Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура дисципліни «криміналістика» для фпм


 

у галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», 7.03040102, 8.03040102 «Правоохоронна діяльність»

Факультет податкової міліції – «ПМП» «ПМСД», «ПММУ»
№ п/ п Змістові модулі Кількість годин
        Всього Лекції Семінарські Практичні заняття Індивідуально-консультативна робота Самостійна робота студента
Модуль 1 = 3 залікові кредити – 108 годин
ЗМ1 Загальні положення криміналістики
1. Історія розвитку криміналістики     - - -  
2. Предмет, завдання і система кримвналістики       - -  
3. Злочинна діяльність як об’єкт вивчення   - - - -  
4. Криміналістика і інші науки     - -    
5. Методи криміналістики     - -    
Всього по ЗМ1       -    
ЗМ2 Криміналістична техніка та тактика
6. Загальні положення криміналістичної техніки     - - -  
7. Криміналістична ідентифікація і діагностика       - -  
8. Криміналістичне дослідження документів       -    
9. Трасологія       -    
10. Судова балістика і вибухова техніка       - - -    
11. Встановлення особи за ознаками зовнішності       -    
12. Судова одорологія   - - -    
13. Кримінальна реєстрація       - -  
14. Загальні положення криміналістичної тактики       - - -  
15. Криміналістична версія і планування розслідування         - -  
16. Слідча ситуація і тактичне рішення   -   - -  
17. Слідчий огляд       - -  
18. Обшук і виїмка       - -  
Всього по ЗМ 2         -    
ВСЬОГО по 1 МОДУЛЮ Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (тесові завдання)       -    
Модуль 2 = 1, 31 залікових кредити - 47 годин
ЗМ 3 Криміналістична тактика
19. Допит і перевірка показань на місці         -  
20. Пред’явлення для впізнання     -      
21. Сдідчий експеримент     -      
22. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів     -   -  
23. Взаємодія процесів розслідування   - -   -  
24. Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів   - - - -  
25. Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні Контрольний захід   - -     -
Всього по модулюІІ            
Модуль ІІІ= 0, 87 залікових кредитів – 34 год
ЗМ 4 Криміналістична методика
26. Загальні положення криміналістичної методики   - - - -  
27. Криміналістична характеристика злочинів - - - - - -
28. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян       - -  
29. Розслідування злочинів проти власності       -    
30. Розслідування податкових злочинів       -    
31. Розслідування посадових злочинів   - - -    
32. Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення   - - -    
33. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності   - - - -  
34. Позавидові методики   - - - -  
Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (вирішення практичних ситуацій) Всього по модулю IІІ       -    
ВСЬОГО по 2, 3 МОДУЛЮ            
Разом годин з курсу            
Форма підсумкового контролю - іспит
                           

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал