Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота. Запах і його використання у боротьбі із злочинністю.


Запах і його використання у боротьбі із злочинністю.

Поняття та сутність криміналістичної одорології.

Вилучення та використання запаху людини.

Процесуальні аспекти використання запахових слідів.

Засоби та методи консервації запаху.

Проблеми одорологічної експертизи.

 

Література

Основна: [1], [3], [6], [39-47], [51].

Додаткова: [22-23], [79], [280], [288], [307-308], [310], [340], [359].

 

 

ТЕМА 13. Кримінальна реєстрація

План лекційного заняття

Виникнення, поняття, зміст і правові основи кримінальної реєстрації.

Види обліків.

Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.

 

Семінарське заняття

Виникнення, поняття, зміст і правові основи кримінальної реєстрації.

Види обліків.

Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.

 

Самостійна робота

Оперативно-довідкові обліки, їх організація і використання в розкритті і розслідуванні злочинів.

Довідково-допоміжні обліки.

 

Індивідуальна робота

Види обліків, що використовуються для виявлення і розкриття податкових злочинів.

 

Література

Основна: [1], [3], [6], [39-47], [51].

Додаткова: [51], [114], [122], [125], [202], [204], [242], [289-290], [302].

 

 

ТЕМА 14. Загальні положення криміналістичної тактики

План лекційного заняття

Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.

Криміналістична тактика в системі наукового знання.

Криміналістична тактика в практиці боротьби із злочинністю.

 

Самостійна робота

Тактика процесуальних дій.

Взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичної технікою і методикою.

Роль криміналістичної тактики у розслідуванні та попередженні злочинів.

 

Література

Основна: [1-4], [16-52], [39-47], [50-51].

Додаткова: [37], [56], [112], [195], [198], [231], [235], [242], [306], [318], [363].

ТЕМА 15. Криміналістична версія і планування розслідування

План лекційного заняття

Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їх побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.

Поняття, мета, значення, принципи і види планування.

Самостійна робота

Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційним матеріалам і по оперативно-розшуковим даним.

Техніка планування розслідування.

Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.

 

Практичне заняття

Студентам пропонується висунути версії по конкретним ситуаціям які наводяться викладачем

Скласти перелік доказів які можуть підтвердити або спростувати версію.

Оглянути і ознайомитись з планами, які складаються оперативними та слідчими працівниками під-час розслідування кримінальних справ.

Вирішення ситуаційних задач.

 

Література

Основна: [1-4], [16-52], [39-47], [50-51].

Додаткова: [9-10], [12], [16], [29], [76], [135], [221], [229], [336].

ТЕМА 16. Слідча ситуація і тактичне рішення


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал