Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Припинення трудового договору.


Ø Розповідь вчителя

Припинення трудового договору є закінчення його дії незалежно від причин та підстав. Кодекс законів про працю наводить такий перелік підстав припинення трудового договору:

1) Угода сторін;

2) Закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення;

3) Призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну ( невійськову)службу;

4) Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;

5) Переведення працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;

6) Переведення працівника за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

7) Набрання законної сили вироку суду, яким працівника засуджено( крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавленням волі або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

8) Підстави передбачені контрактом.

Працівник, який уклав трудовий договір на невизначений строк( безстроковий), має право розірвати трудовий договір у будь-який час, але зобов’язаний попередити про це власника за два тижні. Винятки становлять випадки, коли наявними є поважні причини, які пов’язані з неможливістю продовжувати роботу, а саме:

· Переїзд на нове місце проживання;

· Переведення чоловіка або дружини на роботу до іншої місцевості;

· Вступ до навчального закладу;

· Неможливість проживання у певній місцевості, що підтверджено медичним висновком;

· Вагітність;

· Догляд за дитиною до досягнення нею 14 – річного віку або дитиною – інвалідом;

· Догляд за хворим членом сім'ї;

· Вихід на пенсію;

· Прийняття на роботу за конкурсом та інші поважні причини.

Власник або уповноважений ним орган мають право розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи лише за наявності таких підстав:

1) Змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення кількості або штату працівників;

2) Виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоровя, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а так само а разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;3) Систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

4) Прогулу ( у тому числі відсутності на роботі більше ніж три години протягом робочого дня) без поважних причин;

5) Нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності, е рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи( посади) при певному захворюванні;

6) Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

7) Появи на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння ;

8) Вчинення за місцем роботи розкрадання ( тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

 

ІУ. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок

Ø Робота в групах

Розв’яжіть ситуацію з правової точки зору

1. Микола Незамінний, який працював слюсарем на заводі, подав заяву про звільнення за власним бажанням, Через два тижні директор заводу повідомив Миколу, що не може його звільнити, бо не зміг запросити на роботу іншого слюсаря, тому Микола повинен ще працювати на заводі.

Чи повинен Микола працювати на заводі доти, доки буде знайдена йому заміна. Відповідь обґрунтуйте

2. Петро Вишня, майстер будівельної організації, працюючи в себе в саду, впав з дерева і зламав ногу. Лікування тривало майже 4, 5 місяця.. Коли він повернувся на роботу і подав листок тимчасової непрацездатності ( лікарняний), виявилося що вже підготовлено наказ про його звільнення.

Чи матиме законну силу цей наказ? Відповідь обґрунтуйте.

У. Підсумок уроку

Підбиваємо підсумки роботи в групах

УІ. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника § 29.

Записати в зошит визначення понять, що стосуються даної теми.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал