Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жауап: Е


 

266. Қайта дауыс беру кезінде мынадай дауыс санын алған кандидат Президент болып сайланады:

А) дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың елу процентiнен астамының дауысын алған

В) басқа кандидатпен салыстырғанда, дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың көпшiлiк дауысын алған

С) дауыс беруге қатысқан ҚР азаматтарының елу процентiнен астамының дауысын алған

Д) дауыс беруге қатысқан таңдаушылардың елу процентiнен астамының дауысын алған

Е) басқа кандидатпен салыстырғанда, дауыс беруге қатысқан таңдаушылардың басым көпшiлiк дауысын алған

Жауап: В

 

267. Президенттікке қайта дауыс беру мына жағдайда өткізіледі:

А) егер Президент сайлауы жарамсыз деп танылса не дауыс беру сайланған Президенттi анықтауға мүмкiндiк бермесе

В) егер Президент сайлауы жарамсыз деп танылса не қосымша дауыс беру нәтижесінде сайланған Президенттi анықтау мүмкiндiк болмаса

С) егер сайлаушылардың белгілі бір саны сайлауға қатыспаса

Д) кандидаттардың арасынан ешкім 50 пайыздан астам дауыс санын алмаса

Е) егер сайлау бюллетенiне екiден артық Президенттiкке кандидаттар енгiзiлiп және олардың бiр де бiреуi сайланбай қалса

Жауап: Е

 

268. Президенттікке қайта сайлау мына жағдайда өткізіледі:

А) егер Президент сайлауы жарамсыз деп танылса не қайта дауыс беру сайланған Президенттi анықтауға мүмкiндiк бермесе

В) егер сайлау бюллетенiне екiден артық Президенттiкке кандидаттар енгiзiлiп және олардың бiр де бiреуi сайланбай қалса

С) егер сайлаушылардың белгілі бір саны сайлауға қатыспаса

Д) кандидаттардың арасынан ешкім 50 пайыздан астам дауыс санын алмаса

Е) егер Президент сайлауы жарамсыз деп танылса немесе қосымша сайлау нәтижесінде сайланған Президенттi анықтау мүмкiндiк болмаса

Жауап: А

 

269. Президенттікке қайта сайлау өткізу мерзімі:

А) қайта сайлау алғашқы сайлаудан кейiн екi ай мерзiмнен кешiктiрiлмей өткiзiледi

В) қайта сайлау қосымша сайлаудан кейiн екi ай мерзiмнен кешiктiрiлмей өткiзiледi
С) қайта сайлау қайта дауыс беруден кейiн екi ай мерзiмнен кешiктiрiлмей өткiзiледi

Д) қайта сайлау алғашқы сайлау болған күні өткізіледіЕ) қайта сайлау алғашқы сайлаудан кейін келесі күні өткізіледі

Жауап: А

 

270. Сенат депутаттарының кезектi сайлауын тағайындау үшiн негіз болып табылады:

А) Парламент өкiлеттiгiнiң мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы

В) Сенат депутаттарының конституциялық өкiлеттiгi мерзiмiнiң бiтуi

С) Сенатта өкiлдiгi жоқ тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстердiң құрылуы
Д) депутат өкiлеттiгiнiң мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы, оны мандатынан айыру не оның қайтыс болуы

Е) Мәжіліс депутаттарының конституциялық өкілеттігі мерзімінің аяқталуы

Жауап: В

 

271. Сенат депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау үшiн негіз болып табылатын жағдайларды көрсетіңіз:

А) Парламент өкiлеттiгiнiң мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы, Сенатта өкiлдiгi жоқ тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстердiң құрылуы

В) Сенат депутаттарының конституциялық өкiлеттiгi мерзiмiнiң бiтуi

С) депутат өкiлеттiгiнiң мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы, оны мандатынан айыру не оның қайтыс болуы

Д) Мәжіліс таратылуы

Е) Парламенттің таратылуы немесе Сенат депутаттарының ішінара жаңартылуы

Жауап: А

 

272. Сенаттың шығып қалған депутаттарының орнына сайлау келесі жағдайларда өткізілмейді:А) депутат қайтыс болса

В) депутат мандатынан айырылса

С) депутат шет елдерге іс сапармен кетсе

Д) іс-әрекетке қабілетсіз деп танылуына байланысты өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылса

Е) депутат хабар ошарсыз кеткен деп танылса

Жауап:С

 

273. Сенат депутаттығына кандидаттар ұсыну жолдары:

А) өзін-өзі ұсыну және республикалық қоғамдық бірлестіктің ұсынуы

В) өзін-өзі ұсыну және саяси партияның ұсынуы

С) өзін-өзі ұсыну және республикалық, жергілікті қоғамдық бірлестіктің ұсынуы

Д) өзін-өзі ұсыну және мәслихаттың ұсынуы

Е) өзін-өзі ұсыну және мәжіліс депутаттарының ұсынуы

Жауап: Д

 

274. Сенат депутаттығына кандидат болып тиiстi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе Республика астанасының аумағында тұрмайтын азамат ұсыныла алады ма:

А) иә, бастысы ҚР аумағында тұрса болды

В) жоқ, себебі Сенат депутаттығына кандидат болып тиiстi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе Республика астанасының аумағында тұратын азамат қана ұсыныла алады

С) иә, себебі, Сенат депутаты болып тұрған жеріне қарамастан кез-келген ҚР азаматы ұсыныла алады

Д) иә, себебі, Сенат депутаты болып жалпы Қазақстан аумағында тұрақты тұратын азамат ұсыныла алады

Е) Орталық сайлау комиссиясы рұқсат берсе ұсынылуы мүмкін

Жауап: В

 

275. Кандидаттарды тiркеу мерзiмi аяқталған күнi Сенаттың депутаттығына екiден кем кандидат тiркелген жағдайда, Орталық сайлау комиссиясы:

А) тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы бойынша кандидаттарды ұсыну мерзiмiн жиырма күннен аспайтын мерзiмге ұзартады

В) тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы бойынша кандидаттарды ұсыну және тіркеу мерзімін жабады

С) тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы бойынша сайлаудың екіден кем кандидат бойынша өткізілетіндігін ерекше хабарлайды

Д) тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы бойынша кандидаттарды тіркеу мерзiмiн ұзартады

Е) қайта сайлау өткізілетіндігін белгілейді

Жауап: А

 

276. Сенат депутаттығына кандидат мынадай мөлшерде қолдауға ие болуы тиіс:

А) таңдаушылардың жалпы санының кемiнде 15 процентiнiң қолдауына, бiрақ бiр мәслихаттан таңдаушылар дауысының жиырма бес процентiнен аспайтын даусына ие болуға тиiс

В) сайлаушылардың жалпы санының кемiнде 10 процентiнiң қолдауына

С) облыс маслихаттары депутаттарының жалпы санының кемінде 50 процентінен астамы

Д) таңдаушылардың жалпы санының кемiнде он процентiнiң қолдауына, бiрақ бiр мәслихаттан таңдаушылар дауысының жиырма бес процентiнен аспайтын даусына ие болуға тиiс

Е) ҚР азаматтарының жалпы санының кемінде бір пайызының

Жауап: Д

 

277. Сенат депутаттығына кандидаттарды тiркеудi жүзеге асырады:

А) тиiсiнше облыстық, қалалық (республикалық маңызы бар қала мен Республика астанасының) сайлау комиссиялары

В) орталық сайлау комиссиясы

С) округтік сайлау комиссиялары

Д) учаскелік сайлау комиссиялары

Е) аумақтық сайлау комиссияларыmylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.024 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал