Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функциясының толық өсімшесінің түрі қандай?


$$$ 1

интегралын есепте

 

A)

 

$$$ 2

интегралын есепте

A) 0,5

 

$$$ 3

интегралын есепте

A) 2/3

 

$$$ 4

Мына теңдіктердің дұрысын көрсетіңіз

а) б) в)

A) а, б

 

$$$ 5

интегралын есепте

A) 2

 

$$$ 6

интегралын есепте

A) 7/3

 

$$$ 7

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 8

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 9

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 10

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 11

интегралын табыңыз

A)

$$$ 12

интегралын табыңыз

A)

 

 

$$$ 13

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 14

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 15

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 16

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 17

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 18

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 19

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 20

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 21

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 22

интегралын табыңыз

A) -

 

 

$$$ 23

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 24

интегралын табыңыз

A)

 

 

$$$ 25

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 26

интегралын табыңыз

A)

$$$ 27

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 28

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 29

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 30

интегралын табыңыз

A)

 

 

$$$ 31

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 32

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 33

интегралын табыңыз

A)

$$$ 34

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 35

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 36

интегралын табыңыз

A)

$$$ 37

интегралын табыңыз

A)

 

 

$$$ 38

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 39

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 40

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 41

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 42

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 43

интегралын табыңызA)

 

$$$ 44

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 45

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 46

интегралын табыңыз

A)

$$$ 47

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 48

интегралын табыңыз

A)

 

$$$ 49

, неге тең?

A)

 

$$$ 50

неге тең, мұндағы ?

A)

 

$$$ 51

неге тең?

A)

 

$$$ 52

неге тең?

A)

 

$$$ 53

неге тең?

A)

 

$$$ 54

неге тең?

A)

 

$$$ 55

, неге тең?

A)

 

$$$ 56

, неге тең?

A)

$$$ 57

Егер функциялар сегментте интегралданса, онда

A)

$$$ 58

Егер функция сегментте интегралданса, ,онда

A)

$$$ 59

Егер болса, онда

A)

$$$ 60

Анықталған интегралдағы алмастыру формуланы көрсет:

A)

$$$ 61

Анықталған интегралдағы бөліктеп интегралдау формуланы көрсет:

A)

$$$ 62

Бірінші текті меншіксіз интегралды анықта:

A)

$$$ 63

Бірінші текті меншіксіз интегралды анықта:

A)

$$$ 64

Бірінші текті меншіксіз интегралды анықта:

A)

$$$ 65

Екінші текті меншіксіз интегралды анықта:

A)

 

$$$ 66

Екінші текті меншіксіз интегралды анықта:

A)

 

 

$$$ 67

Екінші текті меншіксіз интегралды анықта:A)

$$$ 68

Екінші текті меншіксіз интегралды анықта:

A)

$$$ 69

түзулермен және қисық сызықпен шектелген фигураның ауданы тең:

А) ;

$$$ 70

Поляр координат теңдеуімен берілген фигураның ауданы тең:

А) ;

$$$ 71

Жазықтықтағы қисық сызықтың ұзындығы тең;

A)

 

 

$$$ 72

қисық сызықтың өсі бойымен айналу нәтижесінде пайда болған дененің көлемі:

A) V=

$$$ 73

Есепте:

A)

 

 

$$$ 74

Есепте:

A)

 

$$$ 75

Есепте:

A)

 

$$$ 76

Есепте:

A)

 

$$$ 77

Есепте:

A)

 

$$$ 78

Есепте:

A)

 

$$$ 79

Есепте:

A)

 

$$$ 80

Есепте:

A)

 

$$$ 81

Есепте:

A) 2

 

$$$ 82

Есепте:

A)

$$$ 83

Есепте:

A)

 

$$$ 84

Есепте:

 

A)

$$$ 85

Есепте:

A)

$$$ 86

Есепте:

A)

 

$$$ 87

Есепте:

A)

$$$ 88

Есепте:

A) 4

 

$$$ 89

Есепте:

A)

 

$$$ 90

Есепте:

A)

 

$$$ 91

Есепте:

A)

 

$$$ 92

Есепте:

A)

 

$$$ 93

Есепте:

A)

 

$$$ 94

Есепте:

A)

 

$$$ 95

Есепте:

A) 14/3

 

$$$ 96

Есепте:

A) 6

 

 

$$$ 97

Есепте:

A) 1/4

 

$$$ 98

Есепте:

A) 1/4

 

$$$ 99

Есепте:

A)

 

$$$ 100

Есепте:

А) 0

 

$$$ 101

Есепте:

А) 2

 

 

$$$102

анықталмаған интегралын есептеңіз:

A)

$$$ 103

Егер функциясы жұп болса, онда

A)

 

$$$104

A)

 

$$$105

A)

 

$$$ 106

A)

 

 

$$$ 107

A)

 

$$$ 108

A)

 

 

$$$109

A)

 

$$$ 110

A)

$$$ 111

A)

 

 

$$$ 112

A)

 

 

$$$ 113

A)

 

$$$ 114

A)

 

$$$ 115

A)

 

$$$ 116

A)

 

$$$ 117

A)

 

$$$ 118

A)

 

$$$ 119

A)

 

$$$120

A)

 

$$$ 121

A)

 

 

$$$1 22

A)

 

$$$ 123

A)

 

$$$ 124

A)

 

$$$ 125

A)

 

$$$ 126

A)

$$$1 27

A)

 

$$$ 128

A)

 

$$$129

A)

 

 

$$$ 130

A)

 

 

$$$ 131

A)

 

 

$$$ 132

A)

 

$$$133

A)

 

$$$ 134

A)

 

$$$ 135

A) 1/4

 

$$$ 136

A)

 

 

$$$ 137

A)

$$$ 138

A) 0

 

 

$$$ 139

A)

 

$$$ 140

A) 0

 

$$$ 141

A)

 

$$$ 142

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

A) 1/3

 

$$$ 143

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

A) 1/4

$$$144

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

A) 8/3

 

$$$ 145

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

A)

$$$ 146

сызығымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

A)

 

$$$ 147

A) 1/2

 

$$$ 148

A) 1/3

 

$$$149

A) 1/5

$$$ 150

A) 1/10

 

$$$ 151

A) 1/15

 

$$$152

A) 1/3

 

$$$ 153

A) 0

 

$$$ 154

A)

 

$$$ 155

A)

 

$$$ 156

A)

 

 

$$$ 157

A) 1

 

$$$ 158

A)

 

 

$$$ 159

A)

 

$$$ 160

A)

 

$$$ 161

A) 74/3

$$$ 162

A) 2

 

$$$ 163

A) 1/4

 

$$$ 164

A) 1/6

 

$$$165

A) 1/2

 

 

$$$166

A)

 

$$$ 167

A)

 

$$$168

A)

 

$$$ 169

A)

 

$$$ 170

A)

 

$$$ 171

A) 1/6

 

$$$ 172

- түрінде берілген бірінші ретті дифференциалдық теңдеуі қалай аталады?

А) сызықтық теңдеу

 

$$$ 173

, - түрінде берілген бірінші ретті дифференциалдық теңдеуі қалай аталады?

А) Бернулли теңдеуі

 

$$$ 174

немесе түрінде берілген дифференциалдық теңдеуі қалай аталады?

А) айнымалылары ажыратылатын

 

$$$ 175

- бірінші ретті дифференциалдық теңдеуі қалай аталады?

А) біртекті теңдеу

 

$$$ 176

Егер дифференциалдық теңдеуі үшін шарты орындалса, онда бұл теңдеу қалай аталады?

А) толық дифференциалды теңдеу

 

$$$ 177

, мұнда ,- екінші ретті дифференциалдық теңдеуі қалай аталады?

А) Біртекті, сызықты тұрақты коэффициентті

 

$$$ 178

, мұнда ,- екінші ретті дифференциалдық теңдеуі қалай аталады?

А) Біртекті емес, сызықты тұрақты коэффициентті

 

$$$ 179

, - Бернулли теңдеуін сызықты бірінші ретті дифференциалдық теңдеуге келтіретін алмастыруды көрсетіңіз

A)

 

$$$180

, мұнда дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімі келесі түрде беріледі:

А)

 

$$$ 181

, , - дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімі келесі түрде беріледі

A)

 

$$$ 182

- тұрақты коэффициентті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің сипаттамалық теңдеуін қандай түрде беріледі

A)

 

 

$$$ 183

, - тұрақты коэффициентті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің сипаттамалық теңдеуінің түбірлерінің қосындысын табыңыз

A)

 

$$$ 184

, - біртекті, сызықты, тұрақты коэффициентті дифференциалдық теңдеудің сипаттамалық теңдеуінің - түбірлерінің көбейтіндісі неге тең?

A) с/а

 

$$$ 185

Егер , біртекті, сызықты, тұрақты коэффициентті дифференциалдық теңдеудің сипаттамалық түбірлері нақты болып және болса, онда жалпы шешім қандай түрде беріледі:

A)

 

$$$ 186

Егер , біртекті, сызықты, тұрақты коэффициентті дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық түбірлері нақты және болса, онда жалпы шешім қандай түрде жазылады?

A)

 

$$$187

Егер - біртекті, сызықты, тұрақты коэффициентті дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық түбірлері комплекс сандар болса, онда жалпы шешім қандай түрде жазылады?

A)

 

$$$ 188

- дифференциалдық теңдеуін реті, қандай алмастырумен төменділетеді?

A) ,

 

 

$$$ 189

- дифференциалдық теңдеуін реті, қандай алмастырумен төменділетеді?

A) ,

 

дифференциалдық теңдеуін реті, қандай алмастырумен төменділетеді?

A)

$$$ 191

Теңдеуді шешіңіз

A)

 

$$$ 192

- теңдеуінің сипаттамалық түбірлер қосындысын табыңыздар:

A) 2,5

 

$$$ 193

, мұнда - дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімі қандай түрде жазылады?

A)

 

$$$194

- дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімі неге тең?

A)

$$$ 195

- дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық теңдеуі қандай түрде жазылады?

A)

 

$$$ 196

- дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық түбірлерінің қосындысы неге тең?

A) 3

 

$$$ 197

- дифференциалдық теңдеуінің сипаттамалық түбірлерінің көбейтіндісі неге тең?

A) 0

 

$$$ 198

- теңдеуінің шешімін табыңыздар:

A)

 

$$$ 199

- теңдеуінің шешімін табыңыздар:

A)

 

$$$200

- теңдеуінің шешімін табыңыздар:

A)

$$$ 201

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 202

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 203

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 204

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 205

Теңдеуді шешіңіз:

A)

$$$ 106

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 207

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 208

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

 

$$$ 209

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 210

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 211

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 212

Теңдеуді шешіңіз:

A)

$$$ 213

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 214

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 215

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 216

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 217

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 218

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 219

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

 

$$$ 220

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 221

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 222

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 223

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 224

Теңдеуді шешіңіз: ,

A)

 

$$$ 225

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 226

Теңдеуді шешіңіз:

A)

$$$ 227

Теңдеуді шешіңіз:

A)

$$$ 228

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 229

Теңдеуді шешіңіз:

A)

$$$ 230

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 231

Теңдеуді шешіңіз:

A)

$$$ 232

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 233

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 234

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 235

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 236

Теңдеуді шешіңіз:

A)

$$$ 237

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 238

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 239

Теңдеуді шешіңіз:

A)

$$$ 240

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 241

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 242

- теңдеуінің ең үлкен сипаттамалық түбірін табыңыздар:

A) -1

 

$$$ 243

- теңдеуінің ең кіші сипаттамалық түбірін табыңыздар:

A) -3

$$$ 244

- теңдеуінің шешімін табыңыздар:

A)

 

$$$ 245

- Коши есебінің шешімін табыңыздар:

A)

 

$$$ 246

- Коши есебінің шешімін табыңыздар:

A)

 

$$$ 247

- Коши есебінің шешімін табыңыздар:

A)

$$$ 248

- Коши есебінің шешімін табыңыздар:

A)

 

$$$ 249

- Коши есебінің шешімін табыңыздар:

A)

 

$$$ 250

- Коши есебінің шешімін табыңыздар:

A)

$$$ 251

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 252

Теңдеуді шешіңіз:

A)

 

$$$ 253mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.308 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал