Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жану аппаратурасының форсункасының параметрлерін есептеу


Саңылаудан сұйықтың ағу жылдамдығы келесі өрнекпен анықталады

 

, (9.1)

мұндағы Н және р – тегеурін мен саңылаудың центріндегі артық қысым;

j - тегеуріннің жоғалуын ескеретін жылдамдық коэффициенті, ол саңылау арқылы сұйықтың ағуы мен xо саңылауындағы жергілікті кедергі коэффициентін сипаттайтын шама:

 

(9.2)

Саңылаудан ағатын сұйық шығыны

, (9.3)

мұндағы m - саңылау шығынының коэффициенті

m = j e ; (9.4)

мұндағы w - саңылау қимасының ауданы

 

Сопла арқылы сұйықтың ағып бітуі m коэффициентінің мәніне кедергінің квадраттық аймағында максималды (автомодельді режим) , Рейнольдс санына байланыссыз болғанда сурет 9.1 графигінде көрсетілген


 

Сурет 9.1. Конустық сопла арқылы ағу коэффициенті

 

Мысал

Жылыту котелына мазут 1с –та G=1кг мөлшерде конустық сопласы бар (конустылық бұрышы aм=100) форсунка арқылы беріледі.

 

Жағуға арналған ауа да конустық сопло (конустылық бұрышы aм=300) арқылы беріледі. Мазут және ауа берілетін соплолардың қимасы мен диаметрін есептеу қажет, егер 1 кг мазутты жағу үшін 9м3 ауа (температурасы 150С.) қажет болады. Мазут форсункаға Рм=3×105Па артық қысыммен берілсе, ал ауаның артық қысымы Рв=8000Па

 

 

 

 


Сурет 9.2. Мазутты жағуға арналған форсунка

 

Мазут шығыны

(9.5)

 

Екі сопла арқылы да автомодельді режимді қабылдай отырып, графиктен табамыз

 

Сонда мазутты сопланың көлденең қимасының ауданы

 

 

 

Ауалы сопла үшін де

,

 

мұндағы , мазут пен ауаның тығыздығы бойынша

 

Мазут және ауа соплаларының диаметрі:

 

 

Саңылау үшін Рейнольдс саны:

 

 

№9 есепке алғашқы мәліметтер

 

Вариант Отын Рт×10-5 Рт×10+5 Ескерту
1.   Керосин 3,01 8,01  
2. 3,02 8,02  
3. 3,03 8,03  
4. 3,04 8,04 rк = 810кг/м3
5. 3,05 8,05  
6.   Дизтопливо 3,01 8,01  
7. 3,02 8,02  
8. 3,03 8,03  
9. 3,04 8,04 rд.т.= 825кг/м3
10. 3,05 8,05  
11.   Мазут 3,01 8,01  
12. 3,02 8,02  
13. 3,03 8,03  
14. 3,04 8,04 rм = 850кг/м3
15. 3,05 8,05  
16.   Газойль 3,01 8,01  
17. 3,02 8,02  
18. 3,03 8,03  
19. 3,04 8,04 rг = 927кг/м3
20. 3,05 8,05  
21.   Дизтоплив 3,01 8,01  
22. 3,02 8,02  
23. 3,03 8,03  
24. 3,04 8,04 rд.т.= 825кг/м3
25. 3,05 8,05  
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал