Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота. Вчені, що сприяли становленню і розвитку криміналістики.


Вчені, що сприяли становленню і розвитку криміналістики.

Відомі українські криміналісти, вчені і практики. Юридичні ВУЗи в Україні.

Історія виникнення і розвитку криміналістичних закладів України, їх сучасна система.

Консолідація криміналістичних знань.

Криміналістика в період між світовими війнами.

Етапи формування приватних криміналістичних теорій в вітчизняній науці.

 

Література

Основна: [1], [17-25], [38], [39-48], [50].

Додаткова: [34], [44-45], [201], [213], [225], [255].

 

ТЕМА 2. Предмет, завдання і система криміналістики

План лекційного заняття

Поняття, предмет та завдання криміналістики.

Система криміналістики.

Природа криміналістики.

 

Семінарське заняття

Поняття, предмет та завдання криміналістики.

Система криміналістики.

Природа криміналістики.

 

Самостійна робота

Закони розвитку науки криміналістики.

Роль криміналістики у попередженні злочинів.

Принципи криміналістики і її основні джерела.

 

Література

Основна: [1], [39-48],

Додаткова: [7], [26-27], [34], [36], [72], [76], [123], [191], [194], [214], [242], [249], [254], [316].

 

 

ТЕМА 3. Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного вивчення

Самостійна робота

Поняття діяльності та її види.

Злочин як суспільно - небезпечне діяння.

Структура злочинної діяльності і криміналістична характеристика її елементів.

 

Література

Основна: [1], [2-8], [16-25], [39-47].

Додаткова: [20], [107], [171], [237], [242].

 

ТЕМА 4. Криміналістика і інші науки

План лекційного заняття

Місце криміналістики в системі юридичних наук.

Зв’язок криміналістики з іншими науками.

 

 

Індивідуальне заняття

Місце криміналістики в системі точних та гуманітарних наук.

Самостійна робота

Зв’язок криміналістики логікою та етикою.

 

Література

Основна: [1], [2-8], [16-25], [39-47].

Додаткова: [31-33], [70], [73], [129], [250], [252], [316].

ТЕМА 5. Методи криміналістики

План лекційного заняття

Процес пізнання у криміналістиці.

Класифікація методів криміналістики та їх види.

 

Індивідуальне занняття

Метод пізнання у криміналістиці.

Характеристика криміналістичних методів.

 

Самостійна робота

Співвідношення методів криміналістики та методів практичної діяльності при розслідуванні злочинів.

Методи вивчення сфери діяльності податкового законодавства.

 

Література

Основна: [1], [6], [39-47].

Додаткова: [26], [35], [39], [40], [107], [163], [171], [237], [285].

 

 

ЗМ 2. Криміналістична техніка

(Теми 6-18)

 

ТЕМА 6. Загальні положення криміналістичної техніки

План лекційного заняття

Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів криміналістичної техніки.

Техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовуються при збиранні речових доказів.

Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових доказів.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал