Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


С полосой прокрутки - можливість регулювання зображення в вікні з допомогою прокрутки. Цей прапорець стає доступним при виборі режиму Управляемый пользователем (окно).


За допомогою команд опції Слайды можливо встановлювати режим показу всіх слайдів презентації (пункт ВСЕ, встановлений по замовчуванню), або тільки вибраного діапазону. Можливо також скористатися режимом Произвольный показ, але перед цим необхідно створити довільну презентацію за допомогою команди Показ слайдом/Произвольный показ. При цьому на екрані відобразиться діалогове вікно Произвольный показ зі всіма наборами слайдів для даного режиму.

Щоб створити новий набір для довільного показу, слід скористатись кнопкою Создать.

Після цього з`явиться вікно Формирование произвольной демонстрации, в якому зі списку Слайды презентации слід додати в список Слайды демонстрации потрібні слайди.

Дана дія виконується шляхом виділення наступного слайду із списку Слайды презентации з натисканням кнопки Добавить. Інакше, щоб видалити непотрібний слайд зі списку Слайды демонстрации, після виділення потрібного слайду, слід скористатися кнопкою Удалить. Після вибору необхідних слайдів, потрібно зберегти отриманий набір, надавши йому назву і ввести її в поле Демонстрация, натиснути ОК.

В діалоговому вікні Настройка презентации потрібно також встановити порядок зміни слайдів: вручну - зміна проводиться доповідачем; по времени - для кожного слайду через команду Показ слайдов/Настройка времени, встановлюється заданий час показу в відповідності з яким виконується процес зміни слайдів.

Після встановлення всіх необхідних параметрів для проведення презентації натисніть кнопку ОК. Розпочніть показ скориставшись командою Показ слайдов/Начать показ.

При проведені презентації дуже важливим являється питання регламенту, тобто часу, відведеного на показ. Для слайдів презентації можливо встановити тривалість відображення кожного з них, тобто хронометраж.

Існує два види визначення хронометражу: ручной і автоматический.

Ручной режим - використовується в тому випадку, коли необхідна жорстка регламентація для кожного слайду презентації. В цьому випадку для встановлення хронометражу слід відкрити презентацію в режимі Сортировщика слайдов і виконати команду Показ слайдов/Смена слайдов, або скористатися кнопкою Смена слайдов. Після в діалоговому вікні Смена слайдов, в опції Продвижение встановити флажок Автоматически после і вказати інтервал часу (в хвилинах і секундах) напротязі якого буде відображатися вибраний слайд.

В даному вікні також встановлюється ефект для відображення слайдів опція Эффект (наприклад, розкривання, звертання і т. ін.), швидкість його виконання а також є можливість вибору звукового ефекту (опція Звук ). Після встановлення цих ефектів слід натиснути кнопку Применить (для вибраного слайду) чи Применить ко всем (для всіх слайдів презентації).

Автоматический режим. При використанні даного режиму час показу кожного слайду встановлюється автоматично. Другими словами в процесі репетиції презентації можливо визначити час, який необхідно для мовного описання кожного слайду, після чого система встановить ці часові інтервали автоматично для кожного слайду.

Для встановлення хронометражу:

слід відкрити презентацію і виконати команду Показ слайдов/Настройка времени.

Після цього буде відображений перший слайд презентації в повноекранному режимі, при чому на екрані з`явиться діалогове вікно Репетиция з допомогою якого визначають тривалість показу поточного слайду

Далее - кнопка для переходу до слідуючого слайду з одночасною установкою часового інтервалу для відображення передостаннього слайду.

Пауза - кнопка для зупинки хронометражу. Для продовження потрібно ще раз натиснути цю кнопку.

Повторить - кнопка для відміни значення індикатора Время слайдов і його повторної зупинки. Після того, як буде встановлено час відображення останього слайду, на екрані з`явиться діалогове вікно з загальною тривалістю показу, пропонуючи встановити час на показ слайдів. Щоб встановити новий часовий інтервал, слід натиснути ОК. При необхідності достроково завершити репетицію без збереження інтервалів слід скористатися кнопкою Esc або закрити вікно Репетиция.

Після того як проведена репетиція кожного слайду можна запустити презентацію. Для цього слід виконати команду Показ слайдов/Начать показ або скористатись кнопкою Показ слайдов меню Вид. В результаті на екрані відобразиться перший слайд презентації, який через встановлений проміжок часу змінеться на другий слайд.

Необхідно відмітити, що під час показу презентації в лівому нижньому кутку екрана появиться кнопка, натиснувши на яку відобразиться контекстне меню, що включає набір команд для керування процесом показу. Крім того контекстне меню можна також визвати клацаням правою кнопкою миші в області слайда.

- Далее - перехід до наступного слайда.

- Назад - перехід до попереднього слайда.

- Переход - список команд для керування переходом до того чи іншого слайда. Можна скористатись Навигатором слайдов у вікні якого вибрати той слайд презентації на який необхідно перейти в даний момент. Для цього слід вибрати в списку потрібний слайд і натиснути кнопку Перейти. Якщо потрібно відобразити скритий слайд то можна скористатись пунктом Выбор слайда по имени і вибрати потрібний слайд із списку.

- Записная книжка - внесення зауважень і поміток, крім цього, назначення зустрічів з допомогою додатків Outlook.

- Заметки докладчика - додавання зауважень до слайдів в режимі показу презентації.

- Указатель - показує список команд для керування. Команди контекстного меню Автоматически і Стрелка відображають на екрані курсор миші, а команда Скрывать всегда дозволяє його приховати. З іншої сторони команда Перо дозволяє зробити з допомогою стрілки миші помітки на слайді вибраним кольором, який можна встановити в контекстному меню Цвет рисунка. Іншими словами, команда дозволяє малювати жирним маркером для того, щоб обвести яку-небудь область слайда. При цьому помітки, зроблені в час показу на слайді, не зберігаються і відповідно не відображаються при його повторному показі.

- Экран - команда керування екраном демонстрації. Зауважу, що команда Пауза дозволяє призупинити показ, після чого можна скористатись командою Продолжить для його продовження. Крім цього при внесені поміток на поточний слайд в меню Экран стане активною команда Стереть карандаш, яка дозволяє видалити всі зроблені помітки.

- Справка - відображує вікно справочної інформації по використанню різних комбінацій клавіш в час показу.

- Завершить показ слайдов - використовують для завершення показу презентації.

 

1.3 Робота з текстом

1.3.1 Внесення і редагування тексту

Основою любої презентації являється текстова інформація, яку розділяють на слідуючі елементи: звичайний текст, заголовок, підзаголовок, маркірований список.

На титульну сторінку можна вставити текст WordArt. Для цього необхідно виконати такі дії: Вставка/Рисунок/Обьект WordArt (або на панелі інструментів Рисование вибрати кнопку Добавить обьект WordArt ). У вікні Колекція WordArt вибрати необхідний стиль тексту, після цього ввести необхідний текст. За бажанням можна змінити тип, розмір та накреслення шрифту.

Встановити текст можна так: Вставка/Надпись (або на панелі інструментів Рисование вибрати кнопку Надпись ). Далі потрібно вибрати розміщення тексту на слайді і ввести текст.

У даній презентації я використовувала і об’єкт WordArt, і простий текст, виходячи з естетичного оформлення слайду.

Щоб від форматувати текст, необхідно:

· виділити його;

· виконати команду Формат/Шрифт – у діалоговому вікні Шрифт вибрати параметри форматування.

За потреби можна змінити тип, накреслення, розмір, колір тексту й установити ефекти ( Подчеркивание, Тень, Рельеф, Верхний, Нижний индекс ): окремо кожний ефект або в комбінації.

 

1.4 Робота з графікою

1.4.1 Малюнки, об`єкти та графіка

Щоб вставити графічний об’єкт (рисунок із бібліотеки рисунків ClipArtGallery чи записаний у файлі, автофігуру, організаційну діаграму, об’єкт WordArt, рисунок із сканера чи цифрової камери), необхідно виконати такі дії: Вставка/Рисунок – вибрати необхідний тип графічного об’єкта.

Для вставки та форматування рисунку із бібліотеки ClipArt, потрібно виконати такі дії: Вставка/Рисунок/Картинка. Після цього на панелі в правому нижньому куті програми треба вибрати Коллекция картинок.

Відповідно до тематики презентації виберіть один із запропонованих розділів, деякі розділи складаються з окремих частин. В правій частині треба виділити малюнок, скопіювати його, перейти на потрібний слайд і вставити (із контекстного меню, або команда Правка/Вставить або відповідними комбінаціями клавіш).

Вставлений малюнок можна вилучати, переміщувати по слайду, змінювати його розмір.

Для того, щоб вилучити об’єкт, необхідно:

· виділити його;

· натиснути клавішу Delete.

Щоб змінити розміри виділеного об’єкта, необхідно: курсор встановити на один із маркерів, натиснути ліву кнопку миші і методом перетягування зменшити чи збільшити об’єкт.

Виконуючи свою презентацію, я вставляла малюнки із сканера, оскільки для даної презентації мені необхідно було використати фото мого села.

Під анімацією в POWERPOINT мають на увазі рух або видозміну об’єктів на екрані. Застосування анімаційних ефектів надає презентації динамічності, а також дає змогу підкреслити деякі ключові моменти її змісту.

Анімаційні ефекти можуть супроводжувати:

· зміну слайдів;

· появу та відображення об’єктів слайда.

Ефект при переході до наступного слайда можна встановити так: Показ слайдов/Смена слайдов на панелі справа вибрати потрібний ефект. Ефект можна застосувати лише до одного або до всіх слайдів.

Перш ніж застосовувати ефекти, необхідно визначити, які об’єкти будуть анімовані, в якому порядку вони з’являтимуться під час демонстрації, який саме анімаційний ефект буде застосований після їхньої появи на екрані, з якою метою і скільки він триватиме.

Щоб встановити порядок появи об’єктів на екрані, треба виконати такі дії: Показ слайдов/Настройка анимации. Вибрати порядок появи об’єктів на екрані. На панелі Настройка анимации потрібно вказати, як буде здійснено анімацію: після натискання на кнопку миші ( По щелчку ) чи автоматично ( Автоматически ) через вказаний проміжок часу.

У створеній мною презентації я задала ефекти анімації лише до текстової інформації для того, щоб неперегружати презентацію. Найчастіше я використовувала ефект Шашки, який найкраще підходить до даної презентації.Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал