Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Персональний комп'ютер


Комп'ютер (від лат. «computо» — рахувати, обчислювати) призначений для зберігання, опрацювання, збирання та передавання інформації.

Комп'ютер — це електронний пристрій, призначений для здійснення заданої, чітко визначеної послідовності дій з обробки інформації.

Для роботи з інформацією потрібним є певний набір технічних пристроїв і програмного забезпечення, які керуватимуть роботою цих пристроїв.

Термін «hardware» — позначає всі частини і пристрої, з яких складається комп'ютер, тобто «апаратну частину».

Апаратна частина комп'ютера — це набір пристроїв, з яких він складається.

В останні десятиріччя відбулися неймовірні зміни як із самими комп'ютерами, так і з програмним забезпеченням. Виникла назва — персональний комп'ютер (скорочено ПК, або англ. РС — від «Personal Computer»). Перший ПК було випущено в 1975 році американською фірмою МІТS (від англ. «Місro Instrumentation and Telemetry System»). Він називався Альтаїр-8800, мав ЦП Intel-8800, створений фірмою Intel, і обсяг пам'яті 256 байтів.

В усій різноманітності сучасних ПК можна виділити два основних сімейства, які відрізняються своєю архітектурою.

Архітектура — це склад і взаємне поєднання пристроїв апаратної частини комп'ютера.

Сімейство — це комп'ютери, що мають однакову чи подібну архітектуру.

Перше сімейство — це комп'ютери, з визначеною побудовою апаратної частини (архітектурою), схожою на комп'ютери фірми IBM. Оскільки перші комп'ютери такого типу випускалися фірмою ІВМ, комп'ютери цього сімейства називаються ІВМ-сумісними (або ІВМ РС-сумісними).

Логотип фірми IBM

Друге сімейство — це комп'ютери з архітектурою фірми Епл Макінтош (англ. «Apple Macintosh»).

Логотип фірми Apple Macintosh

Сьогодні понад 80% комп'ютерів на світовому ринку становлять ІВМ-сумісні комп'ютери.

 

Принцип фон Неймана
У 1945 р. до роботи над розробкою комр'ютерів був залучений знаменитий математик Джон фон Нейман. Він підготував доповідь, яка була розіслана багатьом вченим і одержала широку популярність, оскільки в ній фон Нейман ясно і просто сформулював загальні принципи функціонування універсальних обчислювальних пристроїв, тобто комп'ютерів.

Перший комп'ютер, у якому були втілені принципи фон Неймана, був побудований у 1949 р. англійським, дослідником Морісом Уілксом. З того часу комп'ютери стали набагато більш потужнішими, але переважна більшість з них зроблено відповідно до тих принципів, що виклав у своїй доповіді в 1945 р. Джон фон Нейман.

· Арифметично – логічний пристрій – виконує арифметичні та логічні операції.

· Керуючий пристрій – організовує процес виконання програм.

· Зовнішні пристрої - пристрої для введення та виведення інформації.

· Пам’ять – для збереження програм та даних.

На даний час арифметично – логічний пристрій та керуючий пристрій об’єднано в один, який називається ПРОЦЕСОР.

Отже, ЦП здійснює обробку інформації, а пам'ять її зберігає.

Інформація, що зберігається в пам'яті, складається з даних та способів їх обробки.

Спосіб обробки даних — це послідовність дій (команд), які має здійснити ЦП для отримання того чи іншого результату з початкових даних.

Щоб здійснювати обмін інформацією між людиною та комп'ютером, загальну схему комп'ютера було доповнено так званими периферійними пристроями. Частина цих пристроїв використовується для введення інформації в комп'ютер. Це — пристрої введення інформації. Друга частина служить для виведення обробленої комп'ютером інформації. Ці пристрої називаються пристроями виведення інформації.

Периферійні пристрої — це пристрої, призначені для обміну інформацією між людиною та комп'ютером з метою розв'язання конкретної задачі.

Пристрої введення — це пристрої, призначені для введення інформації в комп'ютер з метою її подальшої обробки.

Пристрої виведення — це пристрої, призначені для виведення обробленої комп'ютером інформації з метою її подальшого використання.

Стандартний пристрій введення інформації в комп'ютер -це клавіатура, а виведення — монітор.

Революційність ідеї Дме. фон Неймана полягала в тому, що в пам'яті могли зберігатися не тільки дані, а й команди для їх обробки.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал