Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники кредитування позичальника


Показники кредитування розраховуються банком для визначення можливості отримання кредиту позичальником, його спроможності своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму кредиту та відсотків за ним.

Ціль розрахунку показників кредитування позичальника – визначення ступеня покриття ризику неповернення наданої суми кредиту та нарахованих відсотків за користування ним, аналізу майна, майнових права та іншого забезпечення, яке пропонуються підприємством.

 

4.1. Показник грошового потоку (К) характеризує співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника (у тому числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди.

(12)

де: Нсм - середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів);

Ск - сума кредиту та відсотки за ним;

n – кількість місяців дії кредитної угоди;

Зм - щомісячні умовно-постійні зобов'язання позичальника (адміністративно-господарські витрати тощо);

Зі - податкові платежі та сума інших зобов'язань перед кредиторами, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім сум зобов'язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди (за даними останнього балансу).

Оптимальне теоретичне значення показника К не менше ніж 1, 5. Ми отримали виключно добрий показник грошового потоку, який більше оптимального значення 1, 5.

4.2. Коефіцієнт забезпечення кредиту (Кзк) характеризує рівень забезпечення кредиту майном, цінними паперами, майновими правами, гарантіями.

(13)

де: Ов - оціночна вартість забезпечення кредиту.

Примітка. Коефіцієнт забезпечення кредиту (Кзк)не має прямого відношення до аналізу фінансового стану підприємства, але його необхідно враховувати при здійсненні класифікації підприємств - позичальників з метою подальшого формування резерву під кредитні ризики.

Ми отримали виключно задовільний коефіцієнт забезпечення кредиту, який дорівнює 1, 2 й є задовільним.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал