Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структкра дисципліни «криміналістика» для зфн


 

 

у галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право», 6.030402 «Правознавство»

ПБЗ
№ п/ п Назва розділів і тем Кількість годин
        Всього Лекції Семінарські Практичні заняття Консультаційна Самостійна робота студента
Розділ 1 Загальні положення криміналістики
1. Історія розвитку криміналістики   - - - -  
2. Предмет, завдання і система криміналістики     - - -  
3. Злочинна діяльність як об’єкт вивчення   - - - -  
4. Криміналістика і інші науки   - - - -  
5. Методи криміналістики     - - -  
Розділ 2 Криміналістична техніка
6. Загальні положення криміналістичної техніки   - - - -  
7. Криміналістична ідентифікація і діагностика     - - -  
8. Криміналістичне дослідження документів   -   - -  
9. Трасологія     - - -  
10. Судова балістика і вибухова техніка       - - - -  
11. Встановлення особи за ознаками зовнішності     - - -  
12. Судова одорологія   - - - -  
13. Кримінальна реєстрація   - - - -  
Розділ 3 Тактика проведення першочергових слідчих дій
14. Загальні положення криміналістичної тактики     - - - -  
15. Криміналістична версія і планування розслідування       - - -  
16. Слідча ситуація і тактичне рішення   - - - -  
17. Слідчий огляд     - - -  
18. Обшук і виїмка     - - -  
Розділ 4 Криміналістична тактика
19. Допит і перевірка показань на місці   - - - -  
20. Пред’явлення для впізнання   - - - -  
21. Сдідчий експеримент   - - - -  
22. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів   -   - -  
23. Взаємодія процесів розслідування   - - -    
24. Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів   - - - -  
25. Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні   - - - -  
Розділ 5 Криміналістична методика
26. Загальні положення криміналістичної методики   - - - -  
27. Криміналістична характеристика злочинів   - - - -  
28. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян   - - - -  
29. Розслідування злочинів проти власності   - - - -  
30. Розслідування податкових злочинів   - - - -  
31. Розслідування посадових злочинів   - - - -  
32. Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення   - - - -  
33. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності   - - - -  
34. Позавидові методики   - - - -  
Разом годин з курсу 189/216     -   175/202
Форма підсумкового контролю – іспит
                             

 

 

Зміст дисципліни за змістовими модулями

 

ЗМ 1. Загальні положення криміналістики

(Теми 1-5)

 

ТЕМА 1. Історія розвитку криміналістики

План лекційного заняття

Виникнення і розвиток криміналістики у світі і в Україні.

Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.

Історія виникнення і розвитку податкової служби в Україні.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал