Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жиынтык сұраныстың құрылымына кiретiн сұраныс түрлерi


Тутыну тауарлары мен кызметтерiне // Инвестицияга //Таза экспорт

Жиынтық сұраныс өзгеруін сипаттайтын MV=PY теңдеуінде:\\M- экономикадағы ақша мөлшері\\Y-Нақты өнім шығару көлемі\\P-экономикадағы баға деңгейі

Жиынтық сұраныс өзгеруін сипаттайтын MV=PY теңдеуінде:P – тауар бағасыP – экономикадағы баға деңгейіM – экономикадағы ақша мөлшері

Жиынтық сұраныс пен баға деңгейі арасындағы кері тәуелділік түсіндіріледі: \\Импорттық сатып алу эффектісімен\\Байлық эффектісімен\\Пайыздық мөлшерлеме эффектісімен

Жиынтық сұраныс:\\Экономикада өндірілген дайын тауарлар мен қызметтер мөлшерінің жалпы саны\\Баға мен өнім көлемі арасындағы тікелей байланысты білдіреді\\Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны

Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор:\\Валюталық бағам ауытқулары\\Салық\\Тұтынушылар әл-ауқаты

Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор:\\Пайыздық қойылымдар\\Ақша ұсынысы\\Салықтар

Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор:Валюталық бағам ауытқуларыТауардың арзандауыТұтынушылар әл-ауқаты

Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес факторлар:\\Экспорттың таза көлеміне кеткен шығындардағы өзгерістер\\Инвестиция шығындарындағы өзгерістер\\Тұтыну шығындарындағы өзгерістер мен мемлекет шығындағы өзгерістер

Жиынтық сұраныстың анықтамасы:\\әрбір берілген баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен көрсетілген қызметтер санын көрсетеді\\өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділік

\\сатып алушының сұранысы

Жиынтық сұраныстың анықтамасы:өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділік;әрбір берілген баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен көрсетілген қызметтер санын көрсетеді;табыс пен өндірілген өнім арасындағы байланысЖиынтық сұраныстың анықтамасыСатушының ұсынысы Өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділікКапитал мен еңбек арасындағы тәуелділік

Жиынтық сұраныстың құрамды бөліктері:\\таза экспорт \\тұтыну сұранысы

Жиынтық сұранысы пен баға деңгейі арасындағы кері тәуелділік түсіндіріледі:\\Байлық эффектісімен\\Импорттық сатып алу эффектісімен\\Пайыздық мөлшерлеме эффектісімен

Жиынтық инвестициялар :\\Бизнестің негізгі капиталға инвестиция жұмсау шығындары \\Таза инвестициялар, амортизация\\ЖІӨ шығындар әдісі есептегенде ескеріледі

Жеке табысты есептеуде ескеріледі:\\Дивидент\\Трансферт\\Пайыз түрінде алынған табыс;жинағына есептеледі

Жинақтауға шектік бейімділік мына формула бойынша есептеледі:\\MRS=1-MPC\\MRS=ᴧS/ᴧ(Y-T) \\MRS=1- ᴧC/ᴧ(Y-T)

Жоспарланған шығындар:\\Тауарлар мен қызметтерге жоспарланған үкіметтің, фирмалардың,үй шаруашылықтарының және сыртқы сектордың шығындарының сомасы\\Жоспарланбаған инвестицияларды алып тастағандағы нақты шығындар\\Е=C+I+G+Xn

Жоспарланған шығыстар функциясы дегеніміз:\\C+І+G қосындысы \\ЖҰӨ-нен таза экпортты азайтуға тең\\Жабық экономика жағдайында тұтыну, инвестиция мен мемлекеттік шығыстардың қосындысы

Жұмыс күші былайша анықталады:\\Жұмыспен қамтылғандарсаны плюс жұмыссыздар саны\\Елдегі тұрғындары саны минус жұмысқа қабілеті бар адамдарды азайту арқылы\\Елдегі жұмыспен қамтылғандар саны мен жұмыссыздардың қосындысы

Жұмыс күші құрамына не кіреді:\\Жарты ставкаға істейтін үй шаруасындағы әйел \\Толық күн жұмыс істейтін слесарь

\\Жарты ставкаға істейтін оқытушы

жұмыс күші құрамынан шыққандар:\\шетел азаматтары; \\жұмыс іздеуден күдер үзгендер; \\зейнеткерлер

Жұмыс күші құрамынан шыққандар:\\жұмыс істеуге қабілеті барлар, бірақ кейбір себептермен жұмыс істей алмайтындар\\жұмыс іздеуден күдер үзгендер\\\зейнеткерлер

Жұмыс күші құрамынан шыққандарға жатады:\\Зейнеткерлер\\Жұмыспен қамтылғандар \\Жұмыс іздеуден күдер үзгендер

Жұмыс күшінің құрамына кірмейді:\\Зейнеткерлер\\Жұмыс іздеуден күдер үзгендер\\Мектеп оқушылары

жұмысбастылар категориясы:\\жұмыспен қамтылғандар\\толық емес жұмыс күн жұмыс істейтіндер\\толық емес жұмыс апта жұмыс істейтіндер

Жұмысбастылар категориясына жатады:\\Зейнеткерлер \\Толық емес жұмыс апта жұмыс істейтіндер \\Толық емес жұмыс күн жұмыс істейтіндер

Жұмыссыздықтың түрлері:\\құрылымдық \\циклдік \\фрикционды

Жұмыссыздықтың түрлері:экономикалық/құрылымдық/кәсіпкерлік

Жұмыссыздық деңгейгі:\\Статистикалық көрсеткіш\\Макроэкономикалық көрсеткіш\\Жұмыссыздар мен жумыс күші санының қатынасы,

Жұмыссыздық деңгейі:+ Статистикалық көрсеткіш; +Жұмыссыздар мен жұмыс күші санының қатынасы; +Ұсыныс қисығына тәуелді

Жумыссыздык//когамдык ондiрiсте экономикалык белсендi халык болiгiнiн

Жұмыссыздық//жұмыс күшіне сұраныстың кемуімен пайда болады//макроэконмикалық мәселе//

Жұмыссыздық түрлері: нарықтық\\ циклді\\ кәсіпкерлік

Жұмыссыздықтың негізгі түрі:Фрикциондық жұмыссыздық/Құрылымдық жұмыссыздық/Циклдік жұмыссыздық

Жұмыссдық деңгейі – бұл:\\Жұмыс күші құрамындағы жұмыссыздықтың пайыздық үлесі\\Жұмыссыздар санының еңбекке жарамды халық санына қатынасы

\\Жұмыссыздардың жұмысшыларға

Жұмыссыздықтың негізгі себебі: \\Макроэкономикалық тұрақсыздық\\Дағдарыс әсері\\Экономиканың циклді дамуы

Жұмыссыздықтың негізгі себебі:\\Жұмыс күшіне сұраныстың болмауы\\Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың төмендеп кетуі\\Еңбек нарығындағы сұраныстың төмендеп кетуі

Жұмыссыздықтың себептері:\\«Жұмысаралық» жағдай\\Еңбек күшіне деген сұраныстың тапшылығы\\Мамандыққа деген сұраныстың азаюы

Жұмыссыздықтың себептері:\\еңбек нарығында алғаш пайда болу\\жұмыс орнын жоғалту\\жұмыстан өз еркімен кету

Жұмыссыздықтың себептері:еңбек нарығында алғаш пайда болуы,жұмыс орнын жоғалту,фирманың пайдасы өсуі

Жұмыссыздықтың себептері:жұмыс орнын жоғалту;жұмыстан өз еркімен кету;мінез-құлықтың келмеуі

Жұмыссыздықтың экономикалық салдарының түрлері:\\психологиялық\\саяси\\әлеуметті

ЖiӨ дефляторы:mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал