Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота 1. Текстовий редактор Microsoft Word, формування та редагування графічних об’єктів


 

Текстовий редактор Microsoft Word, формування та редагування графічних об’єктів

 

Мета роботи. Ознайомлення з роботою текстового редактора Microsoft Word

За допомогою текстового редактора Microsoft Word провести побудову рисунка (структурної схеми визначення функції або значення) у відповідності до варіанта завдання (таблиця 1).

Таблиця 1- Вихідні дані до лабораторної роботи 1

Варіант Завдання
 
 
 
 
  n = ;
  Знайти суму
  Знайти добуток
  Знайти середнє значення елементів масиву Ki; i=[1, 20]
  Визначити кількість від’ємних елементів масиву
  Знайти середнє значення елементів масиву Ny< 5; y = [1, d]
  Визначити факторіал К (К!)
  Визначити елементи матриці як добуток матриці на величину D

 

Виконання роботи

 


Лабораторна робота 2

Формування та редагування таблиць, діаграм за допомогою редактора Microsoft Excel

 

Мета роботи.

- ознайомлення з елементами інтерфейсу табличного процесору та його основними функціями;

- опрацювання статистичних даних за допомогою інструментарію табличного процесора MS Excel за варіантом відповідно до порядкового номеру в списку групи (таблиця 2);

- ознайомлення з елементами ділової графіки табличного процесору;

- побудова діаграм і графіків у середовищі табличного процесора MS Excel за варіантом (таблиця 3);

- оформлення та захист звіту.

За допомогою редактора Microsoft Excel:

І Визначити функцію або значення у відповідності до варіанта завдання (таблиця 1 лабораторної роботи 1).

ІІ Представити у вигляді таблиці, знайти суму та середнє значення, надати графічну інтерпретацію (у різних варіантах) динаміки зміни показника у відповідності до варіанта завдання (таблиця 2).

 

Таблиця 2- Вихідні дані до лабораторної роботи 2 завдання 2

Варіант Завдання
  Кількість поїздів з переробкою на протязі року N(t) t                        
Nпер(t)                        
  Кількість поїздів з переробкою на протязі декади N(t) Nпер(t)                     - -
  Кількість поїздів без переробки на протязі року N(t) Nб/пер(t)                        
  Кількість поїздів без переробки на протязі декади N(t) Nб/пер(t)                     - -
  Поїздопотік приміського сполучення на протязі року N(t) Nпр(t)                        
  Поїздопотік місцевого сполучення на протязі року N(t) Nм(t)                        
  Пасажиропотік на протязі року, тис n (t) 208, 09 169, 46 226, 85 210, 06 221, 70 265, 22 308, 65 324, 46 218, 88 256, 89 288. 95248, 66
  Час накопичення від маси составу (Q) Q                        
Tнак(Q) 12, 2 5, 1 24, 4 6, 92 9, 33 10, 02 15, 02 4, 23 7, 07 4, 5 5, 42 10, 02
  Час розпуску составу від кількості відчепів (qвід) qвід                        
Tр 6, 17 6, 16 6, 11 6, 27 5, 73 5, 75 6, 25 6, 08 6, 26 6, 10 5, 70 6, 09
  Маси составу вантажного поїзда (Q), т, від кількості вагонів (m) m                        
Q(m)                        
  Маси составу вантажного поїзда Q(mвіс), т, від кількості вісей (mвіс) mвіс                        
Q(mвіс)                        
  Гірковий технологічний інтервал від кількості відчепів (qвід) qвід                        
Tг 16, 17 16, 16 16, 11 16, 27 15, 73 15, 75 16, 25 16, 08 16, 26 16, 10 15, 70 16, 09

 

Таблиця 3- Вихідні дані до лабораторної роботи 2 завдання 3

Варіант Завдання
  Робочій парк, ваг-діб загальний порожній з транзит. вантажем з місц. вантажем
       
  Парк вантажних вагонів за видом рухомого складу КР ПЛ ПВ ЦС АРВ та ін.
         
  Парк пасажирських вагонів за видом рухомого складу Плац Куп Заг Пошт Багаж
         
  Поїзна робота станції, поїздів вантажні з перероб. вантажні без перер місцеві локомотиви резервні швидкі та пасажирські
         
  Пасажирські поїзди за сполученням швидкі звич. пас. приміські поштово-багажні
       
  Пасажирські поїзди за напрямками А Б В Г Д Ж
           
  Простою вагонів по виду, год без перероб. з перероб. місцевий
1, 6 8, 3 15, 2
  Простою вагону з переробкою по елементах, год ПП розформування накопичення закінчення формування переставлення до ПВ ПВ
0, 56 0, 28 3, 5 0, 2 0, 17 1, 1
  Склад вантажного поїзда, ваг КР ПЛ ПВ ЦС АРВ та ін.
         
  Склад пасажирського поїзда, ваг плац. куп. рестор. пошт. багаж.
         
  Станцій на підрозділі СС ДС ПрС Пас ПасТехн Блок-пост
           
  Обіг вагону за елементами, год на дільниці на технічних станціях під вантаж. операціями
7, 42 16, 5 1, 1
                                                     

Виконання роботи

 

Табличні процесори (інші терміни – редактори електронних таблиць або табличні редактори) – це незмінний атрибут програмного забезпечення персонального комп’ютера.

Електронна таблиця – (англ.-spreadsheets) – це програма, що моделює на екрані двовимірну таблицю, яка складається з рядків і стовпців. Основним призначенням електронної таблиці є введення даних до комірок й обробка їх за формулами.

Електронна таблиця є універсальним засобом для автоматизації розрахунків над табличними даними.

Комірки електронних таблиць утворюються із рядків і стовпців, причому кожна з них має свою адресу. В комірок можна вводити як дані (числа, текст, логічні змінні), так і формули.

За допомогою табличних процесорів можна не тільки автоматизувати розрахунки, а й ефективно проаналізувати їхні можливі варіанти. Змінюючи значення одних даних, можна спостерігати за змінами інших, що залежать від них. Такі розрахунки виконуються швидко і без помилок, надаючи користувачу за лічені хвилини велику кількість варіантів розв’язання задачі. Усе це дає підстави вважати електронну таблицю обов’язковим елементом економічної, управлінської й наукової діяльності.

У лабораторній роботі необхідно опрацювати статистичні дані за допомогою інструментарію табличного процесора MS Excel та теоретичної бази з теорії ймовірності та математичної статистики за варіантом відповідно до порядкового номеру в списку групи (таблиця 2).

У середовищі табличного процесора (MS Excel) термін «діаграма» використовується для позначення усіх видів графічного подання числових даних діаграм і графіків.

Область діаграми, крім області побудови, містить й інші елементи, які служать для надання наочності діаграми.

Рядом даних називається набір пов’язаних між собою елементів даних, які відображені на діаграмі. Кожному ряду даних на діаграмі відповідає окремий колір або спосіб призначення, що зазначений у легенді діаграми.

Підписи значень – підпис з додатковими відомостями про маркер даних, який представляє одну точку даних або значення клітинки аркуша.

Маркер даних – смуга, ділянка, точка, сегмент чи інших об’єкт на діаграмі, що відповідає одному значенню однієї клітинки аркуша. Марки даних одного кольору утворюють ряд даних.

Осі діаграми є лініями, що призначені для обрамлення ділянки побудови діаграми, нанесення розмітки (шкал), яким відповідають основні значення елементів даних і категорії.

Легенда – підпис, яких визначає колір рядів або категорій на діаграмі.

 

Створення діаграм

 

Створення діаграм відбувається за допомогою Майстра діаграм або кнопки на панелі Диаграмма. Майстер діаграм викликається командою меню Вставка, Диаграмма або кнопкою Мастер диаграмм на стандартній панелі інструментів.

Майстер діаграм виконує побудову діаграми для виділеного діапазону клітинок в інтерактивному режимі за чотири кроки.

Крок 1. Тип діаграми. Вибір типу і вигляду діаграми, яка найкраще подає результат.

Крок 2. Джерело даних діаграми. Вибір і вказівка діапазону даних для побудови діаграми:

— задання діапазону даних, для яких будується діаграма. Якщо діапазон клітинок не був вибраний, виділити необхідний діапазон клітинок (адреса автоматично відобразиться в рядку діапазон);

— вказівка розміщення даних — за рядками або стовпцями будуватиметься діаграма.

У вікні зразка відображатиметься вибраний тип діаграми для заданого діапазону даних.

Крок 3. Параметри діаграми. Задання параметрів діаграми у вікнах вкладок Подписи данных, Заголовки, Оси, Линии сетки, Легенда, Таблица данных.

Крок 4. Розміщення діаграми. Вибір розміщення діаграми як укоріненої або на аркуші діаграми.

Аркуш діаграми — це окремий робочий аркуш з діаграмою, що має власне ім’я.

Укорінена діаграма — це графічний об’єкт на робочому аркуші, який зберігається як частина аркуша, на якому він створений. У діалоговому вікні Мастер диаграмм встановити вид розміщення діаграми

на окремому чи вже існуючому аркуші та натиснути на кнопку Готово.

В лабораторній роботі необхідно побудувати діаграми відповідно до варіанта завдання (таблиця 3) з визначенням пропорційності по долях та відсотках. Надати висновки по результатах обробки статистичних даних.

За допомогою текстового редактора MS Word створити звіт про виконану лабораторну роботу, що повинен містити:

- титульну сторінку;

- зміст;

- алгоритм створення таблиць опрацювання статистичних даних за допомогою інструментарію табличного процесора MS Excel із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel;

- аналіз таблиць баз даних (сортування, автофільтр, розширений фільтр, проміжні підсумки);

- список використаних літературних джерел.

Текст звіту оформлюється шрифтом типу Times New Roman розміром 14 кегель з одиничним інтервалом і повинен бути вирівняним по ширині з абзацним відступом 1, 25 см. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Нумерація сторінок проставляється у правому нижньому куті аркуша. Титульна сторінка включаються до нумерації сторінок, але номери на них не проставляються. Звіт повинен бути оформлений у відповідності з вимог оформлення студентської письмової звітності і роздрукований на аркушах формату А4. До звіту додаються електронні копії робочої книги з таблицями баз даних MS Excel та звіту підготовленому в текстовому редакторі MS Word.Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал