

msg = " Введіть число від 1 до 10"

' Отримати число від користувача

guess = CInt(InputBox(msg))

 

' Число вгадане вірно?

Select Case guess

 

Case Is = SecretNumber

' Так! Користувач вгадав!

msg = " Ви вгадали"!

cap = " Вірно"!

' Вивести повідомлення

MsgBox msg, vbExclamation, cap

' Закінчити гру

End

Case Is > SecretNumber

' Ні. Наступна спроба..

msg = " Невірно. Загадане число менше".

cap = " Спробуйте знову"!

MsgBox msg, vbInformation, cap

Case Is < SecretNumber

' Ні. Наступна спроба..

msg = " Невірно. Загадане число більше".

cap = " Спробуйте знову"!

MsgBox msg, vbInformation, cap

End Select

End Sub

 

3. Збережете і Запустіть проект.

Спробуйте вгадати число. Якщо введене вами число буде менше за загадане, програма повідомить вас про це (мал. 6.3).

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал