Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Семінарське заняття. Поняття, види і загальні правила допиту.


Поняття, види і загальні правила допиту.

Підготовка до допиту.

Тактика допиту свідків і потерпілих.

Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.

Фіксація ходу і результатів допиту.

Перевірка показань на місці.

 

Самостійна робота

Особливості тактики допиту неповнолітніх.

Тактика допиту на очній ставці.

Тактичні комбінації при допиті.

Деякі положення психології допиту.

Категорії осіб, які допитуються і особливості їх допиту по податкових злочинах.

 

Практичні заняття

Для досягнення мети заняття, крім теоретичного вивчення законодавства і літератури, треба виконати практичні завдання з аналізу навчального протоколу допиту свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого, прослухати фонограми їх показань і скласти протокол допиту.

При виконанні завдання з практичного аналізу навчального протоколу викладач звертає увагу курсантів на місце і час допиту, характер і послідовність їх постановки, застосування науково-технічних засобів.

По заданій слідчій ситуації підготовка до допиту обвинуваченого, складання плану допиту.

Глибше засвоїти теоретичні положення, закріпити отримані знання та необхідні навички допоможе курсантам вирішення ситуаційних задач по криміналістиці.

Дати критичний розбір протоколів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого.

Література

Основна: [1], [2-6], [16-27], [39-48], [50].

Додаткова: [2], [3], [19], [38], [64], [66-67], [71], [75], [95], [108-109], [143], [192], [199], [278], [320], [331], [344], [351], [358], [375].

 

ТЕМА 20. Пред’явлення для впізнання

План лекційного заняття

Поняття, види пред’явлення для впізнання. Пред’явлення для впізнання предметів.

Підготовка для впізнання.

Пред’явлення для впізнання людей.

 

Семінарське заняття

Поняття, види пред’явлення для впізнання. Пред’явлення для впізнання предметів.

Підготовка для впізнання.

Пред’явлення для впізнання людей.

Самостійна робота

Пред’явлення для впізнання трупів. Пред’явлення для впізнання по фотознімках.

Впізнання людини по мовленню.

Суб’єкти пред’явлення для впізнання.

Процесуальне оформлення наслідків пред’явлення для впізнання.

Індивідуальне заняття

Попередній допит суб’єкта впізнання.

Підбір об’єктів.

Вибір часу та місця пред’явлення для впізнання.

Зустрічне впізнання.

Література

Основна: [1], [2-6], [16-27], [39-48], [50].

Додаткова: [59], [97-98], [100-101], [182], [184], [240], [311].

ТЕМА 21. Слідчий експеримент

План лекційного заняття

Поняття, сутність і види слідчого експерименту.

Підготовка до проведення слідчого експерименту.

Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал