Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми 14-34


1. Взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою.

2. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційним матеріалам і по оперативно-розшуковим даним.

3. Тактичний ризик у діяльності слідчого.

4. Особливості огляду поштово-телеграфної кореспонденції.

5. Види “тайників” і прийоми їх виявлення.

6. Особливості тактики допиту неповнолітніх.

7. Характеристика деяких положень психології допиту.

8. Використання спеціальних знань і тактичних прийомів при проведені слідчого експерименту.

9. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертиз.

10. Особливості проведення експертизи поза експертним закладом.

11. Сучасні класифікації судових експертиз.

12. Роль судових експертиз у виявленні причин і умов, що сприяють скоєнню злочину.

13. Сучасний стан та перспективи розвитку судової експертизи в Україні.

14. Взаємодія слідчих і органу дізнання по розшуку злочинців.

15. Взаємодія в процесі розслідування та розкриття злочинів минулих літ.

16. Взаємодія слідчого з працівниками ревізійних і податкових органів.

17. Проблеми збереження слідчої таємниці, недопущення ображення честі і гідності особи та забезпечення безпеки осіб, які надають допомогу слідству.

18. Перспективи та умови формування (розробки) об’єктивно достовірних інформаційних моделей криміналістичних характеристик окремих видів злочинів.

19. Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення.

20. Профілактичні дії слідчого.

21. Поняття та співвідношення групової та організованої злочинності.

22. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.

23. Криміналістична тактика в системі наукового знання.

24. Криміналістична тактика в практиці боротьби із злочинністю.

25. Елементи планування.

26. Техніка планування розслідування.

27. Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.

28. Попередній допит суб’єкта впізнання.

29. Підбір об’єктів.

30. Вибір часу та місця пред’явлення для впізнання.

31. Зустрічне впізнання.

32. Слідчо-оперативна група як форма реалізації взаємодії.

33. Завдання, суб’єкти і форми взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.

34. Фактори, що визначають ефективність взаємодії.

35. Особливості тактики допиту неповнолітніх.

36. Тактика допиту на очній ставці.

37. Тактичні комбінації при допиті.

38. Деякі положення психології допиту.

39. Категорії осіб, які допитуються і особливості їх допиту по податкових злочинах.

40. Роль експертиз у виявленні характеру та наслідків по злочинах проти громадської безпеки і здоров’я населення.

41. Організація і тактика слідчих дій по злочинах проти громадської безпеки і здоров’я населення та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами.

42. Міждержавне співробітництво у боротьбі з наркоманією.

43. Різновиди окремих методик розслідування.

44. Позавидові методики.

45. Криміналістична характеристика не розкритих злочинів минулих років.

46. Фактори, які обумовлюють особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років.

47. Початкова інформація про скоєння злочинів організованою групою.

48. Використання можливостей огляду місця події для встановлення факту скоєння злочину організованою групою.

49. Висунення версії про скоєний злочин групою осіб і планування розслідування.

50. Способи вчинення і приховування злочинів учасниками організованих злочинних утворень.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал