Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Капіталізована земельна рента


- Грошова оцінка доходів, отриманих від хазяйнування на землі

- Грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподарських продуктів

- Грошове відображення вартості землі

 

50 Що не входить в орендну плату за землю

Страхові відшкодування

- Процент на капітал, вкладений у землю

- Земельна рента

- Амортизаційні відрахування

 

51 Земельний рентний дохід-це дохід, який

Одержують власники землі за використання їх земель та інших природних ресурсів

- Одержують власники від продажу землі

- Одержують продавці від продажу сільськогосподарської продукції

- Одержують власники від продажу землі та інших природних ресурсів

 

52 Що не входить до структури аграрних відносин

- Відносини з приводу технології обробки землі

- Відносини з приводу форм господарського використання землі

- Відносини з приводу привласнення землі та результатів сільськогосподарського виробництва

- Відносини з приводу економічних форм реалізації власності на землю

53 У чому полягає основна специфіка аграрних відносин

Використання землі як основного засобу виробництва

- Незалежність виробництва від природних умов

- Процес виробництва має регулярний характер

- Монополізм у виробництві

 

54 Важливою рисою олігополістичної конкуренції є

Наявність у галузі обмеженої кількості великих фірм, що випускають стандартизовані або диференційовані товари

- Наявність великої кількості фірм-виробників певного товару

- Наявність фірм, які випускають диференційовані товари

- Концентрація виробництва у одного виробника

 

55 Цінова дискримінація - це

Продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям

- Диференціація заробітної плати робітників фірми

- Підвищення ціни на товари більш високої якості

- Збільшення прибутку за рахунок встановлення більш високих цін на товари

 

56 Що є суттєвою ознакою монополістичної конкуренції?

- Конкуренція багатьох фірм однієї галузі, які виробляють диференційовані продукти

- На ринку діє обмежена кількість виробників

Конкуренція фірм-монополістів різних галузей за споживача

- Фірми можуть вільно виходити на ринок і залишати його

 

57 Недосконала конкуренція - це

- Будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення

- Забруднення великими підприємствами навколишнього середовища

- Встановлення державного контролю за рівнем товарних цін

- Перерозподіл державою доходів конкуруючих суб'єктів через бюджетно-податкову систему

 

58 Досконала конкуренція в економіціmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал