Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Mov dst, src


де src – об’єкт-джерело, а dst – об’єкт-приймач. Операнди в команді повинні мати один і той самий тип.

Таблиця нижче показує можливі поєднання операндів:

Команда Приймач (dst) Джерело (src)
mov регістр загального призначення регістр загального призначення
регістр загального призначення змінна (операнд, що знаходиться в пам’яті)
змінна (операнд, що знаходиться в пам’яті) регістр загального призначення
змінна (операнд, що знаходиться в пам’яті) сегментний регістр
регістр загального призначення сегментний регістр
сегментний регістр (окрім cs) змінна (операнд, що знаходиться в пам’яті)
сегментний регістр (окрім cs) регістр загального призначення
регістр загального призначення константний вираз (безпосередній операнд)
змінна (операнд, що знаходиться в пам’яті) константний вираз (безпосередній операнд)

 

Команда mov копіює вміст джерела в приймач, не змінюючи джерело. Ця команда діє аналогічно операторам присвоєння мов високого рівня.

2. Описати команди логічних операцій and, or, xor.

Команди логічних операцій і зсувів

 

Обробку цілочислових даних можна також здійснювати за допомогою команд логічних операцій і зсувів.

Ці команди дають можливість виконувати операції над окремими бітами числа. Логічні команди реалізують операції, що представлені булевими операторами AND, OR, XOR, NOT. Таблиця містить перелік основних команд.

 

Таблиця Команди логічних операцій

Мнемоніка Короткий зміст операції Вплив на прапорці
OF SF ZF AF PF CF
AND dst, src Логічне множення (dst← (dst) and (src))   + + ? +  
OR dst, src Логічне додавання (dst ← (dst) or (src))   + + ? +  
XOR dst, src Виключне АБО (dst← (dst) xor (src))   + + ? +  
TEST dst, src Перевірка ((dst) and (src)) – логічне множення без збереження результату   + + ? +  
NOT dst Інверсія (dst← not(dst))            

3. Скласти програму мовою асемблера обчислення значення функції

z = 4k/b- b + k2b3

(приклад)

masm

model small

p486

.stack 100h

.data

y dd?; Спочатку розташовуємо більш довгі дані

x db -2

a db 1

b db 1

c db 1

d db 1

 

.code

begin:

mov ax, @data

mov ds, ax

 

movsx eax, a; Запис з розширенням знакового розряду

movsx ebx, x

 

imul ebx; Множення зі знаком a*x-> eax

movsx ecx, b

add eax, ecx; a*x+b-> eax

 

imul ebx; (a*x+b)x -> eax

movsx ecx, c

add eax, ecx; (a*x+b)x+c-> eax

 

imul ebx; (a*x+b)x+c)x-> eax

movsx ecx, d

add eax, ecx; ((a*x+b)x+c)x+d-> eax

 

mov y, eax

mov ax, 4c00h

int 21h

end begin

 

№ 14

1. Описати команди роботи зі стеком.

Команди для роботи зі стеком

Для роботи зі стеком є дві основні команди PUSH i POP.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал