Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка. Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, здобутих при знайомстві з загально - технічними та спеціальними предметами: математика


Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, здобутих при знайомстві з загально - технічними та спеціальними предметами: математика, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка.

Головна мета дисципліни «Використання ЕОМ в інженерних розрахунках»: оволодіння навичками роботи на сучасній обчислювальній техніці, засвоєння основ пакетів прикладних програм, розвиток алгоритмічного мислення.

Головні завдання дисципліни: засвоєння основних принципів роботи ЕОМ; основ алгоритмізації та технологій програмування на мові високого рівня; текстових і графічних засобів ЕОМ; сутність основних понять сучасних технологій обробки інформації.

Студент повинен ЗНАТИ:

- загальну будову електронно-обчислювальних машин, призначення її загальних частин та периферійних пристроїв;

- загальні елементи конструкції апаратури ЕОМ, та їх призначення;

- загальний зміст та принципи роботи на ЕОМ;

- загальний зміст поняття «операційна система», та її призначення;

- загальний зміст поняття “мережа”;

- що таке графічний редактор компас і його інструментарій;

- загальні структури, які використовуються при розробці 3D моделювання; загальні засоби САПР.

Студент повинен ВМІТИ:

- запускати та вимикати ЕОМ;

- розподіляти інформацію по дисковому просторі;

- копіювати, знешкоджувати, відновляти інформацію;

- створювати каталоги за тематиками;

- працювати в редакторах тексту та графіки під керівництвом операційних систем MS-DOS та MS Windows;

- вміти маніпулювати інструментарієм САПР, його фрагментами і графічними модулями;


2. ТЕМАТИЧНИЙ зміст дисципліни

 

Розділ І. Системне програмне забезпечення ЕОМ

Розділ ІІ. Програми оболонки

Розділ ІІІ. Операційна система MS-WINDOWS

Розділ V. Редактори тексту

Розділ VI. Табличний процесор

Розділ VII. Прикладне програмне забезпечення. Графічні редактори.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1-2

 

*Варіант обирається згідно до номеру студента в журналі групи*

 

Частина 1

 

Ця частина контрольної роботи містить питання з тем «Загальні поняття інформації», «Інформаційна система», «Операційні системи», «Глобальна мережа Інтернет».

Варіант 1

1. Поняття інформації, її властивості. Навести приклади.

2. Структура файлової системи FAT16, FAT32.

3. Що таке Робочий стіл в ОС Windows?

 

Варіант 2

1. Що таке код і у чому полягає кодування інформації. Що таке кодування ASCII?

2. Файлові системи. Файлова система NTFS.

3. Які компоненти комп’ютера відносяться до апаратної частини?

 

Варіант 3

1. Що таке аналітична машина Бебіджа і коли вона була створена?

2. Які різновиди шин вводу/виводу Ви знаєте?

3. Що таке програмне забезпечення, наведіть класифікацію?

 

Варіант 4

1. Назвіть і опишіть покоління ЕОМ.

2. Яке призначення комунікаційних портів і приладів?

3. Мережі передачі даних. Протокол TCP/IP.

 

Варіант 5

1. Назвіть відомі Вам галузі застосування ЕОМ.

2. Які параметри процесорів Вам відомі?

3. Якими базовими типами даних оперує комп’ютер?

 

Варіант 6

1. Накресліть схему роботи інформаційної системи. Назвіть апаратні компоненти інформаційної системи.

2. Що таке сопроцесор?

3. Для чого призначений текстовий редактор Word?

 

Варіант 7

1. У чому полягає принцип програмного керування ЕОМ?

2. Що означають аварійні сигнали, що видаються AMI BIOS при завантаженні?

3. Яку систему являє собою інтерфейс користувача текстового редактора Word?,

 

Варіант 8

1. Які пристрої складають ЕОМ фон Неймана?

2. Яка логічна організація пам'яті?

3. Що таке BIOS?

Варіант 9

1. Для чого призначена оперативна пам'ять? Назвіть основні її характеристики.

2. В чому відмінність динамічної та статичної пам'яті?

3. Що являють собою пункти Головного меню текстового редактора Word?

 

Варіант 10

1. Що таке IBM РС- сумісний комп’ютер?

2. Як працює 3D-RAM - " тривимірна" пам'ять?

3. Для чого призначений пункт ”Таблиця” Головного меню текстового редактора Word?

Варіант 11

1. Поясніть термін «відкрита архітектура».

2. Які проблеми трапляються з блоками живлення і як їх вирішити? Діагностика несправностей блоків живлення.

3. Які дані можна внести у комірку Microsoft Excel?

 

Варіант 12

1. Назвіть основні типи корпусів ПК.

2. Навести характеристики моніторів (розмір екрану, розрізнююча спроможність, типи розгорток, енергоспоживання та безпека)?

3. Зі скількох стандартних кроків складається робота майстра діаграм Microsoft Excel?

Варіант 13

1. Які елементи розташовані на материнській платі?

2. Як влаштований кольоровий монітор? Що означає розрізнююча спроможність монітору?

3. Що таке база даних в Microsoft Access?

 

Варіант 14

1. Накресліть функціональну схему ПК. Поясніть призначення кожної складової.

2. Навіщо потрібна відеопам'ять? Що це таке?

3. Як називають мережі, які утворені при з’єднанні комп’ютерів між собою?

 

Варіант 15

1. Що таке магістраль? З яких шин вона складається?

2. Яке призначення комунікаційних портів і приладів?

3. Як називається комп’ютер, який виконує функції управління основними процесами мережі, опишіть його архітектуру.

 

Варіант 16

1. Назвіть відомі Вам модулі ПК.

2. Що таке звукові картки?

3. Яка перевага електронної пошти, її можливості.

 

Варіант 17

1. Які типи запам’ятовуючих пристроїв Вам відомі. Опишіть їх.

2. Контролери і накопичувачі на жорстких дисках.

3. Які можливість існують для підключення до мережі INTERNET?

 

Варіант 18

1. Що таке ОЗП і ПЗП? Чим вони відрізняються?

2. Дайте класифікацію файлових систем.

3. Що таке Web- сторінка, які засоби її побудови існують?

 

Варіант 19

1. Що таке RAM і ROM?

2. В чому полягає модернізація комп'ютерів?

3. Навести класифікацію комп'ютерів.

 

Варіант 20

1. Охарактеризуйте захисні прилади в ланцюгах живлення (подавники, обмежувачі, стабілізатори, блоки аварійного живлення).

2. Що таке системна плата и як її замінити?

3. Що таке слоти розширення?

Варіант 21

1. Для чого призначений монітор? Опишіть характеристики, на які слід звертати увагу при виборі монітора для домашнього використання.

2. Які діагностичні програми існують і навіщо вони потрібні?

3. Якими базовими типами даних оперує комп’ютер?

 

Варіант 22

1. Порти вводу – виводу.

2. Пристрій “миша”. Текстовий і графічний курсор “миші”.

3. Охарактеризуйте процесори фірми INTEL.

 

Варіант 23

1. За якими ознаками класифікуються принтери? Яким є принцип роботи лазерного принтера.

2. Структура резидентних програм.

3. Що означають аварійні сигнали, що видаються AMI BIOS при завантаженні?

 

Варіант 24

1. Назвіть основні компоненти та характеристики накопичувача.

2. Захищений режим ОС, його особливості.

3. Параметри відео карт

Варіант 25

1. Що являють собою доріжки та сектори на магнітному диску?

2. Динамічні структури даних. Стек, черга, список.

3. Як організована фізична пам'ять?

 

 

Частина 2

 

Ця частина контрольної роботи містить питання з тем «Текстовий процесор Word».

Варіант 1

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Яке призначення текстових процесорів? Опишіть функціональні можливості сучасних текстових процесорів.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний»;

Варіант 2

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Охарактеризуйте можливості текстового процесора Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

  1. заголовок Arial Black, розмір 18;
  2. текст Arial, розмір 11;
  3. міжрядковий інтервал –«Подвійний»;

 

Варіант 3

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Опишіть всі відомі вам способи запуску Microsoft Word. У чому переваги і недоліки кожного?

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний»;

Варіант 4

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Опишіть елементи вікна Microsoft Word і їх призначення. Чим відрізняється панель інструментів Стандартна від панелі Форматування?

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний»;

Варіант 5

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Яке призначення області завдань? Які завдання відображаються на цій панелі, їх призначення?

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний»;

Варіант 6

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Яке призначення недрукованих символів? Навіщо вони потрібні на екрані? Як включити відображення недрукованих символів в документі?

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 7

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Що таке абзац тексту, чим він відрізняється від речення у текстовому процесорі Microsoft Word? Які параметри оформлення абзацу Ви знаєте?

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 8

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Форматування документа Microsoft Word за допомогою стилів.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 9

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Назвіть структурні елементи сторінки в програмі Microsoft Word і покажіть їх на прикладі документа. Опишіть способи зміни параметрів сторінки.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 10

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Що таке колонтитул? Наведіть приклади колонтитулів в журналах і ваших підручниках. Опишіть призначення кнопок на панелі інструментів Колонтитули.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».


Варіант 11

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Опишіть, чим відрізняються варіанти представлення документа у вікні Microsoft Word: режим розмітки і режим структури документа, в яких випадках їх доцільно використовувати?

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

Варіант 12

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Як встановити масштаб зображення на екрані? Чи впливає масштабування документа на екрані на розмір символів при друку?

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

Варіант 13

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Опишіть можливості малювання у програмі Microsoft Word. Опишіть всі піктограми панелі Малювання. Як називаються об'єкти, які ми створюємо за допомогою цієї панелі?

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

Варіант 15

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Опишіть порядок створення змісту і покажчика в програмі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 16

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Використання режиму Предварительный просмотр в текстовому процесорі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 


Варіант 17

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Друк документа в текстовому Друк документа в текстовому процесорі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 18

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Друк документа в текстовому Друк документа в текстовому процесорі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 19

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Створення багаторівневого списку у програмі Microsoft Word. Наведіть приклад такого списку.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

Варіант 20

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Пошук та заміна тексту у програмі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

Варіант 21

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Параметри вкладки Печать в текстовому процесорі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 


Варіант 22

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Параметри вкладки Сохранить текстовому процесорі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 23

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Параметри вкладки Сохранить текстовому процесорі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

 

Варіант 24

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Параметри вкладки Сохранить текстовому процесорі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

Варіант 25

Дайте розгорнуту відповідь на питання: Призначення об’єкта MS Equation у текстовому процесорі Microsoft Word.

Застосуйте до Вашої відповіді такі критеріїї форматування:

- заголовок Arial Black, розмір 18;

- текст Arial, розмір 11;

- міжрядковий інтервал –«Подвійний».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №3-4

 

*Варіант обирається згідно до номеру студента в журналі групи*

 

Частина 1

 

Ця частина контрольної роботи містить теоретичні питання з теми «Спеціалізована програма КОМПАС- ГРАФІК».

Для виконання завдання необхідно вибрати номери питань в таблиці. Рекомендовано користуватися довідковою системою програми КОМПАС- ГРАФІК або літературою, яка дає опис роботи з графічною програмою.

№ варианту Номери теоретичних запитань  
 
  1, 15, 6  
  2, 14, 5  
  3, 13, 7  
  4, 12, 8  
  5, 11, 9  
  6, 10, 1  
  7, 8, 12  
  8, 9, 15  
  9, 7, 11  
  10, 6, 2  
  11, 5, 3  
  12, 4, 13  
  13, 3, 4  
  14, 2, 10  
  15, 1, 14  
  2, 8, 10  
  1, 7, 11  
  3, 9, 14  
  4, 10, 15  
  5, 11, 14  
  6, 8, 13  
  7, 9, 12  
  8, 2, 10  
  1, 6, 13  
  4, 7, 14  
       

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.028 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал