Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самомаркетинг


Самомаркетинг передбачає:

1) визначення потреб покупця та формування своєї робочої сили з позицій забезпечення високого рівня її якості та конкурентноспроможності;

2) самореклама та самопродаж з метою отримання найвигідніших умов праці та її оплати;

3) максимальне задоволення покупця (виконання обов’язків найкращим чином, закріплення на робочому місці та досягнення на ньому успіху, побудова кар’єри).

Способами самореклами можуть бути телефонні дзвінки, факси, електронна пошта, попередні візити, інформаційні листи, резюме та супровідні листи.

 

 

 

Резюме – це стислий опис пропонованого на ринку праці товару, тобто ваших знань, навичок і вмінь, що виділяють вас із загальної маси конкурентів. Складається на 1 – 2 аркушах і повинне у стислій, вибірковій, конкретній формі відображати:

- елементи біографії, головним чином трудової, що характеризують досвід роботи;

- узагальнені відомості про освіту;

- кваліфікацію, отриману після закінчення основного навчального закладу, і після здобуття додаткової освіти;

- спеціальність, якщо вона відповідає роботі, на яку ви претендуєте;

- досягнення ( нагороди, зв’язки з авторітетними людьми, виробничі/фінансові досягнення фірми, де ви працювали, і які отримані в результаті вашої діяльності – тобто все, що може зацікавити роботодавців ).

 

Загальні вимоги до оформлення резюме:

- білий папір формату А-4 щільністю 60 – 80 г/м, береги – 2, 5 см;

- стандартна форма розділів, стандартний шрифт ( Times New Roman чи Arial розміром від 10 до 14 пунктів);

- короткі абзаци і фрази;

- відсутність виправлень і помарок;

- мінімальна кількість виділень та змін типу й розмірів шрифту ( напівжирний шрифт, курсів і підкреслення використовується лише для виділення вигідних позицій тексту );

- одиничний інтервал між рядками, інтервал між розділами збільшується.

 

Основні типи резюме:

1. Хронологічне резюме – являє собою трудову біографію та перелік досягнень у хронологічній послідовності ( в прямій чи оберненій ). Нині – це найпоширеніший тип резюме – і найбільш звичний для потенційних роботодавців. Найчастіше використовується зворотна послідовність дат, тобто останнє місце роботи знаходиться в резюме на першому місці. Таке резюме зручне для відслідкування кар’єрного шляху потенційного працівника.

2. Резюме функціонального типу – демонструє професійні навички, досвід та досягнення, а не конкретний перелік робіт, якими доводилось займатися на різних етапах своєї кар’єри. Місце роботи та термін у таких резюме або взагалі замовчується, або згадується в загальних рисах. Таке резюме дозволяє виділити окремі аспекти трудової біографії, які становлять особий інтерес для потенційного роботодавця. Крім того, резюме функціонального типу відволікає увагу від таких аспектів трудової біографії, що можуть знизити шанси успішно пройти етап початкового відбору ( наприклад, тривалі періоди безробіття). Резюме функціонального типу концентрує увагу читача на ваших трудових досягненнях. Разом з тим. багато роботодавців ставляться до таких резюме з упередженням. Роботодавцю потрібно знати, які конкретно роботи ви виконували і як довго, як йшло професійне становлення працівника.

3. Резюме комбінованого типу, або функціонально-хронологічне резюме – має ознаки і хронологічного, й функціонального резюме, швидко завойовує популярність у багатьох консультантів у сфері професійної кар’єри. Воно не лише демонструє кваліфікацію й досягнення, але дозволяє отримати інформацію щодо етапів трудової біографії. Перевагою резюме комбінованого типу є те, що воно, подібно до резюме функціонального типу, дозволяє з самого початку звернути увагу потенційного роботодавця на реальні досягнення, професійні навички та досвід. Опис трудової біографії допомогає роботодавцю отримати необхідну інформацію щодо змісту, місць та термінів роботи, послідовність кар’єрного розвитку.

 

Основні помилки при складанні резюме:

- резюме підготовлено без дотримання правил оформлення документів і діловодства;

- містить граматичні помилки, помарки та виправлення;

- папір недостатньо якісний, шрифт нестандартний;

- використані нестандартні скорочення, нелітературний текст з сучасними сленгами і жаргонами;

- вказані подробиці сімейного, особистого життя, індивідуальних захоплень;

- не містить точних і конкретних даних щодо змісту попередньої роботи;

- факти викривлені або допущені неточності трудової біографії.

 

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал