Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми 1-13


1. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.

2. Часткові закони розвитку науки криміналістики

3. Взаємозв’язок криміналістики з природничо-технічними науками.

4. Роль логіки та етики в криміналістиці.

5. Вчені, що сприяли становленню і розвитку криміналістики.

6. Відомі українські криміналісти, вчені і практики. Юридичні ВУЗи в Україні.

7. Історія виникнення і розвитку криміналістичних закладів України, їх сучасна система.

8. Консолідація криміналістичних знань.

9. Криміналістика в період між світовими війнами.

10. Етапи формування приватних криміналістичних теорій в вітчизняній науці.

11. Теорія відображення як методологічна основа формування криміналістичних знань і розробки прийомів та засобів.

12. Специфіка слідчого пізнання.

13. Співвідношення діагностичних та ідентифікаційних досліджень.

14. Значення криміналістичної ідентифікації і діагностики для розкриття та розслідування злочинів.

15. Механізм утворення слідів і їх класифікація.

16. Слідчий огляд, дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу на місці події.

17. Судово-балістична експертиза.

18. Призначення судово-балістичної експертизи і експертизи холодної зброї.

19. Огляд слідів на місці події.

20. Розслідування кримінальних вибухів.

21. Особливі прикмети людини по татуюванню.

22. Використання інформації щодо зовнішнього вигляду людини з метою розшуку та встановлення особи.

23. Криміналістична одорологія і сучасні можливості її використання в оперативно-розшуковій та слідчій практиці.

24. Перспективи розвитку судової одорології.

25. Дослідження машинописних текстів.

26. Розшук та ідентифікація друкарської машинки.

27. Дослідження поліграфічної продукції.

28. Значення криміналістичної реєстрації в розкриті злочинів.

29. Процесуальні аспекти використання запахових слідів.

30. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів.

31. Способи скоєння податкових злочинів.

32. Криміналістика і науки фінансово-податкової сфери.

33. Особливості використання технічних засобів і методів в розслідуванні податкових злочинів.

34. Історія розвитку податкової служби України.

35. Задачі криміналістики в сучасних умовах боротьби зі злочинністю.

36. Особливості злочинної діяльності пов’язаної з порушенням податкового законодавства.

37. Види і особливості слідів, характерних для скоєння податкових злочинів.

38. Особливості відображення в документах фактів і способів здійснення податкових злочинів.

39. Можливості використання криміналістичних та інших видів обліку при виявленні податкових злочинів.

40. Поняття і сутність криміналістичної тактики.

41. Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.

42. Слідчі ситуації в справах про податкові злочини.

43. Тактичний ризик в діяльності слідчого.

44. Особливості огляду і аналізу документів при розслідуванні податкових злочинів.

45. Категорія осіб і особливості їх допиту в справах про податкові злочини.

46. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні податкових злочинів.

47. Задачі і особливості взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.

48. Використання оперативно-розшукових можливостей при виявленні і розслідуванні податкових злочинів.

49. Направлення розвитку криміналістичної методики.

50. Криміналістична характеристика злочинів як інструмент практичного розслідування.

51. Взаємозв’язок злочинів проти власності в податкових злочинах.

52. Криміналістична характеристика податкових злочинів.

53. Способи приховування податкових злочинів.

54. Особливості розкриття податкових злочинів.

55. Співвідношення посадових і податкових злочинів.

56. Поняття і криміналістична характеристика організованої злочинності, її соціально-економічні витоки.

57. Взаємозв’язок податкових злочинів з організованою злочинністю.

58. Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років.

59. Профілактика злочинів.

 

Модуль 2


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал