Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА: ____


Графік виконання курсової роботи з МВІМ

 

П.І.П: ___________________ Група: ________

ТЕМА: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівники: викл. Шевцова Н.О.

д.ф.н., проф.. Школяренко В.І.

 

Тижні: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15

 

Зміст роботи Тиждень Дати Відмітки про виконання
1. Затвердження теми курсової роботи та графіку її виконання; ознайомлення з критеріями оцінки і системою вимог до курсової роботи як наукового твору. Узгодження графіку проведення консультацій. 1-2 02.02. – 15.02.  
  Консультація      
2. Попереднє ознайомлення з літературними джерелами (у тому числі іноземними мовами/ у тому числі електронними) та складання плану курсової роботи.   16.02. – 21.02.  
3. Написання вступу із обґрунтуванням актуальності проблеми, формулюванням об’єкту та предмету дослідження, уточненням мети та завдань.   23.02. – 28.02.  
  Консультація      
4. Написання теоретичної частини роботи (Розділ І) 5-8 02.03. – 29.03.  
Написання параграфу 1.1 за результатами критичного аналізу нормативно-правових матеріалів МОН та матеріалу підручника з ІМ.   02.03. – 07.03.  
Консультація      
Написання параграфів 1.2 та 1.3 з критичним оглядом наукової літератури з обраної теми, виділенням невирішених аспектів проблеми, описом ходу дослідження, узагальненням та систематизацією поглядів методистів, формулюванням розв’язаної наукової проблеми, написанням висновків до параграфу та зазначенням перспектив подальших досліджень. 6-8 09.03. – 29.03.  
Консультація      
5. Написання практичної частини роботи (Розділ ІІ) 9-12 30.03. – 25.04.  
Розробка системи/комплексу вправ/контрольних (тестових) завдань/позакласного заходу тощо та написання параграфу 2.1 або за планом.   30.03. – 04.04.  
Консультація      
Опис особливостей реалізації контролю та оцінювання у методиці, що пропонується, та написання параграфу 2.2 або за планом.   06.04. – 11.04.  
Розробка моделі організації навчального процесу за пропонованою методикою та написання параграфу 2.3 або за планом.   13.04. – 18.04.  
Укладання методичних рекомендацій та написання параграфу 2.4 або за планом.   20.04. – 25.04.  
  Консультація      
6. Написання висновків, оформлення додатків та редагування списку використаної літератури.   20.04. – 25.04.  
7. Написання резюме (анотації) іноземною мовою; підготовка впроваджень результатів досліджень до навчального процесу; остаточне оформлення курсової роботи; брошурування.   20.04. – 25.04.  
  Консультація      
8. Ознайомлення з особливостями рецензії як жанру наукової комунікації, її основними елементами та мовними кліше для її написання та рецензування курсової роботи одногрупника.   27.04. – 02.05.  
9. Підготовка до захисту курсової роботи (розроблення роздаткового ілюстративного матеріалу, написання тексту доповіді, підготовка презентації тощо).   27.04. – 02.05.  
10. Подання курсової роботи до захисту. Отримання висновку керівника про дотримання графіку виконання курсової роботи з МВІМ.   27.04. – 02.05.  
11. Захист 14-15 04.05. – 16.05.  

 

Дата Підпис студента

 

Погоджено Підпис керівника

Внесення змін дографіку виконання курсової роботи з МВІМ:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок керівника про дотримання графіку виконання курсової роботи з МВІМ:

□ курсова робота виконана із дотриманням графіку та допущена до захисту

□ курсова робота виконана із відставанням від графіку з поважних причин та допущена до захисту

□ курсова робота виконана із відставанням від графіку без поважних причин та не допущена до захисту

□ курсова робота не виконана

□ інше

 

Дата Підпис керівника


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал