Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нормальна анатомія

Крок 1 Стоматологія

В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два

кифоза. Это объясняется развитием способности к:

A *Прямохождению

B Плаванию

C Ползанию

D Сидению

E Лежанию

У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?

A * Верхний сагиттальный

B Верхний каменистый

C Нижний каменистый

D Нижний сагиттальный

E Сигмовидный

Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з

артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

A *a. brachialis

B a. radialis

C a. axillaris

D a. subscapularis

E a. profunda brachii

У хворої, 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування

виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок?

A * тіло, дно шлунку, пілорічна та кардіальна частини

B дно шлунка, велика та мала кривизна, кардіальна частина

C передня та задня стінки, пілорична частина, кардіальна частина

D дно, склепіння шлунку, пілорична частина, привратнікова частина, кардіальна частина

E тіло, дно, велика та мала кривизна шлунку

Чоловік звернувся до хірурга з варікозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен

розташовані на задній поверхні кожи гомілки, на задній та передній поверхні кожи стегна.

Які поверхневі вени здійснюють відток від нижньої кінцівки?

A * велика та мала підшкіряні вени

B мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

C підколінна, поверхнева підшкіряна вена

D стегнова вена, велика та мала підшкіряні вени

E задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку. Які

коркові центри кінцевого мозку постраждали?

A * uncus

B operculum frontale

C gyrus temporalis superior

D gurus postcentralis

E sul. calcarinus

После перенесенного энцефалита у больного имеются остаточные явления в виде

поражения лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом будет

выражено

A * Мимических мышц

B Жевательных мышц

C Подкожной мышцы шеи

D Средних мышц шеи

E Глубоких мышц шеи

При осмотре полости рта справа от уздечки языка увеличен подъязычный сосочек.

Определите выделительная функция каких желез будет нарушена?

A * Поднижнечелюстной и подъязычной

B Околоушной и щитовидной

C Щитовидной и околощитовидной

D Подъязычной и околоушной

E Околоушной и поднижнечелюстной

У больного резаная рана лица в области жевательной мышцы. Проток какой железы

может быть поврежден?

A * Околоушной

B Большой подъязычной

C Поднижнечелюстной

D Малых подъязычных

E --

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв верхніх

та нижніх різців. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A *Прямий прикус

B Ортогнатія

C Біпрогнатія

D Закритий прикус

E Прогенія

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик

називається:

A *Параконус.

B Метакоус

C Мезоконус

D Гіпоконус

E Протоконус

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей

горик називається:

A *Гіпоконус.

B Метаконус.

C Параконус.

D Мезоконус.

E Протоконус.

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність тригону

на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

A *Пара-, мета- і протоконуса.

B Гіпо-, пара- і метаконуса.

C Прото-, пара- і гіпоконуса.

D Мета-, пара- і гіпоконуса

E Пара-, мета- і гіпоконуса.

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * L III -L IV

B L II -L III

C L I –L II

D Th XII - L I

E L V - S I

У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

A * Передміхурова залоза.

B Сімяний міхурець.

C Придаток яєчка.

D Яєчко.

E Цибулино-сечівникова залоза.

Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?

A * Передміхурова залоза.

B Яєчко.

C Сім’яні міхурці.

D Придаток яєчка.

E Сечовий міхур.

У пацієнта аспермія. Який орган не працює?

A * Яєчко.

B Сімяні міхурці.

C Придаток яєчка..

D Простата.

E Передміхурова залоза.

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої

судини виникло порушення кровообігу?

A * Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

B Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

C Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

D Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

E Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії.

Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору

нижньої щелепи?

A * Нижня альвеолярна артерія.

B Щічна артерія.

C Язикова артерія.

D Криловидні гілки.

E Середня оболонна артерія.

Є потреба катетеризації сечового міхура. В якій частині уретри або структурі може

виникати опір катетеру?

A * Перетинчастій.

B Простатичній.

C Губчастій.

D Зовнішньому отворі сечівника.

E Внутрішньому отворі сечівника.

При трепанації соскоподібного відростка скроневої кістки з приводу гнійного отиту для

хірурга стоматолога існує можливість пошкодження каналу лицeвого нерва та кровотечі.

Яка артеря проходить разом з лицeвим нервом в каналі?

A *a. stylomastoidea

B a. facialis

C a. auricularis posterior

D a. meningea media

E a. occipitalis

Хірург-стоматолог у жінки 24 років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи.

Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в

печеристій пазусі та тим самим уникнути смертельної кровотечі. Яка це артерія?

A *a. carotis interna

B a. carotis externa

C a. ophthalmica

D a. supraorbitalis

E a. infraraorbitalis

Вивчаючи жувальні м’язи, студент зрозумів, що не піднімає нижню щелепу тільки:

A *Зовнішній крилоподібний м’яз

B Внутрішній крилоподібний м’яз

C Жувальний м’яз

D Передні пучки скроневого м’яза

E Середні пучки скроневого м’яза

У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення

верхньої губи (“заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

A *Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

B Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

C Незрощення другої зябрової дуги

D Незрощення третьої зябрової дуги

E Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство

вкусовой чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва оно

вызвано?

A * Барабанной струны

B Барабанного

C Малого каменистого

D Язычного

E Языкоглоточного

При осмотре больного А. невропатолог отмечает асимметрию лица: сглаженность

складок кожи лба, глаз полностью не закрывается, на одной стороне глазная щель шире,

рот перекошен. Какой нерв поражен?

A * Лицевой

B Глазной

C Верхнечелюстной

D Нижнечелюстной

E Добавочный

В результате травмы языка возникло укротимое кровотечение. В каком

топографо-анатомическом образовании можно перевязать артерию для остановки

кровотечения?

A * Треугольнике Пирогова

B Лопаточно-ключичном треугольнике

C Сонном треугольнике

D Лопаточно-трапециевидном треугольнике

E Лопаточно-трахеальном треугольнике

У хворого відкритий рот, він не може закрити рота і членороздільно говорити. Яке

ураження у хворого?

A * Вивих нижньої щелепи.

B Параліч жувальних м’язів.

C Ураження рухового центру мови.

D Перелом нижньоїщелепи.

E Стрес.

Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові. Порушення функції

якого основного м’язів може це визвати?

A *Musculus triceps brachii

B Musculus infraspinatus

C Musculus levator scapule

D Musculus teres major

E Musculus subscapularis

У травмованого субдуральна гематома у висковій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

A * Середня оболонна артерія.

B Середня мозкова артерія.

C Задня сполучна артерія.

D Передня оболонна артерія.

E Передня мозкова артерія.

Хворому на злоякісну пухлину язика хірург перев’язує а. Lingualis в ділянці трикутника

Пірогова, він особливу увагу звертає на:

A *n. hypoglossus

B n. lingualis

C n. sublingualis

D n. glossopharynseus

E Ansa cervicalis

У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при

смоктанні починала поперхатись. При обстеженні виявлена розщілина твердого

піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з

верхньощелепним відростком І-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась

розщілена? Між:

A *Os incisivum et processus palatinus maxillae

B Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae

C Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum

D Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum

E В ділянці canalis incisivus

До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на синець і припухлість під оком. При

обстеженні виявлено, що у хворої під підоочноямковою анестезією кілька днів тому

вирвали перший малий кутній зуб, а через кілька днів з’явилась гематома в ділянці

foramen intraorbitale. Гілка якої артерії була травмована?

A *Верхньощелепної

B Лицевої

C Поверхневої скроневої

D Верхньої губної

E Жувальної

Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не

рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений м’яз:

A *Скроневий

B Жувальний

C Бічний крилоподібний

D Присередній крилоподібний

E Двочеревцевий

Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки під язиком справа. Лікар

встановив, що ущімлена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через

fissura:

A *Petrotympanica

B Tympanomastoidea

C Petrosguamosa

D Sphenopetrosa

E Petroocipitalis

З травмою в ділянці шиї до відділення хірургічної стоматології потрапив хворий чоловік з

розривом arcus venosus juguli, яка знаходиться в spatium:

A *Interaponeuroticum suprasternale

B Interscalenum

C Antescalenum

D Retropharyngeale

E Previscerale

Для уточнення діагнозу у хворого 15 років потрібно зробити сіалографію привушної

залози. Де знаходиться отвір, через який буде введена рентген контрастна маса:

A *На щоці в ділянці напроти ІІ-го верхнього великого кутнього зуба

B На щоці в ділянці напроти ІІ-го нижнього великого кутнього зуба

C На щоці в ділянці напроти верхнього ІІ-го малого кутнього зуба

D На caruncula sublingualis

E На plica sublingualis

Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками

(годинник, колокол, музика). Яка частка мозку ушкоджена?

A *lobus temporalis

B lobus occipitalis

C lobus frontalis

D lobus parietalis

E insula

У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоідітом. Надалі виникла загроза

гнойного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

A * Сигмоподібної

B Поперечної

C Верхньої сагітальної

D Прямої

E Нижньої кам’янистої

У новонародженної дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту

дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

A *Атрезія заднього проходу

B Атрезія стравохіду

C Заяча губа

D Дивертікул стравохіду

E Дивертікул порожньої кишки

Хворий не може на одній половині обличчя підняти брову, закрити повністю око, оголити

зуби. Який нерв уражений?

A * Лицевий нерв

B Очний

C Верхньощелепний

D Нижньощелепний

E Окоруховий

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої

артерії виникло порушення кровообігу?

A * Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

B Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії

C Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії

D Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії

E Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії

У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

A * Середня оболонна артерія

B Середня мозкова артерія

C Задня сполучна артерія

D Передня оболонна артерія

E Передня мозкова артерія

У хворого знижений слух. При огляді виявлено сірчані корки. В якій частині органа слуху

зміни?

A * У зовнішньому вусі

B У середньому вусі

C У внутрішньому вусі

D У барабанній перетинці

E У слуховій трубі

У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?

A * Прищитоподібної залози

B Шишкоподібного тіла

C Гіпофіза

D Статевих залоз

E Наднирникових залоз

У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної

чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

A *Трійчастий

B Під'язиковий

C Додатковий

D Блукаючий

E Язикоглоткового

Больной с гнойным правосторонним воспалением среднего уха доставлен в

ЛОР-отделение. При осмотре обнаружена подкожная флегмона в области сосцевидного

отростка. Через какую стенку барабанной полости проник гной?

A * Заднюю

B Переднюю

C Нижнюю

D Медиальную

E Верхнюю

У ребенка повреждена нижняя губа в области правого угла рта. Из раны тонкой струйкой

изливается алая кровь. Ветви какой артерии повреждены при травме?

A * Лицевой артерии

B Язычной артерии

C Позвоночной артерии

D Восходящей глоточной артерии

E Верхнечелюстной артерии

Больной с гнойным воспалением среднего уха жалуется на расстройства вкуса на

передней 2/3 языка, и нарушение слюноотделения. Какой нерв поражен?

A * Барабанной струны

B Барабанный

C Большой каменистый

D Малый каменистый

E Язычный

У пострадавшего определяется перелом в области внутренней поверхности левого

голеностопного сустава. Где вероятнее всего произошел перелом?

A * Медиальная лодыжка

B Нижняя треть малоберцовой кости

C Таранная кость

D Латеральная лодыжка

E Пяточная кость

В результате травмы головы у пострадавшего обнаружено повреждение правого

мыщелка затылочной кости. Какая часть затылочной кости повреждена?

A * Латеральная

B Чешуя

C Основная

D Яремный отросток

E Затылочное отверстие

Больной обратился к терапевту с жалобами на боли в грудной клетке при дыхании,

одышку, затруднении кашлевых движений, икоту. Какие дыхательные мышцы

поражены?

A * Диафрагма

B Наружная межреберная

C Наружная зубчатая

D Внутренние межреберные

E Мышцы живота

При досліджені хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не

висувається з рота). Який м’яз пошкоджений?

A *Підборідно-язиковий.

B Підязиково-язиковий.

C Поздовжний м’яз язика.

D Шило-під’язиковий.

E Поперечний м’яз язика.

Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального

клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

A * Вивертаються в порожнину шлуночка

B Притискаються до стінок передсердя

C Вивертаються в порожнину передсердя

D Стуляються, закриваючи просвіт отвору

E Притискаються до стінки судин

Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз.

М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

A * Лівий шлуночок

B Ліве передсердя

C Правий шлуночок

D Праве передсердя

E Венозний синус

Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило

навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на

подразнення?

A *Правого шлуночка

B Лівого шлуночка

C Правого передсердя

D Лівого передсердя

E Венозного синуса

Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку

передньою частиною язика, слиновиділення та сльозовиділення. Подразненням якого

нерва це викликано?

A * Лицевого

B Під’язикового.

C Нижньощелепного.

D Блукаючого.

E Барабанного.

В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3

язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

A *ІХ

B Х

C VIII

D V

E XII

У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної

пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?

A * із середнього носового ходу

B із верхнього носового ходу

C із нижнього носового ходу

D із присінка носової порожнини

E із решітчасто-клиноподібної кишені

Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки

турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A * Пазуха клиновидної кістки.

B Сонний канал.

C Зоровий канал.

D Барабанна порожнина.

E Лицевий канал.

У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до

задньої черепної ямки. Яка з стінок зруйнована?

A *Paries mastoideus

B Paries membranaceus

C Paries labyrinthicus

D Paries tegmentalis

E Paries jugularis

При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка

розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в

патологічний процес?

A *а. carotis interna

B а. carotis externa

C а. meningea media

D а. auricularis posterior

E а. temporalis superficsalas

При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено зглаженість

лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений, ”парусить” щоки. Який

нерв пошкоджений?

A *Лицевий

B Окоруховий

C Трійчастий

D Блукаючий

E Додатковий

При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну

косоокість, розширена зіниця, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв

пошкоджений?

A *Окоруховий

B Очний

C Блоковий

D Відвідний

E Зоровий

В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те, що після перенесеного гострого

вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3

язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть яка з

гілок якого нерва при цьму була уражена?

A *Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва

B Язикові гілки язикогорлового нерва

C Язикові гілки під’язикового нерва

D Барабанна струна лицевого нерва

E Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л.52 років із скаргами на втрату чутливості

шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи.

Вкажіть яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:

A *Верхньощелепний нерв трійчастого нерва

B Великий кам’янистий нерв лицевого нерва

C Очний нерв трійчастого нерва

D Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

E Барабанна струна лицевого нерва

Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної

порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

A * Лицевого.

B М'язово-трубного.

C Барабанного.

D Канальця барабанної струни.

E Сонного.

Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної

порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

A *Лицевого.

B Сонного.

C М'язово-трубного.

D Барабанного.

E Канальця барабанної струни.

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову

порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A *Вовча паща.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Перелом основи черепа.

D Заяча губа

E Викривлення носової перегородки вліво.

У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних

вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

A *Ворітної.

B Нижньої порожнистої вени.

C Непарної вени.

D Верхньої порожнистої вени.

E Верхньої брижової.

У поступившего в клинику больного отмечаются: сильная головная боль, ригидность

мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена

чувствительность к световым раздражителям Установлен диагноз — менингит.

Показана спинномозговая пункция. Укажите анатомическое место проведения

спиномозговой пункции.

A *Между 3 и 4 поясничными позвонками

B Между 1 и 2 поясничными позвонками

C Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

D Между 5 поясничным и основанием крестца

E Между 11 и 12 грудными позвонками

У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений?

A *m. Sternocleidomastoideus

B m. Omohyoideus

C m. Platisma

D m. Sternohyoideus

E m. Mylohyoideus

У человека развился гигантизм. Функция какой железы внутренней секреции нарушена?

A *Гипофиза.

B Эпифиза.

C Щитовидной.

D Вилочковой.

E Надпочечников.

У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну

артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

A *До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

B До хребта у верхній частині шиї.

C До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

Дитина поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення

середнього вуха. Захворювання почалось з запалення носоглотки. Встановлено, що

інфекція потрапила в барабанну порожнин через слухову трубу, яка лежить в:

A *canalis musculotubarius.

B canaliculus tympanicus.

C canalis caroticus.

D canaliculus chordae tympani.

E canaliculi carotici tympanici.

При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення

лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

A *spatium interaponeuroticum suprasternal-E.

B spatium pretracheal-E.

C spatium retropharyngeal-E.

D spatium interscalenum.

E spatium antescalenum.

Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози

блоковано гематомою?

A *привушна

B під’язикова

C піднижньоще

D губна

E щічна

Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала

найбільших пошкоджень?

A *слизова

B м’язова

C серозна

D еластична мембрана

E м’язова і серозна

Який нерв вражено, якщо у хворого права носогубна складка розглажена, розширена

права очноямкова щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки

не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа застряє між

щокою і зубами)?

A *n. facialis dexter.

B n. abduceus dexter.

C n. glossopharyngeus sinister.

D n. vagus dexter.

E n. trigeminus dexter.

До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що

запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими

втягнуті в запальний процес?

A *Піднижньощелепні

B Бічні шийні

C Передні шийні

D Підборідні

E Лицеві

Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за

все буде відбуватися?

A *Порожнина рота, ротоглотки.

B Порожнина рота та гортаноглотки.

C Глотки, шлунку

D Глотки та стравоходу.

E Стравоходу та шлунку.

Больной не может поднять опущенную вниз нижнюю челюсть. Какие мышцы не могут

выполнить свои функции?

A *Жевательные мышцы.

B Мимические мышцы.

C Круговая мышца рта.

D Надчерепная мышца.

E Мышца поднимающая угол рта.

В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому

місці легко знайти язичную артерію і перев'зати її?

A *Трикутнику Пирогова.

B В сонному трикутнику.

C Влопаточно-підключичному трикутнику.

D В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.

E В лопаточно-трахейному трикутнику.

У травмированного правосторонний перелом венечного отростка нижней челюсти со

смещением. Какая мышца сместит отросток?

A * Височная

B Медиальная крыловидная

C Латеральная крыловидная

D Жевательная

E Напрягающая мягкое небо.

У травмированного двухсторонний вывих височно-нижнечелюстного сустава. Какие

основные связки сустава будут повреждены?

A * Латеральные

B Шило-челюстные

C Крыловидно-челюстные

D Клиновидно-челюстные

E Внутрисуставные

При осмотре больного обнаружено, что при высовывании языка, его верхушка

отклоняется в сторону. Функция какой мышцы языка при этом нарушена?

A * Подбородочно-язычной

B Подъязычной

C Верхней продольной

D Нижней продольной

E Шилоязычной

Больная жалуется на боли при жевании, особенно при движении нижней челюсти назад.

Какие мышцы поражены?

A *Задние пучки височных

B Передние пучки височных

C Медиальные крыловидные

D Латеральные крыловидные

E Жевательные

До стоматолога звернулась жінка зі скаргою на втрату смаку на верхівці язика. Лікар

виявив, що внаслідок безперервного паління сигарет загинули смакові рецептори, які

лежать в papillae:

A *Fungiformes

B Lentiformes

C Foliatae

D Filiformes

E Vallatae

До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на спотворене обличчя, на асіметрію лиця.

Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок,

віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Який нерв уражений?

A *VII пари

B I пари

C V пари

D VI пари

E IV пари

Заболевание печени и желчного пузыря может симулировать аппендицит при

следующем положении червеобразного отростка:

A *Восходящее

B Нисходящее

C Медиальное

D Латеральное

E Ретроцекальное

Під час гінекологічного обстеження пацієнтці був виставлений діагноз ендометриту

(запалення ендометрію). Яка частина маткової стінки уражена запальним процесом?

A *Слизова оболонка

B Серозна оболонка

C М'язова оболонка

D Адвентиційна оболонка

E Навколоматкова клітковина

У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці

грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була

травмована?

A *Зовнішня яремна вена

B Передня яремна вена

C Внутрішня яремна вена

D Задня вушна вена

E Пеперечна вена шиї.

При гнійному отиті гноєм розрушено верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку

черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

A * В середню черепну ямку

B В задню черепну ямку

C В передню черепну ямку

D В очну ямку

E В крило-піднебінну ямку

При лабораторному дослідженні в крові хворого відмічено підвищення рівня сахару. Яка з

ендокринних залоз уражена?

A * Insulae pancreaticae

B Glandula supratenalis

C Glandula thyroidea

D Glandula parathyroidea

E Glandula pineale

Після травми хворий не може відвести плече. Порушення функції яких м’язів може це

визвати?

A * Musculus deltoideus

B Musculus infraspinatus

C Musculus levator scapule

D Musculus teres major

E Musculus subscapularis

Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі справа. У який

носовий хід виділяється гній?

A * У правий середній носовий хід

B У правий нижній носовий хід

C У правий верхній носовий хід

D У правий загальний носовий хід

E У правий носоглотковий хід

Пострадавший получил травму наружной поверхности лица и височной области.

Установлен перелом скуловой дуги. Отростки каких костей черепа повреждены?

A *Височный отросток скуловой и скуловой отросток височной

B Скуловой отросток лобной и скуловой отросток височной

C Височный отросток скуловой и скуловой отросток лобной

D Скуловой отросток верхней челюсти и скуловой отросток височной

E Скуловой отросток верхней челюсти и скуловой отросток лобной

После автомобильной катастрофы травмированный не может производить наклоны

головы вперед и назад. Определите в каком суставе произошли повреждения?

A *Атланто-затылочном

B Атланто-аксиальном латеральном

C Дугоотростчатых суставах

D Атланто-аксиальном срединном

E -

Больной жалуется на боли при жевании, особенно при выдвижении нижней челюсти

вперёд и смещении её в сторону. Функция каких мышц нарушена?

A *Латеральные крыловидные

B Медиальные крыловидные

C Жевательные

D Челюстно-подъязычные

E Височные

У обследуемого отмечается резкое опущение угла рта слева. Нарушением функции

каких мышц это вызвано?

A *Скуловых мышц

B Мышцы, опускающей угол рта

C Мышцы, поднимающей верхнюю губу и крыло носа

D Мышцы смеха

E Круговой мышцы рта

У больного возникают боли при жевании, затруднения при поднятии вверх нижней

челюсти (при закрытии рта). Функция каких мышц нарушена?

A *Височная, жевательная, медиальная крыловидная

B Височная, жевательная, латеральная крыловидная

C Височная, латеральная и медиальная крыловидные

D Латеральная и медиальная крыловидные, жевательная

E Височная, жевательная, челюстно-подъязычная

Больной поступил в ЛОР-отделение с диагнозом гайморит (воспаление

верхнечелюстной пазухи). Каким образом инфекция могла проникнуть в гайморову

пазуху?

A *Через средний носовой ход

B Через переднюю черепную ямку

C Через верхний носовой ход

D Через среднюю черепную ямку

E Через нижний носовой ход

На прийом до лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кісткі (етмоідіт).

При обстеженні виявлено порушення кровопостачання. Гілками якої артерії

кровопостачаються решітчасті комірки в нормі?

A * A. ophtalmica

B A. infraorbitalis

C A. facialis

D A. cerebri anterior

E A. transversa faciei

При обстеженні хворого з порушенням інервації шкіри та слизових оболонок обличча,

було виявлено запалення трійчастого вузла та порушення його кровопостачання. Гілкою

якої артерії він кровопостачається в нормі?

A * A. meningea media

B A. carotis interna

C А. infraorbitalis

D A. sphenopalatina

E A. ophtalmica

У жінки розвився неврит лицевого нерва, який призвів до параліча мімічних м’язів та

погіршення слуху. Погіршення слуху було наслідком параліча:

A *Стремінцевого м’яза

B Переднього вушного м’яза

C Верхнього вушного м’яза

D Заднього вушного м’яза

E Носового м’яза

Хворий скаржиться на втрату смакової чутливості. Яка ділянка кори ушкоджена?

A *Гачку

B Гіпокампі (морському конику)

C Підмозолистому полі

D Кутовій звивині

E Прецентральній звивині

Потерпілого доставлено у травмпункт. Необхідно здійснити катетеризацію підключичної

вени. У якій топографо-анатомічній ділянці будемо проводити пункцію?

A *Переддрабинчастому проміжку

B Міждрабинчастому проміжку

C Сонному трикутнику

D Мала надключична ямка

E Лопатково-трахеальному трикутнику

При обстеженні у хворого виявлено порушення функції змикання очної щілини.

Пошкодження якого м‘яза можна запідозрити?

A *m. orbicularis oculi

B m. procerus

C m. orbikularis oris

D m. corrugater supercilii

E m. depressor supercilii

У хворого встановлене зниження гостроти зору, пов’язане з патологією артеріальних

судин очного яблука. Яка з перелічених артерій є головним джерелом кровопостачання

сітківки?

A * a. centralis retinae

B aa. ciliares i

C aa. conjunctivales

D a, lacrimalis

E aa. episclerales

Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м’язи не виконують своїх функцій?

 

A * Жувальні м’зи

B М’яз-підіймач кута рота

C Коловий м’яз рота

D Мімічні м’язи

E Надчерепний м’яз

Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та

долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A * N. Ulnaris

B N. radialis

C N. medianus

D N. musculocutaneus

E N. cutaneus antebrachii medialis

У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення

кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин порушення

кровообігу в кінцівці найбільш ймовірна?

A *Здавлення підключичної артерії.

B Здавлення пахвової артерії.

C Здавлення підключичної вени.

D Здавлення хребтової артерії.

E Здавлення пахвової вени.

У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворі черепа проходить цей

нерв?

A * Круглий

B Овальний

C Яремний

D Остистий

E -

У хворого порушений процес акомодації ока. Який м’яз пошкоджений?

A * Musculus ciliaris

B Musculus sphincter pupillae

C Musculus dilatator pupillae

D Musculus rectus superior

E Musculus rectus inferior

Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність

якого м_яза блоковано?

A *Musculus sphincter pupillae

B Musculus ciliaris

C Musculus dilatator pupillae

D Musculus rectus superior

E Musculus rectus inferior

У хворого спостерігаються погіршення відчуття смаку з передніх 2/3 частин язика. Функція

якого нерва порушена?

A *Барабанна струна

B Язиковий нерв

C Нижній луночковий нерв

D Великий кам‘янистий нерв

E Малий кам‘янистий нерв

У чоловіка внаслідок поранення ділянки передньої поверхні плеча рука не згинається у

ліктьовому суглобі. Який з названих м’язів вірогідно постраждав?

A *m.biceps brachii

B m.deltoideus

C m.pectoralis major

D m.triceps brachii

E m.anconeus

У дитини природжене спастичне скорочення м’язів на одній стороні шиї, або “кривошия”.

Який м’яз при цьому страждає?

A *Грудинноключичнососцеподібний

B Підшкірний

C Грудиннопід’язичний

D Грудиннощитоподібний

E Лопаточнопід’язичний

У хворого відсутня чутливість в передній ділянці шиї. Який нерв із шийного сплетіння

пошкоджено?

A * Поперечний шийний

B Великий вушний

C Малий потиличний

D Надключичний

E Шийна петля

У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м’язів

порушена?

A *m.orbicularis oculi

B m.procerus

C m.corrugator supercilli

D m.occipitofrontalis [venter frontalis]

E m.zygomaticus major

У хворого спостерігається порушення функції білявушної слинної залози. Який нерв

посилює її секрецію?

A *n.petrosus minor

B n.petrosus major

C n.petrosus profundus

D n.auricularis minor

E n.auricularis major

У хворого стався тромбоз нижньої брижової артерії. Які відділи кишківника можуть бути

враженими?

A * Сигмовидна кишка

B Дванадцятипала кишка

C Клубова кишка

D Червоподібний відросток

E Шлунок

У 60 річного хворого на заглотковий абсцес внаслідок розповсюдження гною по

міжфасціальному простору шиї виникло запалення органів заднього середостіння. Цим

міжфасціальним простором є:

A *Занутряний простір

B Надгруднинний міжапоневротичний простір

C Переднутряний простір

D Передтрахейний простір

E Піхва сонної артерії

У хворого 12 років запальний прцес у внутрішньому вусі викликав розлите ураження

оболон мозку. Лікар припустив, що процес розповсюдився через сполучення між

субарахноїдальним простсром головного мозку та перилімфатичним простором

внутрішнього вуха. Через яке анатомічне утворення розповсюджилось запалення?

A *Аqueductus vestibuli

B Fossa subarcuata

C Hiatus canalis n. petrosi majoris

D Hiatus canalis n. petrosi minoris

E Fissura petrosquamosa

При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої

травми, він не може опустити донизу нижню щелепу. Пошкодження якого м’язу може бути

причиною вказаної патології?

A *підборідно-під’язикового

B жувального

C скроневого

D медіального криловидного

E латерального криловидного

У хворого спостерігається біль та відчуття оніміння в слизовій ясен верхньої щелепи. Які

з нервів можуть бути ушкоджені?

A *Nn. alveolaris superiores (n.maxillaris).

B N.alveolaris inferior

C N. buccalis

D N. lingualis

E N.facialis

В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки vї очної ямки потерпілий

втратив можливість піднімати верхню повікуv і дивитися угору. Який нерв вірогідно

пошкоджений?

A *R. superior n.oculumotorius.

B R. inferior n.oculumotorius.

C N. trochlearis

D N. abducens.

E N. ophthalmicus.

У хворого при висуванні язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова

інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?

A *N.hypoglossus dexter.

B N.glossopharyngeus dexter.

C N. vagus dexter.

D N. trigeminus sinister.

E N.facialis sinister

У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад

сприймання смаку в передній частині язика. Який з нервів постраждав?

A * n.facialis.

B n.trigeminus.

C n.vestibulo-cochlearis.

D n.vagus.

E n.glossopharyngeus.

До травматологічного відділення доставлено чоловіка з закритою травмою живота

праворуч та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід

чекати скопичення крові?

A * В прямокишково-міхуровій заглибині

B В верхньому клубово-сліпокишковому закутку.

C В міжсигмовидному закутку.

D В сальниковій сумці.

E В лівій приободовій борозні.

Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у

постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя.

Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?

A * N.ulnaris.

B N. musculocutaneus.

C N. dorsalis scapularis.

D N. subscapularis.

E N.radialis.

До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної

раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду

грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати

таку кліничну картину?

A *N. auricularis magnus.

B n. transversus colli.

C n. occipitalis minor.

D n. supraclaviculares.

E n. vagus.

При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону в V міжреберному просторі

по середньоключичній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Двостулкового

B Тристулкового

C Клапана аорти

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону на основі мечоподібного

відростка грудини. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Тристулкового

B Двостулкового

C Клапана аорти

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

При аускультації серця був визначений діастолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по

правій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Клапана аорти

B Двостулкового

C Тристулкового

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

При аускультації серця був визначений систолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по

лівій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Клапана легеневого стовбура

B Двостулкового

C Тристулкового

D Клапана аорти

E Клапана верхньої порожнистої вени

Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки,

припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

A * Велика підшкірна вена

B Мала підшкірна вена

C Стегнова вена

D Підколінна вена

E Великогомілкова вена

У лікарню поступила хвора на гіпертонічну хворобу 61 року, у якої виявлено аневрізму a.

communicans posterior артеріального кола великого мозку. Які судини цього кола вона

з’єднує в нормі?

A * A. carotis interna et a. cerebri posterior

B A. carotis interna et a. cerebri media

C A. carotis externa et a. cerebri anterior

D A. cerebri anterior et a. cerebri media

E A. cerebri media et a. cerebri posterior

У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При

обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие

желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?

A *Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

B Ductus hepaticus dexter et sinister

C Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

В кардиологическое отделение поступила больная с нарушением кровоснабжения

левого предсердия. Изменение кровотока какой артерии привело к данному состоянию

A *R. Circumflexus

B R. interventricularis anterior

C A. coronaria dextra

D R. interventricularis posterior

E R. r. ventricularеs

У військкоматі, на УЗО-діагностиці у хлопчика 19 років було виявлено опущення нирки.

На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?

A * 11 грудного та 3 поперекового

B 9-10 грудних

C 4-5 поперекових

D 12 грудного та 1 поперекового

E 9-12 грудних

У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореню

носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути

розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої

мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

A *Печеріста пазуха

B Верхня сагітальна пазуха

C Потилична пазуха

D Сигмовидна пазуха

E Верхня кам’яниста пазуха

Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти були

ураженні?

A *Бічний та присередній

B Верхівковий, передній

C Присередній і передній основні

D Задній і бічний основні

E Верхівково-задній та передній

При втручанні з метою лікування вивіху нижньої щелепи, лікар повинен пам’ятати про

м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск

скронево-нижнещелепного суглобу. Який це м’яз?

A *M. pterygoideus lateralis

B M. masseter

C M. pterygoideus medialis

D M. temporalis

E M. mylohyoideus

У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози.

Який з нервів забезбечує її вегетативну іннервацію?

A * Сhorda tympani

B N. auriculotemporalis

C N. mandibularis

D N. petrosus major

E N. petrosus minor

При томографічному обстеженні хворого було встановлено ушкодження ділянки, що має

назву trigonum lemnisci. Якому з провідних шляхів належить ця ділянка?

A * Слуховому шляху

B Зоровому шляху

C Tr. Frontopontinus

D Tr. Tectospinalis

E Tr. Reticulospinalis

Оглядаючи хворого лікар запропонував йому показати язик, висунувши його з рота.

Скорочення якого м‘яза висовує язик з рота вперед?

A *M. genioglossus.

B M. longitudinalis superior.

C M. hyoglossus.

D M. styloglossus.

E M. longitudinalis inferior.

У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?

 

A * Окоруховий

B Лицевий.

C Трійчастий.

D Блоковий.

E Відвідний.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Глас 6-й, Песнь 1 | Каждую минуту рождается еще один покупатель
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.29 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал